En ändamålsenlig momshantering av befarade kundförluster – Hemställan om lagändring

SKRIVELSE Publicerad
 

Ladda ner

Mottagare

Finansdepartementet, Näringsdepartementet och Skatteutskottet

SN diarienr

S1-2019