Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2015/4331/KO


Svenskt Näringslivs diarienummer

183/2015