Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/01752/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

81/2018