Krister B Andersson

Statistiker

  • +46 8 553 431 29

Arbetsmarknadsfrågor, framförallt löne- och lönekostnadsanalyser.