Möjliggör momsmässig kostnadsdelning (internmoms)

SKRIVELSE Publicerad
 

Mottagare

Finansminister Magdalena Andersson, Näringsminister Ibrahim Baylan, Momsutredningen och Skatteutskottet.