Hemställan - Förbättrad moms för äldre-, vård- och asylboenden

SKRIVELSE Publicerad
 

Kontaktpersoner

Mottagare

Finansminister Magdalena Andersson och Närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Gemensam skrivelse

Svenskt Näringsliv / Fastighetsägarna


SN diarienr

S8-2016