deltagare dialogmötet
Foto: Krisztina Andersson

Riktade inbjudningar till lokala företag vid planering av kommunala översiktsplaner, var ett av förslagen som kom fram på dialogmötet på Björketorps gård.

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård i Ronneby.

Vid dialogmötet diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka. Mötet hölls på Björketorps Gård, Ronneby, där ägaren och företagaren Per Brunberg inledde med att presenterade sin verksamhet och utvecklingssatsningar.  

Hur kan konkurrenskraften öka i länet, vem bär ansvaret att initiera till ett utvecklingsarbete och vad kan göras i samverkan? Det var frågor som grupperna tog avstamp ifrån i form av workshopdiskussioner i blandade konstellationer.  

Riktade inbjudningar till lokala företag vid planering av kommunala översiktsplaner, var ett av förslagen som kom fram. Att få in företagens åsikter redan i planeringsstadiet är nödvändigt men också en utmaning.  

– Där är vi många kommuner som har en resa att göra, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunalråd i Karlshamns kommun.  

Thomas Arnesson, Lyckeby Starch, välkomnade idén. 

– Då får man också med sig företagens behov när det handlar om infrastruktur och företagens expansionsplaner. Kommunerna har oftast ingen aning om hur företagen tänker expandera i närtid eller på sikt och vilka behov som är knutna till detta, säger Thomas Arnesson. 

Björketorps gård dialogmöte
Foto: Krisztina Andersson

Per-Ola Mattsson, kommunalråd i Karlshamns kommun, mötte Christian Nilssons, AB Boalts Bröd, synpunkter.

Ett problem som också lyftes var inkonsekvenser i bedömningar och besked från tillsynsmyndigheter som till exempel länsstyrelser. 

– Som företagare kan man få ett besked det ena året och året därpå får man ett annat besked beroende på att det har kommit en ny tjänsteperson som tolkar ärendet på ett annat sätt. Tolkningar och bedömningar skiljer också mellan olika länsstyrelser, det blir ju ett bekymmer och hinder för mig som företagare att jag får olika besked i ärenden som rör min verksamhet, säger Maria Wachtmeister, Johannishus Godsförvaltning. 

Säker elförsörjning och förbättringar kring bygglovsprocesser var andra inputs vid dialogmötet.  

Myndigheter som Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöinspektionen efterlystes att blir mer rådgivande parter som arbetar proaktivt med företagsinriktade frågor.  

Attityden och synen på företagsamhet och företagande är en återkommande fråga, även vid detta dialogmöte. Det behövs stärkta insatser på den lokalpolitiska agendan som innefattar företagsfrågor, menar företagen.

Roger Fredriksson (M), kommunalråd i Ronneby kommun, lovade förändring. 

– Vi måste ut på bred front och kommunicera om ur viktigt företagandet är. Här inleder vi ett arbete om ett par veckor där vi har utsett ett antal nyckelpersoner med uppgift att identifiera hur vi ska gå vidare i arbetet. Detta är ett fortsatt steg i vårt näringslivsarbete, säger Roger Fredriksson.  

Lennart Svensson, Water Jet Sweden, höll med om att det är nödvändigt med en attitydförändring om näringslivsutvecklingen ska gå framåt.  

– Den generella uppfattningen om att vi företagare bara är ute efter att tjäna pengar lever tyvärr kvar, även om det har skett förbättringar de senaste åren. Att sätta fokus på företagens betydelse i en kommun handlar också om att öka attraktiviteten för orten, kommunen och regionen. Och det har en direkt koppling till kompetensförsörjningen, säger Lennart Svensson.  

Infrastrukturen inom IT-området ska kunna stärkas genom att privata aktörer och kommunala bolag går samman i diskussionerna kring samförläggning och geografiska uppdelningar. Det menade Annicka Engblom (M), riksdagsledamot för Blekinge och uppmanade parterna att komma till skott.  

Kopplat till diskussionerna på dialogmötet redogjorde Anders Edholm, chef på Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel, om vilka förslag som ligger inför beslut i EU-kommissionen och hur dessa kan komma att påverka svenska företag. I presentationen utgick han från Ursula von der Leyens prioriteringar som ligger till grund för beslut senare i höst. Han lyfte bland annat förslaget om klimattullar.   

Anders Edholm Björketorps gård
Foto: Krisztina Andersson

Anders Edholm, chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel.

– Ett inrättande av klimattullar är något som är oroväckande eftersom dessa kan användas som politiskt redskap i andra handelsfrågor. Vi vill inte se att vi landar i att EU sitter och använder klimattullar som ett sätt att stänga ute utländsk konkurrens till europeiska företag, säger Anders Edholm.  

Anders Edholm var även kritisk till förslaget om att ett säkerställande av minimilöner i Europa.  

– Vi har partsmodell i Sverige. Om det här förslaget går igenom så kan det sätta press både uppåt och nedåt i svenska löner. Dessutom tar det bort möjligheten för parterna att förhandla i kollektivavtalen om just lägstalöner, säger Anders Edholm.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.
NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.