Omgående besked kring tillämpning av nytt fastighetsbegrepp

SKRIVELSE Publicerad
 

Kontaktpersoner

Mottagare

Skatteverket

Gemensam skrivelse

Fastighetsägarna, Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Kommuner och Landsting


SN diarienr

S9-2016