Dags för kloka reformer

NYHET Publicerad

UTMANINGAR Vårt framtida välstånd kräver reformer. Behoven är särskilt stora på tre viktiga områden: kompetensförsörjning, arbetsmarknad och företagarvillkor, skriver vd Jan-Olof Jacke.

Jan-Olof Jacke
Foto: Sören Andersson

Sverige har klarat tuffa utmaningar förr. En viktig orsak till att det går bra idag är en rad kloka politiska reformer under 1990-talet och början av 2000-talet, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.

Sverige är på många sätt ett bra land att leva och driva företag i. Tack vare tidigare kloka reformer som genomförts av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har vi haft en god utveckling. Tillsammans med en gynnsam konjunktur har det bidragit till att vi idag har högst sysselsättning i EU. Reallönerna har ökat under många år. Statsskulden är låg.

Men siffrorna skymmer utmaningar som är tuffare än på länge. Vårt framtida välstånd är beroende av att vi klarar dessa utmaningar.

Utvecklingen i vår omvärld är oroande. Handelshindren blir allt fler. Internationella avtal sägs upp. Storbritannien, länge en av våra främsta partner i EU, lämnar snart gemenskapen. Det säkerhetspolitiska klimatet har försämrats. Dessutom väntas den globala konjunkturen vika nedåt – samtidigt som den globala konkurrensen blir ännu tuffare.

Allt detta ger anledning till oro. Men det finns skäl att vara hoppfull. Sverige har klarat tuffa utmaningar förr. En viktig orsak till att det går bra idag är en rad kloka politiska reformer under 1990-talet och början av 2000-talet.

EU-medlemskapet knöt Sverige närmare vår viktigaste exportmarknad och gav oss inflytande i EU. Avregleringar som ökade mångfalden och förbättrade konkurrenskraften genomfördes av olika regeringar. Att skatterna på arv, gåvor och förmögenhet avskaffades stärkte företagsamheten.   

Men under de två senaste mandatperioderna har de stora reformerna lyst med sin frånvaro. Följden har blivit växande problem på flera områden. Varken arbetsmarknad eller bostadsmarknad fungerar tillräcklig bra. Infrastrukturen har en rad brister. Höga skatter straffar ansvarstagande och försvårar investeringar.

De här problemen riskerar att bli ännu värre. Ofta tar det flera år innan reformer får full effekt. Det är alltså idag vi kan skapa förutsättningar för konkurrenskraft och välfärd under kommande decennier.

Det har nu gått åtta veckor sedan riksdagsvalet. Det offentliga samtalet har mest handlat om vem som ska samarbeta med vem. Svenskt Näringsliv har ingen åsikt om vilka partier som bör bilda regering. Men vi vet vad en ny regering bör göra.

Det är nu hög tid att diskutera hur förutsättningarna för jobb, företagande och välstånd i Sverige kan bli bättre. Under mina första veckor som vd för Svenskt Näringsliv har jag mött och samtalat med många företagare och företagsledare över hela landet. De vittnar om att reformbehoven är särskilt stora på tre viktiga områden: kompetensförsörjning, arbetsmarknad och företagarvillkor.

1. Att ha medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft. Det beror på att kunskapsinnehållet i varor och tjänster ökar. Därför behövs en effektivare kompetensförsörjning. Det gäller att stärka hela utbildningssystemet, från grundskola till högre utbildning och forskning.

Det är inte minst viktigt att skapa en yrkesutbildning på gymnasienivå som är bättre anpassad till arbetsmarknadens behov. Regelverket för bostadsmarknaden behöver också ses över så att människor lättare kan flytta dit jobben finns.

De skatter som gör det svårt för företag att rekrytera personer med rätt utbildning måste ses över, särskilt marginalskatterna. Vi ska ha skatter som uppmuntrar till utbildning och ansvarstagande. Då blir det också lättare att attrahera spetskompetens från andra länder.

2. Arbetsmarknaden måste bli mer dynamisk och flexibel. Lagar och regler behöver anpassas till en ny verklighet där livslånga anställningar blir allt mer ovanliga och där behovet av omställning ökar. Här krävs en modernisering som både stärker omställningstryggheten för medarbetare och ökar förutsägbarheten för företagen.

För att trygga vår export måste den svenska modellen med avtal och arbetsfred respekteras på hela arbetsmarknaden.

3. Det behövs också bättre villkor för entreprenörer och växande företag. Regelkrånglet måste minska. Tillståndsprocesser och prövningar av offentlig upphandling behöver gå snabbare.

Svenska företag ligger långt fram i utvecklingen för att minska utsläpp och miljöpåverkan. Därför är det viktigt att klimateffektiva produkter och produktionsprocesser i Sverige kan konkurrera på lika villkor på världsmarknaden och vinna över miljömässigt sämre alternativ.

Om vi vill ha fler växande företag i Sverige behövs skatter och regler som uppmuntrar företagande och investeringar.

Med kloka reformer kan vi klara dessa och andra utmaningar. Utan reformer blir konsekvenserna allvarliga för jobb och välstånd under lång tid framöver.

Artikeln publicerades i Dagens Industri 2018-10-05

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Magnus Wallerå ny chef för utbildning, forskning & innovation

PÅ NY POST Magnus Wallerå är ny chef för Svenskt Näringslivs avdelning för utbildning, forskning och innovation. Han börjar sin tjänst 15 mars.
NYHET Publicerad:

Johan Jakobsson ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning

PERSONALNYTT Johan Jakobsson blir ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2020.
NYHET Publicerad:

Svenska företag hoppas på sjunde största ekonomin

INTERNATIONELL HANDEL En ung, folkrik subkontinent genomgår en gigantisk omställning. Läget attraherar svenska företag. Under det svenska statsbesöket i Indien etablerar en nästan hundra personer stor näringslivsdelegation kontakter för kommande affärer.
NYHET Publicerad:

Leif Johansson: Svenskt Näringsliv har stor trovärdighet

OPINIONSBILDNING Den svenska industrinestorn Leif Johansson var med och startade Svenskt Näringsliv för 20 år sedan. Han anser att organisationen behövs nu mer än någonsin. ”Vi är en kör men sjunger olika stämmor”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tung näringslivsdelegation på dansk mark

NÄRINGSLIV När kronprinsessparet besökte Danmark i veckan, så ledde Fredrik Persson, Svenskt Näringslivs ordförande, den svenska näringslivsdelegationen.
NYHET Publicerad:

"Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner"

NYA POLITISKA ÅRET "Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner. Nu gäller det för regeringen att förverkliga dem i praktisk politik. Vi är redo att bidra konstruktivt i det arbetet." Det säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl ny chef för arbetsgivarfrågor

PÅ NY POST Mattias Dahl blir ny vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv. Han är sedan 2016 vd på Transportföretagen. Mattias Dahl tillträder tjänsten den 1 september 2019.
NYHET Publicerad:

Parterna bildar gemensamt bolag för försäkringsinformation

FÖRSÄKRINGAR Svenskt Näringsliv, LO och PTK bildar ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv vill inspirera unga till yrkesutbildning under Järvaveckan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbildning är en nyckel till kompetensförsörjning. Därför är Svenskt Näringsliv på plats under Järvaveckan och pratar yrkesutbildning och framtidsyrken.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

"Näringslivet kan fortsätta vara en motor i klimatarbetet"

STÄMMAN 2019 "Svenskt Näringsliv kommer att med ännu större kraft driva klimatfrågorna. Vi är redo att anta utmaningen, men även regering och riksdag måste göra sina delar av jobbet." Det sade vd Jan-Olof Jacke i ett tal på stämman på torsdagen.
NYHET Publicerad:

De sitter i den nya styrelsen

STÄMMA 2019 Svenskt Näringslivs stämma och dess medlemsorganisationer har utsett ny styrelse.
NYHET Publicerad:

Viktigt att reformer nu snabbt genomförs

FÖRETAGSKLIMAT Sverige kan ha en välfärd i världsklass, men bara om vår konkurrenskraft också är i världsklass, konstaterar vd Jan-Olof Jacke. Avskaffad värnskatt och sänkta marginalskatter väcker förhoppningar, liksom en utredning om LAS.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Upphandlingar ger tjänstemännen tusenlappar mer i pension

PENSIONER Drygt tvåtusen kronor mer i månaden. Det är effekten av en ny upphandling av tjänstepensioner som kraftigt pressat avgifterna och höjer det sparkapital som avgör pensionen.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: ”Resultaten som räknas, inte vem som gör vad”

KOMMENTAR I en DN-artikel i dag påstås att Centerpartiet och Liberalerna saknar stöd från näringslivet när det gäller kraven på Stefan Löfven om lagförändringar i arbetsrätten. Men beskrivningen är felaktig, enligt Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nicolinpriset till frispråkig entreprenör

HYLLAD Årets Nicolinpris tilldelas Rune Andersson, entreprenör och styrelseordförande för Mellby Gård. I motiveringen står bland annat att "han är orädd att ta sig an viktiga frågor, även om de är kontroversiella, och står alltid på företagsamhetens sida."
NYHET Publicerad:

Vd Jan-Olof Jacke: ”Vi kan bättre”

FRÅN MIN HORISONT Konjunkturen, kompetenskris och välstånd är veckans tre ämnen för vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Dags för kloka reformer

UTMANINGAR Vårt framtida välstånd kräver reformer. Behoven är särskilt stora på tre viktiga områden: kompetensförsörjning, arbetsmarknad och företagarvillkor, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: Vi ska vara de stora såväl som de små företagens röst

NY PÅ JOBBET Svenskt Näringslivs nya vd Jan-Olof Jacke har en passion för entreprenörskap och inte minst ungt företagande. Det tar den tävlingsinriktade företagsledaren med sig när han nu tar sig an sitt nya uppdrag.