Korrigera förskottsreglerna vid frivillig skattskyldighet; hemställan om lagändring

SKRIVELSE Publicerad
 

Ladda ner

Kontaktpersoner

Mottagare

Finansdepartementet (kopia till Näringsdepartementet)

Gemensam skrivelse

Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna


SN diarienr

161/2014