Återkommunalisering av avfall: synpunkter angående förändring av ansvaret för insamling av förpackningsavfall och returpapper från hushållen

SKRIVELSE Publicerad
 

Kontaktpersoner

Mottagare

Utredare Mia Torpe (kopia till Miljö och Energidepartementet)

SN diarienr

S14-2015