Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 maj 2018

Politikerna om näringslivets viktigaste valfrågor

Moderaterna och Liberalerna vill ha tuffare kvalitetskrav på välfärdsföretagen. Miljöpartiet vill att Arbetsförmedlingen anlitar fler externa aktörer och Socialdemokraterna hyllar etableringsjobben. Det framkom vid politikerutfrågningen på Svenskt Näringslivs stämma.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Under Svenskt Näringslivs stämma ledde Karin Johansson, vd på Svensk Handel, en utfrågning av toppolitiker. Arbetskraftsinvandring, LAS, vinst i välfärdsfrågan och Arbetsförmedlingens roll var några frågor som diskuterades.

På plats var bland annat Alliansföreträdarna Jan Björklund, Liberalernas partiledare och Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna. Båda berättade om sin kritik mot etableringsjobben.

– Att parterna kommer överens är bra. Och vi behöver en arbetsmarknad med lägre ingångslöner. Men problemet med etableringsjobben är att framförallt små företag, utan kollektivavtal, inte får vara med.

På frågan om LAS menade Ulf Kristersson och Jan Björklund att lagen borde reformeras.

– Vi måste gå från ett system där man räknar hur många år man varit anställd till ett där kompetens är i fokus, sa Jan Björklund.

Inga vinstbegränsningar men tuffare krav på kvalitet. Det är Moderaternas och Liberalernas syn på debatten om vinst i välfärden.

– Ekonomiska incitament kan vara en farlig drivkraft och det finns busar i alla branscher. Därför måste vi sätta tuffare kvalitetskrav, sa Ulf Kristersson.

Han menade vidare att mångfalden och valfriheten inom välfärden måste gå först.

– Men vi som försvarar valfriheten måste också kunna se saker för vad de är. Därför vill vi sätta högra krav på kvalitet för verksamheter inom välfärden.

Jan Björklund höll med.

– Vi måste ha strängare kvalitetskrav. Inga vinstförbudsregleringar. Att kvaliteten i välfärden måste vara hög gäller både privata och offentliga aktörer.

På plats var även Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP) och Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S). Per Bolund berättade att han ser att Arbetsförmedlingen har en stor utmaning.

– Integrationsutmaningen innebär större utmaningar. Jag tycker att Arbetsförmedlingen ska bli bättre på att använda sig av externa aktörer. Det vill säga upphandla mer.

Arbetskraftsinvandringen skapar en klyfta mellan regeringspartierna.

– Vi skiljer oss åt. Vi i Miljöpartiet tror att människor som kommer hit skapar fler jobb, sa Per Bolund.

Anna Ekström menade att det finns en problematik i att många som redan är i Sverige söker jobb.

– Men vi vill absolut locka kompetens inom expertyrken som till exempel ingenjörer och arkitekter. Det är otroligt viktigt.

Anna Ekström, gav parterna en eloge för arbetet med etableringsjobben.

– Det visar ännu en gång hur viktig vår kollektivavtalsmodell är.

Hon menade vidare att ett av hennes viktigaste uppdrag sedan hon tillträdde som minister har varit att gymnasieskolans yrkesprogram ska locka unga igen.

– Och där behöver vi fortfarande företagens hjälp. Företagen behöver vara tydliga med att de jobb som de skapar är attraktiva. Vi som arbetar byråkratiskt talar till hjärnan. Företagen måste tala till hjärtat.

Trots att Miljöpartiet står bakom förslaget om att begränsa vinster i välfärden menade Per Bolund att partiet inte varit drivande i frågan.

– Vi vill absolut inte backa tillbaka till bara en utförare. Då tar vi bort både möjligheter och valfriheten. Men vi kan inte låta de verksamheterna inom välfärden ha ett obegränsat vinstuttag, sa han.

Valet 2018
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist