Dags för kloka reformer

NYHET Publicerad

UTMANINGAR Vårt framtida välstånd kräver reformer. Behoven är särskilt stora på tre viktiga områden: kompetensförsörjning, arbetsmarknad och företagarvillkor, skriver vd Jan-Olof Jacke.

Jan-Olof Jacke
Foto: Sören Andersson

Sverige har klarat tuffa utmaningar förr. En viktig orsak till att det går bra idag är en rad kloka politiska reformer under 1990-talet och början av 2000-talet, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.

Sverige är på många sätt ett bra land att leva och driva företag i. Tack vare tidigare kloka reformer som genomförts av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har vi haft en god utveckling. Tillsammans med en gynnsam konjunktur har det bidragit till att vi idag har högst sysselsättning i EU. Reallönerna har ökat under många år. Statsskulden är låg.

Men siffrorna skymmer utmaningar som är tuffare än på länge. Vårt framtida välstånd är beroende av att vi klarar dessa utmaningar.

Utvecklingen i vår omvärld är oroande. Handelshindren blir allt fler. Internationella avtal sägs upp. Storbritannien, länge en av våra främsta partner i EU, lämnar snart gemenskapen. Det säkerhetspolitiska klimatet har försämrats. Dessutom väntas den globala konjunkturen vika nedåt – samtidigt som den globala konkurrensen blir ännu tuffare.

Allt detta ger anledning till oro. Men det finns skäl att vara hoppfull. Sverige har klarat tuffa utmaningar förr. En viktig orsak till att det går bra idag är en rad kloka politiska reformer under 1990-talet och början av 2000-talet.

EU-medlemskapet knöt Sverige närmare vår viktigaste exportmarknad och gav oss inflytande i EU. Avregleringar som ökade mångfalden och förbättrade konkurrenskraften genomfördes av olika regeringar. Att skatterna på arv, gåvor och förmögenhet avskaffades stärkte företagsamheten.   

Men under de två senaste mandatperioderna har de stora reformerna lyst med sin frånvaro. Följden har blivit växande problem på flera områden. Varken arbetsmarknad eller bostadsmarknad fungerar tillräcklig bra. Infrastrukturen har en rad brister. Höga skatter straffar ansvarstagande och försvårar investeringar.

De här problemen riskerar att bli ännu värre. Ofta tar det flera år innan reformer får full effekt. Det är alltså idag vi kan skapa förutsättningar för konkurrenskraft och välfärd under kommande decennier.

Det har nu gått åtta veckor sedan riksdagsvalet. Det offentliga samtalet har mest handlat om vem som ska samarbeta med vem. Svenskt Näringsliv har ingen åsikt om vilka partier som bör bilda regering. Men vi vet vad en ny regering bör göra.

Det är nu hög tid att diskutera hur förutsättningarna för jobb, företagande och välstånd i Sverige kan bli bättre. Under mina första veckor som vd för Svenskt Näringsliv har jag mött och samtalat med många företagare och företagsledare över hela landet. De vittnar om att reformbehoven är särskilt stora på tre viktiga områden: kompetensförsörjning, arbetsmarknad och företagarvillkor.

1. Att ha medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft. Det beror på att kunskapsinnehållet i varor och tjänster ökar. Därför behövs en effektivare kompetensförsörjning. Det gäller att stärka hela utbildningssystemet, från grundskola till högre utbildning och forskning.

Det är inte minst viktigt att skapa en yrkesutbildning på gymnasienivå som är bättre anpassad till arbetsmarknadens behov. Regelverket för bostadsmarknaden behöver också ses över så att människor lättare kan flytta dit jobben finns.

De skatter som gör det svårt för företag att rekrytera personer med rätt utbildning måste ses över, särskilt marginalskatterna. Vi ska ha skatter som uppmuntrar till utbildning och ansvarstagande. Då blir det också lättare att attrahera spetskompetens från andra länder.

2. Arbetsmarknaden måste bli mer dynamisk och flexibel. Lagar och regler behöver anpassas till en ny verklighet där livslånga anställningar blir allt mer ovanliga och där behovet av omställning ökar. Här krävs en modernisering som både stärker omställningstryggheten för medarbetare och ökar förutsägbarheten för företagen.

För att trygga vår export måste den svenska modellen med avtal och arbetsfred respekteras på hela arbetsmarknaden.

3. Det behövs också bättre villkor för entreprenörer och växande företag. Regelkrånglet måste minska. Tillståndsprocesser och prövningar av offentlig upphandling behöver gå snabbare.

Svenska företag ligger långt fram i utvecklingen för att minska utsläpp och miljöpåverkan. Därför är det viktigt att klimateffektiva produkter och produktionsprocesser i Sverige kan konkurrera på lika villkor på världsmarknaden och vinna över miljömässigt sämre alternativ.

Om vi vill ha fler växande företag i Sverige behövs skatter och regler som uppmuntrar företagande och investeringar.

Med kloka reformer kan vi klara dessa och andra utmaningar. Utan reformer blir konsekvenserna allvarliga för jobb och välstånd under lång tid framöver.

Artikeln publicerades i Dagens Industri 2018-10-05

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dags för kloka reformer

UTMANINGAR Vårt framtida välstånd kräver reformer. Behoven är särskilt stora på tre viktiga områden: kompetensförsörjning, arbetsmarknad och företagarvillkor, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: Vi ska vara de stora såväl som de små företagens röst

NY PÅ JOBBET Svenskt Näringslivs nya vd Jan-Olof Jacke har en passion för entreprenörskap och inte minst ungt företagande. Det tar den tävlingsinriktade företagsledaren med sig när han nu tar sig an sitt nya uppdrag.
NYHET Publicerad:

Storkommunerna mår inte bra – företagsklimatet kraftigt försämrat

RANKING 2018 Kräftgången fortsätter för landets tre största kommuner. Stockholm står och stampar, Malmö och Göteborg backar. Det visar årets ranking av företagsklimatet i landets kommuner.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv huvudman för Institutet Mot Mutor

IMM Svenskt Näringsliv är en av tre huvudmän för Institutet Mot Mutor, IMM.  Det är en ideell näringslivsorganisation som motverkar korruption.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv ser över försäkringsinformationen

AVTALSFÖRSÄKRING Svenskt Näringsliv gör en bred översyn av hur information till företag och individer om de kollektivavtalade försäkringarna (avtalsförsäkringar, pensioner och omställning) bör äga rum i framtiden. Skälet till översynen är bland annat att dagens försäkringsinformation genom parterna till viss del överlappar den information som administrationsbolagen Fora och Collectum samt försäkringsbolagen själva ger, vilket ökar de totala kostnaderna.
NYHET Publicerad:

Här är våra seminarier i Almedalen

PROGRAM Svenskt Näringsliv är på plats i Visby. I år står sex seminarier på programmet. Veckan färgas av debatter om välfärd, miljö- och ägandeskatter, integration, näringslivets konkurrenskraft och kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke ny vd för Svenskt Näringsliv

PÅ NY POST Kvick, analytisk och tidsoptimistisk. Så har Svenskt Näringslivs tillträdande vd, Jan-Olof Jacke, beskrivits i medierna under åren. Den 53-årige göteborgaren har sedan 1999 haft flera olika positioner inom läkemedelsjätten Astra Zeneca. Sedan 2013 axlar han vd-rollen i Sverige.
NYHET Publicerad:

Politikerna om näringslivets viktigaste valfrågor

VALET 2018 Moderaterna och Liberalerna vill ha tuffare kvalitetskrav på välfärdsföretagen. Miljöpartiet vill att Arbetsförmedlingen anlitar fler externa aktörer och Socialdemokraterna hyllar etableringsjobben. Det framkom vid politikerutfrågningen på Svenskt Näringslivs stämma.
NYHET Publicerad:

Fredrik Persson vald till styrelseordförande

SVENSKT NÄRINGSLIV Fredrik Persson är ny styrelseordförande. Han valdes vid torsdagens stämma. "Vi är ett genuint allmänintresse, som arbetar uthålligt och långsiktigt för jobb och välstånd i Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

Är du student med intresse för morgondagens arbetsmarknad och företag?

LEDIGA TJÄNSTER Till Svenskt Näringsliv söker vi nu studentmedarbetare som ska ansvara för regionalt skolnätverk och utveckla kontakterna mellan skola och näringsliv.
NYHET Publicerad:

ITP-upphandling klar – ”Mer pension för pengarna”

ITP Idag presenterades vilka försäkringsbolag som blir valbara i tjänstepensionerna ITP 1 och ITPK under perioden 1 oktober 2018 - 30 september 2023. Lägre avgifter och mer pengar i plånboken blir att vänta.
NYHET Publicerad:

Fredrik Persson föreslås bli ny styrelseordförande

PÅ NY POST Svenskt Näringslivs valberedning föreslår att Fredrik Persson utses till ny styrelseordförande i samband med föreningens ordinarie stämma den 24 maj i år.
NYHET Publicerad:

Ingen politisk verksamhet på arbetsplatsen

ARBETSGIVARFRÅGOR Inför valet rekommenderar Svenskt Näringsliv sina 60 000 medlemsföretag att säga nej till partipolitisk verksamhet på jobbet. ”Vi anser att betald arbetstid ska ägnas åt arbete”, säger Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen.
NYHET Publicerad:

Lär känna Fredrik Persson – ny ordförande

TV Fredrik Persson har valts till ny ordförande. Han har suttit i styrelsen i nio år, bland annat som vice ordförande. Nu svarar han på frågor om sport, skatteplanering och vilka frågor som är viktiga för Svenskt Näringsliv just nu.
NYHET Publicerad:

Ny ordförande för Svenskt Näringsliv

NY ORDFÖRANDE Fredrik Persson har valts till ny ordförande för Svenskt Näringsliv. Han har suttit i styrelsen i nio år, bland annat som vice ordförande. ”Min uppfattning är att Svenskt Näringsliv är bättre och starkare nu än någonsin”, säger han.
NYHET Publicerad:

Ny styrelse vald

STÄMMA 2017 Nya styrelsen har klubbats vid Svenskt Näringslivs stämma. Omvald som ordförande är Leif Östling. Utöver det välkomnas ett antal nya ledamöter valda av stämman och av medlemsorganisationerna.
NYHET Publicerad:

Frispråkig pristagare som vill påverka

NICOLINPRISET Utmärkelser är inget nytt för henne. Till Ingenjörsvetenskapsakademins stora guldmedalj och titeln hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan kan Antonia Ax:son Johnson lägga Nicolinpristagare. ”Han var min mentor. Därför är det extra roligt att få det här priset”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Yrkeselit i startgroparna

TÄVLING Europas yrkeselit har gulddrömmar när EM startar i Göteborg nästa vecka. 40 000 besökare beräknas vara på plats under tre tävlingsdagar för att se 500 deltagare från 33 länder tampas om medaljer och ära. 
NYHET Publicerad:

AMF utsedd till pensionsförvaltare

AVTALSPENSION Svenskt Näringsliv och LO har enats om att utse AMF Pensionsförsäkring AB (AMF) att tillsvidare vara försäkringsgivare i de fall där den anställde avstår från att välja försäkringsgivare. AMF blir därmed icke-valsbolag i Avtalspension SAF-LO till dess att uppdraget sägs upp.
NYHET Publicerad:

SME-kommittén samlar sina styrkor

FANBÄRARE Rustade, hängivna och med flera skopor energi jobbar ledamöterna i SME-kommittén för bättre villkor för småföretag. Arbetsuppgifterna är många och krångliga. För att få större slagkraft i budskapet fokuseras arbetet på fyra områden istället för tidigare sex.