Johan Olsson

Johan Olsson

Utbildningspolitisk expert

  • +46 8 553 430 27

Ansvarsområden är gymnasieskola och friskola. Det handlar om kvaliteten och relevansen i gymnasieskolan och se till att gymnasieskolan rustar eleverna väl för jobb och/eller vidare studier. Samverkan mellan skola och näringsliv. När det gäller friskola så är det förutsättningarna för fristående skolor och elevers och föräldrars rätt att välja.