Åtgärda begreppet förmedling i momshänseende

SKRIVELSE Publicerad
 

Kontaktpersoner

Mottagare

Finansministern, Näringsministern, Momsutredningen, Skatteutskottet, Skatteverket

SN diarienr

S2-2019