LogoLogo
LogoLogo
Rapport3 april 2019

Vägar tillbaka till arbete - företagens erfarenheter av sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen

Socialforsakring_i_forandring_Rehab_webb.pdf.png
Socialforsakring_i_forandring_Rehab_webb.pdf.png

Friska medarbetare och god arbetsmiljö är en överlevnadsfråga för företagen. Därför vill Svenskt Näringsliv bidra till debatten om hur vi kan nå en låg och stabil sjukfrånvaro, och hur sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga bättre kan tas tillvara. Svenskt Näringsliv har intervjuat nästan 500 företag om deras erfarenheter av sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Av svaren framkommer vad som orsakar sjukfrånvaron, vilka problemen är och vilka åtgärder som gör skillnad.
Sjukfrånvaron har varierat kraftigt över tid, men utan motsvarande variation i hälsa eller arbetsmiljö. Sjukfrånvaron är inte heller jämnt fördelad på arbetsmarknaden, den är exempelvis betydligt lägre i privat välfärdsverksamhet än i motsvarande offentlig verksamhet – även efter justeringar för strukturella skillnader. I rapporten föreslås åtgärder som kan ge bättre förutsättningar att förebygga och förhindra sjukfrånvaro, göra det möjligt för sjukskrivna att snabbare komma tillbaka i jobb och underlätta för individer med sjukskrivningshistorik att få nya jobb.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist