Johan Lidefelt
Foto: Krisztina Andersson

Johan Lidefelt, nationalekonom och skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Entreprenörskatten: En smäll för småföretagen

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSSKATT Den föreslagna entreprenörskatten innebär höjd skatt för 150 000 små och medelstora företag. "Ett anmärkningsvärt dåligt förslag särskilt för de företag som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige", menar Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv som uppmanar företagen att reagera och agera.

Somliga talar om dödsstöten för många mindre företag, en rejäl käftsmäll för de små verksamheter. Experter signalerar om att förslaget på skärpt beskattning hotar fortsatt tillväxt och hindrar skapandet av nya arbetstillfällen.

Höjd skatt för 150 000 företagare kan bli verklighet. Mer än varannan företagare kommer inte att klara det nya högre lönekravet och mer än var tredje företagare riskerar att gå miste om förenklingsregeln. För fler än hälften av företagen blir skattehöjningen över 10 000 kronor.

Johan Lidefelt, nationalekonom och skatteexpert på Svenskt Näringsliv, vill uppmana företagare att reagera och framför allt agera i frågan. I samband med ett seminarium i Karlskrona, belyste han bland annat effekterna av förslaget till beskattning för företagare.

– Förbättringarna i förslaget uppväger inte försämringarna. Förslaget är anmärkningsvärt dåligt eftersom beskattningen höjs som mest just för de företag som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige. De små företagen skapar 80 % av de nya jobben idag. Detta är en frontalkrock med regeringens ambition att uppnå den lägsta arbetslösheten i Europa.

Det handlar om förslaget till entreprenörsskatt som nu ligger ute på remiss fram till den 10 februari och som innebär kraftiga försämringar för entreprenörer. Utredningsförslaget, som rör de så kallade 3:12-reglerna, innehåller en mängd förändringar som innebär ökad beskattning med 4,9 miljarder kronor.

Förslaget kommer efter remisstiden att beredas vidare i Finansdepartementet. Om förslaget går igenom träder förändringarna i kraft 2018. Det är alltså just nu och kommande månader som man har chans att påverka regeringen och förmå finansministern att tänka om.

Förändringar som innebär kraftiga försämringar handlar bland annat om höjd skattesats, sämre förenklingsregel, mindre lönebaserat utrymme och höjda lönekrav, både när det gäller mininivån som maxtaket. Mininivån föreslås höjas från 30 000 kronor/månaden till 40 000 kronor/månaden och taket från 50 000 kronor/månaden till 75 000 kronor/månaden

– De som skriver utredningarna har i regel inte varit företagare själva. Det saknar därför ofta kunskap och förståelse om det ansvar och de risker det medför att driva eget företag. Det finns en klar risk för att de företag som drabbas av förslaget inte har råd att investera och anställa som de har planerat, säger Johan Lidefelt.

Bland förbättringarna i utredningen finns förslag om att slopa 4 %-regeln och att förenkla generationsskiften.

Johan Lidefelt redogjorde även för bakgrunden till regelverket och hur mycket skatteintäkterna har ökat sedan reglerna förbättrades och skatterna faktiskt sänktes 2006. Sedan 2006 har fåmansföretagen betalat in ca 30 miljarder kronor mer vad man hade gjort utan reformen 2006, enligt våra beräkningar. Den insikten borde man ta till sig.

– 2006 genomfördes flera förbättringar av entreprenörsskatten, både för företagen men också för statskassan. Och nu kommer den här utredningen som i helhet innebär försämringar. Höjer man skatterna på arbete och företagande så minskar på sikt sysselsättning och investeringar. Då minskar också skatteintäkterna, säger Johan Lidefelt.

Bland företagen som var på plats under seminariet hördes flera röster som bekräftade den oro som experterna varnar för om förslaget går igenom.

– Man vill ju ha marginal för oförutsedda saker som kan hända och därför behöver man kunna spara utrymme för utdelning. Med det här förslaget försämras det mycket kraftigt, eller försvinner helt om man inte kan höja den egna lönen. Småföretagare kan inte plocka ut några höga löner. Det här kommer att innebära stora försämringar för oss.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lägre kapitalskatt ger ökat välstånd

SKATT En ny studie från forskningsinstitutet Ifo visar att en kapitalskatt på konkurrenskraftig nivå kan skapa tusentals nya jobb och höja svenskarnas levnadsstandard med över tre procent. För ett hushåll med två vuxna motsvarar det cirka 30 000 kronor per år, skriver skattechef Johan Fall, Svenskt Näringsliv, och professor Clemens Fuest, president vid Ifo institutet.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

NSD mediapris 2018 till Lotta Engzell Larsson

PRIS Näringslivets Skattedelegations (NSD) mediapris 2018 gick till Lotta Engzell Larsson, ledarskribent på Dagens Industri. Mediapriset är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Blås inte liv i skadliga skatter

KOMMENTAR Socialdemokraterna dammar av det hårt kritiserade förslaget om en bankskatt. Men motiveringen att ”de som tjänar mest ska också vara med och betala" saknar grund. Dessutom är bankskatten sedan tidigare såväl utredd som utdömd och behovet av ytterligare skattehöjningar existerar inte, skriver nationalekonom Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Studie: "Ojämlikhet bra för tillväxten"

ÄGARSKATTER Att ojämlikhet skulle vara skadligt för ekonomiskt tillväxt är felaktigt menar Dr. Florian Neumeier. Hans analyser visar att det, åtminstone i rika länder, finns ett positivt förhållande mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt. Här svarar han på fem frågor om ägarskatter.
NYHET Publicerad:

Ägarkapitalet tål inte höga skatter

SKATTER Kapitalskatter slår hårt mot entreprenörskap, visar en rapport som jämför ägarskatter i 16 OECD-länder från Svenskt Näringsliv. Sverige sticker ut jämfört med omvärlden genom att ha de i särklass högsta ägarskatterna.
NYHET Publicerad:

Sänkt ägarskatt bra för investeringsviljan

KOMMENTAR Svenska ägarskatter är höga i en internationell jämförelse. Det hämmar viljan hos entreprenörer att satsa och investera. En färsk kartläggning landar bland annat i slutsatsen att skatten på kapitalvinster och utdelningar bör sänkas från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Kapitalskatter hämmar entreprenörskap

SKATT Sänk kapitalskatterna med 100 miljarder. Det är ett förslag från Timbros chefsekonom Jacob Lundberg. ”Skatterna på bolagsvinster, kapitalinkomster och fastigheter gör investeringar, sparande och entreprenörskap mindre lönsamt”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Utmärkt att regeringen drar tillbaka exitskatt"

SKATTER Carola Lemne: "Exitskatten och det tidigare förslaget till förändringar av entreprenörsskatten är två exempel på skadliga förslag. Tack och lov har båda dragits tillbaka."
NYHET Publicerad:

Höj ambitionen med skattereformer

KOMMENTAR Statsminister Stefan Löfven flaggar för en skatteuppgörelse över blockgränsen efter valet. Det behövs många skattereformer, men framför allt rätt skattereformer på en rad områden som till exempel bolags-, ägar- och marginalskatter. Utgångspunkten bör vara hur skattesystemet kan förbättra Sveriges konkurrenskraft, skriver Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot exitskatten: ”Ännu en företagsfientlig skatt”

SKATTER Remisstiden för exitskatten har gått ut och kritiken är svidande. För familjeföretagare är den föreslagna skatten ännu en i ledet av företagsfientliga skatter. ”Det känns som att synen som fanns på företagandet på 1970-talet är tillbaka”, säger familjeföretagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Exit utflyttningsskatt

REMISS Näringslivets Skattedelegation riktar skarp kritik mot förslaget till exitskatt i ett remissvar. Ett undermåligt utrett förslag som riskerar att slå hårt mot näringslivet, är slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.