Utkast till lagrådsremiss, Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

REMISS Publicerad
 

Avsändare

Finansdepartementet


Gemensamt remissvar

Svenskt Näringsliv och Näringslivets Skattedelegation


Externt diarienummer

Fi2015/3423


Svenskt Näringslivs diarienummer

128/2015