Dags för kloka reformer

NYHET Publicerad

UTMANINGAR Vårt framtida välstånd kräver reformer. Behoven är särskilt stora på tre viktiga områden: kompetensförsörjning, arbetsmarknad och företagarvillkor, skriver vd Jan-Olof Jacke.

Jan-Olof Jacke
Foto: Sören Andersson

Sverige har klarat tuffa utmaningar förr. En viktig orsak till att det går bra idag är en rad kloka politiska reformer under 1990-talet och början av 2000-talet, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.

Sverige är på många sätt ett bra land att leva och driva företag i. Tack vare tidigare kloka reformer som genomförts av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har vi haft en god utveckling. Tillsammans med en gynnsam konjunktur har det bidragit till att vi idag har högst sysselsättning i EU. Reallönerna har ökat under många år. Statsskulden är låg.

Men siffrorna skymmer utmaningar som är tuffare än på länge. Vårt framtida välstånd är beroende av att vi klarar dessa utmaningar.

Utvecklingen i vår omvärld är oroande. Handelshindren blir allt fler. Internationella avtal sägs upp. Storbritannien, länge en av våra främsta partner i EU, lämnar snart gemenskapen. Det säkerhetspolitiska klimatet har försämrats. Dessutom väntas den globala konjunkturen vika nedåt – samtidigt som den globala konkurrensen blir ännu tuffare.

Allt detta ger anledning till oro. Men det finns skäl att vara hoppfull. Sverige har klarat tuffa utmaningar förr. En viktig orsak till att det går bra idag är en rad kloka politiska reformer under 1990-talet och början av 2000-talet.

EU-medlemskapet knöt Sverige närmare vår viktigaste exportmarknad och gav oss inflytande i EU. Avregleringar som ökade mångfalden och förbättrade konkurrenskraften genomfördes av olika regeringar. Att skatterna på arv, gåvor och förmögenhet avskaffades stärkte företagsamheten.   

Men under de två senaste mandatperioderna har de stora reformerna lyst med sin frånvaro. Följden har blivit växande problem på flera områden. Varken arbetsmarknad eller bostadsmarknad fungerar tillräcklig bra. Infrastrukturen har en rad brister. Höga skatter straffar ansvarstagande och försvårar investeringar.

De här problemen riskerar att bli ännu värre. Ofta tar det flera år innan reformer får full effekt. Det är alltså idag vi kan skapa förutsättningar för konkurrenskraft och välfärd under kommande decennier.

Det har nu gått åtta veckor sedan riksdagsvalet. Det offentliga samtalet har mest handlat om vem som ska samarbeta med vem. Svenskt Näringsliv har ingen åsikt om vilka partier som bör bilda regering. Men vi vet vad en ny regering bör göra.

Det är nu hög tid att diskutera hur förutsättningarna för jobb, företagande och välstånd i Sverige kan bli bättre. Under mina första veckor som vd för Svenskt Näringsliv har jag mött och samtalat med många företagare och företagsledare över hela landet. De vittnar om att reformbehoven är särskilt stora på tre viktiga områden: kompetensförsörjning, arbetsmarknad och företagarvillkor.

1. Att ha medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft. Det beror på att kunskapsinnehållet i varor och tjänster ökar. Därför behövs en effektivare kompetensförsörjning. Det gäller att stärka hela utbildningssystemet, från grundskola till högre utbildning och forskning.

Det är inte minst viktigt att skapa en yrkesutbildning på gymnasienivå som är bättre anpassad till arbetsmarknadens behov. Regelverket för bostadsmarknaden behöver också ses över så att människor lättare kan flytta dit jobben finns.

De skatter som gör det svårt för företag att rekrytera personer med rätt utbildning måste ses över, särskilt marginalskatterna. Vi ska ha skatter som uppmuntrar till utbildning och ansvarstagande. Då blir det också lättare att attrahera spetskompetens från andra länder.

2. Arbetsmarknaden måste bli mer dynamisk och flexibel. Lagar och regler behöver anpassas till en ny verklighet där livslånga anställningar blir allt mer ovanliga och där behovet av omställning ökar. Här krävs en modernisering som både stärker omställningstryggheten för medarbetare och ökar förutsägbarheten för företagen.

För att trygga vår export måste den svenska modellen med avtal och arbetsfred respekteras på hela arbetsmarknaden.

3. Det behövs också bättre villkor för entreprenörer och växande företag. Regelkrånglet måste minska. Tillståndsprocesser och prövningar av offentlig upphandling behöver gå snabbare.

Svenska företag ligger långt fram i utvecklingen för att minska utsläpp och miljöpåverkan. Därför är det viktigt att klimateffektiva produkter och produktionsprocesser i Sverige kan konkurrera på lika villkor på världsmarknaden och vinna över miljömässigt sämre alternativ.

Om vi vill ha fler växande företag i Sverige behövs skatter och regler som uppmuntrar företagande och investeringar.

Med kloka reformer kan vi klara dessa och andra utmaningar. Utan reformer blir konsekvenserna allvarliga för jobb och välstånd under lång tid framöver.

Artikeln publicerades i Dagens Industri 2018-10-05

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Nya styrelseledamöter invalda vid stämman

ÅRSSTÄMMA En ny styrelse har klubbats vid Svenskt Näringslivs ordinarie stämma den 28 maj. Omvald som ordförande är Fredrik Persson. Utöver det välkomnas bland annat tre nya ledamöter valda av stämman.
NYHET Publicerad:

Massarbetslöshet dyrare än effektiva krisåtgärder

CORONAKRISEN Det är helt avgörande att vi lyckas undvika massarbetslöshet. Det klarar vi bara om företagen finns kvar efter krisens akuta fas, skriver vd Jan-Olov Jacke.
NYHET Publicerad:

Rutinerad trio till Svenskt Näringslivs styrelse

ÅRSSTÄMMA Svenskt Näringslivs valberedning föreslår att tre nya styrelseledamöter utses i samband med föreningens ordinarie stämma den 28 maj. De är Johan Forssell, vd och koncernchef Investor, Martin Lundstedt, vd och koncernchef AB Volvo och Helena Stjernholm, vd Industrivärden.
NYHET Publicerad:

Överenskommelser om pensions- och försäkringsfrågor

AVTAL Svenskt Näringsliv har tecknat överenskommelser med LO och PTK om vissa pensions- och försäkringsfrågor.
NYHET Publicerad:

Krisen kräver åtgärder över hela landet

CORONAKRISEN Svenskt Näringsliv tar nu kontakt med kommuner, regioner och länsstyrelser för att föreslå åtgärder som underlättar för företagen att klara coronakrisen. Det är viktigt både med åtgärder som stärker företagens likviditet och med åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv föreslår nya krisåtgärder

CORONA Läget i Svenskt Näringslivs medlemsföretag har förvärrats dramatiskt under veckan, visar svar från företagarpanelen. Svenskt Näringsliv har därför idag lagt fram nya förslag på åtgärder till regeringen. "Nu är det viktigt med fler snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet krispaket

CORONA – Vi upplever att regeringen har varit lyhörd i diskussionerna och tagit till sig av de förslag som vi har framfört. Reformen för korttidsarbete genomförs tidigare än beräknat och det införs flera åtgärder som syftar till att underlätta företagens likviditet, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke efter regeringens krispaket.
NYHET Publicerad:

Läget i företagen och Coronakrisen

KRISÅTGÄRDER Många företag påverkas negativt av coronasmittan, skriver vd Jan-Olof Jacke i ett brev till regeringen och föreslår åtgärder som kan hjälpa företag att klara det akuta läget.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Bra att regeringen inför korttidsarbete – måste snabbt på plats”

KORTTIDSARBETE Regeringen lägger ett lagförslag om korttidsarbete. Mattias Dahl, vice vd, konstaterar att det kan rädda många svenska jobb, men att det inte får dröja för länge innan reformen kommer på plats.
NYHET Publicerad:

”Regeringen behöver vidta åtgärder”

CORONAVIRUSET Regeringen samlade tidigare idag representanter från det svenska näringslivet för att diskutera den pågående spridningen av coronaviruset. Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl var med på mötet.
NYHET Publicerad:

Med kloka lagar kan företagen klara klimatutmaningen

DEBATT Svenska företag är ledande i klimatomställningen. Årligen investeras tiotals miljarder kronor i innovationer och utveckling. Ett problem är att lagar och tillstånd inte hänger med i utvecklingen, skriver Fredrik Persson, ordförande, och vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Magnus Wallerå ny chef för utbildning, forskning & innovation

PÅ NY POST Magnus Wallerå är ny chef för Svenskt Näringslivs avdelning för utbildning, forskning och innovation. Han börjar sin tjänst 15 mars.
NYHET Publicerad:

Johan Jakobsson ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning

PERSONALNYTT Johan Jakobsson blir ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2020.
NYHET Publicerad:

Svenska företag hoppas på sjunde största ekonomin

INTERNATIONELL HANDEL En ung, folkrik subkontinent genomgår en gigantisk omställning. Läget attraherar svenska företag. Under det svenska statsbesöket i Indien etablerar en nästan hundra personer stor näringslivsdelegation kontakter för kommande affärer.
NYHET Publicerad:

Leif Johansson: Svenskt Näringsliv har stor trovärdighet

OPINIONSBILDNING Den svenska industrinestorn Leif Johansson var med och startade Svenskt Näringsliv för 20 år sedan. Han anser att organisationen behövs nu mer än någonsin. ”Vi är en kör men sjunger olika stämmor”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tung näringslivsdelegation på dansk mark

NÄRINGSLIV När kronprinsessparet besökte Danmark i veckan, så ledde Fredrik Persson, Svenskt Näringslivs ordförande, den svenska näringslivsdelegationen.
NYHET Publicerad:

"Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner"

NYA POLITISKA ÅRET "Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner. Nu gäller det för regeringen att förverkliga dem i praktisk politik. Vi är redo att bidra konstruktivt i det arbetet." Det säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl ny chef för arbetsgivarfrågor

PÅ NY POST Mattias Dahl blir ny vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv. Han är sedan 2016 vd på Transportföretagen. Mattias Dahl tillträder tjänsten den 1 september 2019.