Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/03767/OU


Svenskt Näringslivs diarienummer

175/2017