Slopa momsregel som försvårar byggandet av äldre-, vård- och flyktingboenden, försvårar miljöinvesteringar samt diskriminerar landsbygden och arbete i hemmet

SKRIVELSE Publicerad
 

Ladda ner

Kontaktpersoner

Mottagare

Regeringskansliet

Gemensam skrivelse

Svenskt Näringsliv - Fastighetsägarna


SN diarienr

185/2014