deltagare dialogmötet
Foto: Krisztina Andersson

Riktade inbjudningar till lokala företag vid planering av kommunala översiktsplaner, var ett av förslagen som kom fram på dialogmötet på Björketorps gård.

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård i Ronneby.

Vid dialogmötet diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka. Mötet hölls på Björketorps Gård, Ronneby, där ägaren och företagaren Per Brunberg inledde med att presenterade sin verksamhet och utvecklingssatsningar.  

Hur kan konkurrenskraften öka i länet, vem bär ansvaret att initiera till ett utvecklingsarbete och vad kan göras i samverkan? Det var frågor som grupperna tog avstamp ifrån i form av workshopdiskussioner i blandade konstellationer.  

Riktade inbjudningar till lokala företag vid planering av kommunala översiktsplaner, var ett av förslagen som kom fram. Att få in företagens åsikter redan i planeringsstadiet är nödvändigt men också en utmaning.  

– Där är vi många kommuner som har en resa att göra, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunalråd i Karlshamns kommun.  

Thomas Arnesson, Lyckeby Starch, välkomnade idén. 

– Då får man också med sig företagens behov när det handlar om infrastruktur och företagens expansionsplaner. Kommunerna har oftast ingen aning om hur företagen tänker expandera i närtid eller på sikt och vilka behov som är knutna till detta, säger Thomas Arnesson. 

Björketorps gård dialogmöte
Foto: Krisztina Andersson

Per-Ola Mattsson, kommunalråd i Karlshamns kommun, mötte Christian Nilssons, AB Boalts Bröd, synpunkter.

Ett problem som också lyftes var inkonsekvenser i bedömningar och besked från tillsynsmyndigheter som till exempel länsstyrelser. 

– Som företagare kan man få ett besked det ena året och året därpå får man ett annat besked beroende på att det har kommit en ny tjänsteperson som tolkar ärendet på ett annat sätt. Tolkningar och bedömningar skiljer också mellan olika länsstyrelser, det blir ju ett bekymmer och hinder för mig som företagare att jag får olika besked i ärenden som rör min verksamhet, säger Maria Wachtmeister, Johannishus Godsförvaltning. 

Säker elförsörjning och förbättringar kring bygglovsprocesser var andra inputs vid dialogmötet.  

Myndigheter som Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöinspektionen efterlystes att blir mer rådgivande parter som arbetar proaktivt med företagsinriktade frågor.  

Attityden och synen på företagsamhet och företagande är en återkommande fråga, även vid detta dialogmöte. Det behövs stärkta insatser på den lokalpolitiska agendan som innefattar företagsfrågor, menar företagen.

Roger Fredriksson (M), kommunalråd i Ronneby kommun, lovade förändring. 

– Vi måste ut på bred front och kommunicera om ur viktigt företagandet är. Här inleder vi ett arbete om ett par veckor där vi har utsett ett antal nyckelpersoner med uppgift att identifiera hur vi ska gå vidare i arbetet. Detta är ett fortsatt steg i vårt näringslivsarbete, säger Roger Fredriksson.  

Lennart Svensson, Water Jet Sweden, höll med om att det är nödvändigt med en attitydförändring om näringslivsutvecklingen ska gå framåt.  

– Den generella uppfattningen om att vi företagare bara är ute efter att tjäna pengar lever tyvärr kvar, även om det har skett förbättringar de senaste åren. Att sätta fokus på företagens betydelse i en kommun handlar också om att öka attraktiviteten för orten, kommunen och regionen. Och det har en direkt koppling till kompetensförsörjningen, säger Lennart Svensson.  

Infrastrukturen inom IT-området ska kunna stärkas genom att privata aktörer och kommunala bolag går samman i diskussionerna kring samförläggning och geografiska uppdelningar. Det menade Annicka Engblom (M), riksdagsledamot för Blekinge och uppmanade parterna att komma till skott.  

Kopplat till diskussionerna på dialogmötet redogjorde Anders Edholm, chef på Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel, om vilka förslag som ligger inför beslut i EU-kommissionen och hur dessa kan komma att påverka svenska företag. I presentationen utgick han från Ursula von der Leyens prioriteringar som ligger till grund för beslut senare i höst. Han lyfte bland annat förslaget om klimattullar.   

Anders Edholm Björketorps gård
Foto: Krisztina Andersson

Anders Edholm, chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel.

– Ett inrättande av klimattullar är något som är oroväckande eftersom dessa kan användas som politiskt redskap i andra handelsfrågor. Vi vill inte se att vi landar i att EU sitter och använder klimattullar som ett sätt att stänga ute utländsk konkurrens till europeiska företag, säger Anders Edholm.  

Anders Edholm var även kritisk till förslaget om att ett säkerställande av minimilöner i Europa.  

– Vi har partsmodell i Sverige. Om det här förslaget går igenom så kan det sätta press både uppåt och nedåt i svenska löner. Dessutom tar det bort möjligheten för parterna att förhandla i kollektivavtalen om just lägstalöner, säger Anders Edholm.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet – ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Morgan Bengtsson, nytillträtt kommunalråd i Olofström

INTERVJU "Jag vill ha en bra dialog med företagen i kommunen. Alla vill vi mot samma mål, det bästa för Olofström och det bästa för näringslivet. Vi utvecklas och växer tillsammans." Så säger Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) i en kort intervju om hans tankar kring sin nya roll i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hundra dagar med Blekingefokus

SOMMARKRÖNIKA "Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar." Så skriver Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, när hon i sin sommarkrönika summerar sina första hundra dagar på jobbet.
NYHET Publicerad:

Skapa bättre enhetlighet kring lagtolkningar

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lätt för företagen att göra rätt, man ska kunna förstå upphandlingsunderlag, tillståndsrestriktioner eller kravspecifikationer för att kunna göra de insatser som regelverket kräver. Företagsklimatet och tillväxtfrämjande myndighetsutövning var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera vad som krävs för att det ska bli bättre och enklare att driva företag i Olofström.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen är vårt största problem”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Länets bästa företagsklimat finns i Sölvesborg 

FÖRETAGSKLIMAT Sölvesborg har bäst företagsklimat i Blekinge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökningen av hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet landar på 3,8 vilket är högre än rikssnittet och de bästa i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Nu krävs satsningar på kvalitet i skolan

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Blekinge. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Ronneby backar i företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Ronneby upplever att företagsklimatet i kommunen blivit sämre. Det visar Svenskt Näringslivs färska undersökning där ett hundratal företagare svarat. Ronny Johannesson, entreprenör och ordförande i vd-gruppen i Ronneby, efterlyste bättre system kring upphandling på ett dialogmöte nyligen mellan företagare, tjänstemän och politiker i kommunen. 
NYHET Publicerad:

”Anpassa tillsynsavgifterna”

MYNDIGHETSUTÖVNING ”Ärvda” miljötillstånd sätter krokben för småföretag i tillverkningsbranschen som får betala för mer tillsyn än vad som utförs. Det framkom när företagare, politiker och representanter från Karlshamns näringslivsenhet träffades för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning. Patrik Jarlhage på Contura Steel i Mörrum är en av de företagare som belyser problematiken med tillsynsavgifter som inte är anpassade efter verksamheten.