Vissa inkomstskatteändringar

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har inga invändningar mot förslaget att upphäva bestämmelsen om avdrag för måltid i samband med representation för företag som har sin redovisning i euro. Svenskt Näringsliv kan vidare acceptera att nivån på skattesatsen för expansionsfond justeras för delägare i handelsbolag.

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/00097/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

4/2019