Tydligare regler vid konsumentavtal 

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv hänvisar till och instämmer i det remissvar som vår medlemsorganisation Svensk Handel har gett in. Svenskt Näringsliv, som är en av medlemmarna i Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM), hänvisar även till och instämmer i det remissvar som NDM har gett in. Båda dessa remissvar bifogas.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet  


Externt diarienummer

Ju2019/00598/L2


Svenskt Näringslivs diarienummer

32/2019