deltagare dialogmötet
Foto: Krisztina Andersson

Riktade inbjudningar till lokala företag vid planering av kommunala översiktsplaner, var ett av förslagen som kom fram på dialogmötet på Björketorps gård.

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård i Ronneby.

Vid dialogmötet diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka. Mötet hölls på Björketorps Gård, Ronneby, där ägaren och företagaren Per Brunberg inledde med att presenterade sin verksamhet och utvecklingssatsningar.  

Hur kan konkurrenskraften öka i länet, vem bär ansvaret att initiera till ett utvecklingsarbete och vad kan göras i samverkan? Det var frågor som grupperna tog avstamp ifrån i form av workshopdiskussioner i blandade konstellationer.  

Riktade inbjudningar till lokala företag vid planering av kommunala översiktsplaner, var ett av förslagen som kom fram. Att få in företagens åsikter redan i planeringsstadiet är nödvändigt men också en utmaning.  

– Där är vi många kommuner som har en resa att göra, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunalråd i Karlshamns kommun.  

Thomas Arnesson, Lyckeby Starch, välkomnade idén. 

– Då får man också med sig företagens behov när det handlar om infrastruktur och företagens expansionsplaner. Kommunerna har oftast ingen aning om hur företagen tänker expandera i närtid eller på sikt och vilka behov som är knutna till detta, säger Thomas Arnesson. 

Björketorps gård dialogmöte
Foto: Krisztina Andersson

Per-Ola Mattsson, kommunalråd i Karlshamns kommun, mötte Christian Nilssons, AB Boalts Bröd, synpunkter.

Ett problem som också lyftes var inkonsekvenser i bedömningar och besked från tillsynsmyndigheter som till exempel länsstyrelser. 

– Som företagare kan man få ett besked det ena året och året därpå får man ett annat besked beroende på att det har kommit en ny tjänsteperson som tolkar ärendet på ett annat sätt. Tolkningar och bedömningar skiljer också mellan olika länsstyrelser, det blir ju ett bekymmer och hinder för mig som företagare att jag får olika besked i ärenden som rör min verksamhet, säger Maria Wachtmeister, Johannishus Godsförvaltning. 

Säker elförsörjning och förbättringar kring bygglovsprocesser var andra inputs vid dialogmötet.  

Myndigheter som Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöinspektionen efterlystes att blir mer rådgivande parter som arbetar proaktivt med företagsinriktade frågor.  

Attityden och synen på företagsamhet och företagande är en återkommande fråga, även vid detta dialogmöte. Det behövs stärkta insatser på den lokalpolitiska agendan som innefattar företagsfrågor, menar företagen.

Roger Fredriksson (M), kommunalråd i Ronneby kommun, lovade förändring. 

– Vi måste ut på bred front och kommunicera om ur viktigt företagandet är. Här inleder vi ett arbete om ett par veckor där vi har utsett ett antal nyckelpersoner med uppgift att identifiera hur vi ska gå vidare i arbetet. Detta är ett fortsatt steg i vårt näringslivsarbete, säger Roger Fredriksson.  

Lennart Svensson, Water Jet Sweden, höll med om att det är nödvändigt med en attitydförändring om näringslivsutvecklingen ska gå framåt.  

– Den generella uppfattningen om att vi företagare bara är ute efter att tjäna pengar lever tyvärr kvar, även om det har skett förbättringar de senaste åren. Att sätta fokus på företagens betydelse i en kommun handlar också om att öka attraktiviteten för orten, kommunen och regionen. Och det har en direkt koppling till kompetensförsörjningen, säger Lennart Svensson.  

Infrastrukturen inom IT-området ska kunna stärkas genom att privata aktörer och kommunala bolag går samman i diskussionerna kring samförläggning och geografiska uppdelningar. Det menade Annicka Engblom (M), riksdagsledamot för Blekinge och uppmanade parterna att komma till skott.  

Kopplat till diskussionerna på dialogmötet redogjorde Anders Edholm, chef på Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel, om vilka förslag som ligger inför beslut i EU-kommissionen och hur dessa kan komma att påverka svenska företag. I presentationen utgick han från Ursula von der Leyens prioriteringar som ligger till grund för beslut senare i höst. Han lyfte bland annat förslaget om klimattullar.   

Anders Edholm Björketorps gård
Foto: Krisztina Andersson

Anders Edholm, chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel.

– Ett inrättande av klimattullar är något som är oroväckande eftersom dessa kan användas som politiskt redskap i andra handelsfrågor. Vi vill inte se att vi landar i att EU sitter och använder klimattullar som ett sätt att stänga ute utländsk konkurrens till europeiska företag, säger Anders Edholm.  

Anders Edholm var även kritisk till förslaget om att ett säkerställande av minimilöner i Europa.  

– Vi har partsmodell i Sverige. Om det här förslaget går igenom så kan det sätta press både uppåt och nedåt i svenska löner. Dessutom tar det bort möjligheten för parterna att förhandla i kollektivavtalen om just lägstalöner, säger Anders Edholm.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så vill Blekinges kommuner stötta företagen i coronakrisen

CORONA Från såväl nationellt som lokalt håll genomförs nu många åtgärder för att mildra krisen som följer i coronavirusets spår. Om du är intresserad av vad som görs i just din kommun så samlar vi här länkar till de åtgärder som är beslutade runt om i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företag och jobb måste räddas

CORONA Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan i sviterna av corona/covid-19 och framförallt på grund av insatserna för att stoppa dess spridning.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Åtgärder mot coronakrisen på lokal nivå

CORONA Många företag drabbas nu hårt av den rådande coronakrisen. Det behövs kraftfulla och snabba åtgärder för att dämpa fallet. På lokal nivå finns det åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra för att mildra effekterna av krisen. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Tid för konstruktiv samverkan

LIKVIDITET Svenskt Näringsliv skrev i måndags till regeringen och la fram en rad konstruktiva förslag som behöver komma på plats för att stötta företagen i den rådande kris som är på grund av covid-19.
NYHET Publicerad:

Alla elever borde få möjlighet att driva UF-företag

UNG FÖRETAGSAMHET Skola och näringsliv behöver fler arenor för möten och dialog för att kunna stärka och utveckla samarbetet. Det vittnar inte minst lärare och unga entreprenörer om. Tillfällen som frukostträffar stärker de ungas entreprenörskap.
NYHET Publicerad:

“Sorgligt med myndigheter som missbrukar möjligheterna att skapa företagsnytta”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen som stannar i sin utveckling istället för att expandera. Per Brunberg som driver Björketorps gård utanför Ronneby delar bilden av den långa tillståndsprocessen. 
NYHET Publicerad:

Tobakslagen slår olika

FÖRETAGSKLIMAT Regeltillämpningen av den nya tobakslagen slår olika mot företagen. I vissa kommuner räcker det med att skicka in en blankett med ansökan om att få sälja tobaksvaror men det i andra kommuner krävs olika intyg tillsammans med ansökan.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.