Utkast till global konvention om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Haag-konferensen)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2016/04170/DOM


Svenskt Näringslivs diarienummer

168/2018