NYHET29 mars 2022

Brottsligheten och mörkertal stora problem för åkeribranschen 

Något som hämmar företagens tillväxt- och utvecklingsmöjligheter är brottslighet och otrygghet. Problemet är växande, menar Christer Brus, åkeriföretagare och ledamot i SME-kommittén. Olika branscher drabbas olika hårt och en av de mer påverkade är just transportbranschen. 

Christer Brus efterlyser ett tätare samarbete med polisen för att ytterligare förebygga brottsligheten så att företagens kostnader och utsatthet inte ökar ytterligare. 

– Det är förstås inte bara min bransch som är drabbad, utan detta är en stor fråga i många näringar och kriminaliteten växer i hela samhället. Som åkare har man många kunder och är faktiskt en del i allas interna logistikflöden. E-handeln har växt vilket genererar fler transporter och vi är med på ett hörn i alla sektorer. Så vi märker ju att handeln också är väldigt utsatt.

Bränslepriserna är höga och han nämner att bland annat stölder av diesel är vanligt förekommande, både i mindre och större skala. En del reservdelar som fordonsdatorer och karossdetaljer är också stöldbegärligt. Dessutom stjäls en del gods på ett utstuderat sätt.

– Vi har exempel på när de kriminella använder störsändare på nyckeln, så att de ges ett par minuter på sig att stjäla paket ur till exempel en paketbil. De har då direkt hittat och stulit värdefulla paket, så dessa brott är väl förberedda.

Tyvärr leder sällan polisanmälan till att brott uppklaras. Många väljer att inte ens anmäla och mörkertalet är därför stort.

– Ibland stjäls det för ganska små värden, såsom kanske 5 000 kronor, och då vet vi att polisen direkt kommer att lägga ner ärendet. Generellt bland åkerierna så anmäls därför inte heller stölder vars värde ligger under självrisken och när värdet är över anmäler vi för att försäkringsbolaget kräver det. Så mörkertalen är enorma och vi som företagare i den här branschen är luttrade.

Samtidigt arbetar företagen mycket med förebyggande åtgärder. De direkta kostnaderna för brott riktade mot företag är 42 miljarder kronor varje år. 29,5 miljarder läggs också förebyggande åtgärder som lås och larm. Intäktsförlusterna på grund av brott uppskattas till 18 miljarder kr. Till det kommer minst tio miljarder kr för andra indirekta kostnader.

Christer Brus vill därför se ett tätare samarbete med polisen för att ytterligare förebygga brottsligheten så att företagens kostnader och utsatthet inte ska öka ytterligare.

– Vi behöver jobba mycket tätare med polisen och kommunicera bättre om att den kriminalitet som sker hos oss är av den kvalificerade och komplicerade arten. Vi behöver därför veta hur vi från vår sida ska agera så att vi kan angripa den tillsammans med polisen, inte minst då vi lägger så kopiöst med tid och pengar på det. Polisen är positiva vid våra propåer, men deras organisation känns inte riggad för den typen av gemensamt arbete. Sen så borde ju egentligen inte näringen behöva investera pengar i brottsförebyggande arbete, men det är ju en utopi idag. Då är det bättre att veta bästa praxis så att dessa investeringar gör mesta möjliga nytta, säger han.

SME-kommittén
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist