Rapport3 april 2019

Vägar tillbaka till arbete - företagens erfarenheter av sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen

Friska medarbetare och god arbetsmiljö är en överlevnadsfråga för företagen. Därför vill Svenskt Näringsliv bidra till debatten om hur vi kan nå en låg och stabil sjukfrånvaro, och hur sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga bättre kan tas tillvara. Svenskt Näringsliv har intervjuat nästan 500 företag om deras erfarenheter av sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Av svaren framkommer vad som orsakar sjukfrånvaron, vilka problemen är och vilka åtgärder som gör skillnad.
Sjukfrånvaron har varierat kraftigt över tid, men utan motsvarande variation i hälsa eller arbetsmiljö. Sjukfrånvaron är inte heller jämnt fördelad på arbetsmarknaden, den är exempelvis betydligt lägre i privat välfärdsverksamhet än i motsvarande offentlig verksamhet – även efter justeringar för strukturella skillnader. I rapporten föreslås åtgärder som kan ge bättre förutsättningar att förebygga och förhindra sjukfrånvaro, göra det möjligt för sjukskrivna att snabbare komma tillbaka i jobb och underlätta för individer med sjukskrivningshistorik att få nya jobb.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist