Maria Larsson

Senior jurist, expert bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt

Fokuserar i huvudsak på bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt

Senaste artiklar av Maria Larsson

REMISSVAR — 1 december 2023

Förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

NYHET — 30 november 2023

Corporate sustainability due diligence – it is high time to secure a framework that works in practice

We are approaching the end of the trilogue negotiations on the CS3D. Four political trilogues have already taken place during the Spanish Council Presidency, and although several parts still remain to be agreed, a final compromise may be reached before the end of the year.
NYHET — 28 november 2023

EU måste stärka kapitalmarknaderna, inte begränsa dem

Flera tunga näringslivsorganisationer uppmanar lagstiftarna att inte acceptera förslag som kan komma att kapa EU:s så kallade Noteringsakt (Listing Act). Förslagen riskerar att hämma småföretagens tillväxt, skriver Maria Larsson, senior jurist.
NYHET — 15 november 2023

Legislators must stay focused on the purpose of the Listing Act – to strengthen the capital markets within the EU

The legislative procedure regarding the Listing Act and notably the proposal for a Directive on multiple-vote share structures in companies that seek the admission to trading of their shares on an SME growth market has reached its final stage.
NYHET — 8 november 2023

Bolagsstämmor: Krav på fysiskt möte ligger inte i tiden

Att aktieägares rättigheter kan tillvaratas på bolagsstämmor är oerhört viktigt – inte formatet för själva mötet, skriver Maria Larsson, expert på bolagsstyrning.
REMISSVAR — 8 november 2023

Förslag till ändringar i svensk kod för bolagsstyrning

REMISSVAR — 22 september 2023

Inbjudan att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till nya regler om gränsöverskridande verksamhet i ideella föreningar i EU

REMISSVAR — 22 september 2023

Inbjudan att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till nya regler om gränsöverskridande verksamhet i ideella föreningar i EU

NYHET — 3 juli 2023

The Confederation of Swedish Enterprise welcomes dialogue on shares with differentiated voting rights

The Confederation of Swedish Enterprise welcomes the message from the proxy advisor ISS that ISS will not recommend against the discharge from liability of the directors in all Swedish companies having shares with differentiated voting rights.
NYHET — 3 juli 2023

Svenskt Näringsliv välkomnar besked om aktier med olika röstvärde

Röstningsrådgivaren ISS:s besked att man inte kommer att rekommendera mot ansvarsfrihet för styrelseledamöter i alla svenska bolag som har aktier med olika röstvärde välkomnas av Svenskt Näringsliv.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist