Värna vår konkurrenskraft - slopa inte mervärdesskattegrupperna

SKRIVELSE Publicerad
 

Ladda ner

Kontaktpersoner

Mottagare

Finansminister Anders Borg Finansdepartementet

SN diarienr

118/2014