Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2015/4196


Svenskt Näringslivs diarienummer

175/2015