Maria Larsson

Senior jurist, expert bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt

Fokuserar i huvudsak på bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt

Senaste artiklar av Maria Larsson

NYHET — 11 maj 2023

Förslag om digitala stämmor ett föredöme

Justitiedepartementets förslag, som banar väg för helt digitala bolags- och föreningsstämmor, förtjänar att bli prövat i praktiken. Förslaget är modernt och teknikneutralt.
NYHET — 4 maj 2023

Rättssäkerhet förutsätter förutsebarhet – det måste vara lätt att göra rätt

Definitionen om vilka juridiska personer som anses vara närstående till en person i ledande ställning i ett bolag vars finansiella instrument är upptagna till handel på en börs eller annan handelsplats är snårig. När en vägledning ändras utan vidare kommunikation skapas oreda.
REMISSVAR — 21 april 2023

Remiss av promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor

REMISSVAR — 17 april 2023

Remiss av Ds 2023:2 Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat

REMISSVAR — 11 april 2023

EU - kommissionens förslag om ett ändringsdirektiv om att ytterligare utöka och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten

NYHET — 2 mars 2023

Förslag till regler på bolagsstyrningsområdet riskerar motverka en hållbar utveckling

EU-förslaget att företagen ska ta mer ansvar för sina leveranskedjor riskerar att hämma företagens hållbarhetsarbete, anser Svenskt Näringsliv och motsvarigheten i Danmark, Norge och Finland.
NYHET — 20 februari 2023

Aktier med olika röstvärde – en viktig möjlighet enligt svensk rätt

Svenskt Näringsliv är av den bestämda uppfattningen att möjligheten att ha aktier av olika slag med olika röstvärde är viktig och värdefull för den svenska aktiemarknaden.
NYHET — 20 februari 2023

Differentiated voting rights – an important feature of Swedish law

The Confederation of Swedish Enterprise strongly believes that dual class share structures with differentiated voting rights is an important and valuable feature of the Swedish stock market.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist