Johan Lidefelt
Foto: Krisztina Andersson

Johan Lidefelt, nationalekonom och skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Entreprenörskatten: En smäll för småföretagen

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSSKATT Den föreslagna entreprenörskatten innebär höjd skatt för 150 000 små och medelstora företag. "Ett anmärkningsvärt dåligt förslag särskilt för de företag som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige", menar Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv som uppmanar företagen att reagera och agera.

Somliga talar om dödsstöten för många mindre företag, en rejäl käftsmäll för de små verksamheter. Experter signalerar om att förslaget på skärpt beskattning hotar fortsatt tillväxt och hindrar skapandet av nya arbetstillfällen.

Höjd skatt för 150 000 företagare kan bli verklighet. Mer än varannan företagare kommer inte att klara det nya högre lönekravet och mer än var tredje företagare riskerar att gå miste om förenklingsregeln. För fler än hälften av företagen blir skattehöjningen över 10 000 kronor.

Johan Lidefelt, nationalekonom och skatteexpert på Svenskt Näringsliv, vill uppmana företagare att reagera och framför allt agera i frågan. I samband med ett seminarium i Karlskrona, belyste han bland annat effekterna av förslaget till beskattning för företagare.

– Förbättringarna i förslaget uppväger inte försämringarna. Förslaget är anmärkningsvärt dåligt eftersom beskattningen höjs som mest just för de företag som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige. De små företagen skapar 80 % av de nya jobben idag. Detta är en frontalkrock med regeringens ambition att uppnå den lägsta arbetslösheten i Europa.

Det handlar om förslaget till entreprenörsskatt som nu ligger ute på remiss fram till den 10 februari och som innebär kraftiga försämringar för entreprenörer. Utredningsförslaget, som rör de så kallade 3:12-reglerna, innehåller en mängd förändringar som innebär ökad beskattning med 4,9 miljarder kronor.

Förslaget kommer efter remisstiden att beredas vidare i Finansdepartementet. Om förslaget går igenom träder förändringarna i kraft 2018. Det är alltså just nu och kommande månader som man har chans att påverka regeringen och förmå finansministern att tänka om.

Förändringar som innebär kraftiga försämringar handlar bland annat om höjd skattesats, sämre förenklingsregel, mindre lönebaserat utrymme och höjda lönekrav, både när det gäller mininivån som maxtaket. Mininivån föreslås höjas från 30 000 kronor/månaden till 40 000 kronor/månaden och taket från 50 000 kronor/månaden till 75 000 kronor/månaden

– De som skriver utredningarna har i regel inte varit företagare själva. Det saknar därför ofta kunskap och förståelse om det ansvar och de risker det medför att driva eget företag. Det finns en klar risk för att de företag som drabbas av förslaget inte har råd att investera och anställa som de har planerat, säger Johan Lidefelt.

Bland förbättringarna i utredningen finns förslag om att slopa 4 %-regeln och att förenkla generationsskiften.

Johan Lidefelt redogjorde även för bakgrunden till regelverket och hur mycket skatteintäkterna har ökat sedan reglerna förbättrades och skatterna faktiskt sänktes 2006. Sedan 2006 har fåmansföretagen betalat in ca 30 miljarder kronor mer vad man hade gjort utan reformen 2006, enligt våra beräkningar. Den insikten borde man ta till sig.

– 2006 genomfördes flera förbättringar av entreprenörsskatten, både för företagen men också för statskassan. Och nu kommer den här utredningen som i helhet innebär försämringar. Höjer man skatterna på arbete och företagande så minskar på sikt sysselsättning och investeringar. Då minskar också skatteintäkterna, säger Johan Lidefelt.

Bland företagen som var på plats under seminariet hördes flera röster som bekräftade den oro som experterna varnar för om förslaget går igenom.

– Man vill ju ha marginal för oförutsedda saker som kan hända och därför behöver man kunna spara utrymme för utdelning. Med det här förslaget försämras det mycket kraftigt, eller försvinner helt om man inte kan höja den egna lönen. Småföretagare kan inte plocka ut några höga löner. Det här kommer att innebära stora försämringar för oss.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

Regeringens nya 3:12- regler klen tröst

ENTREPRENÖRSSKATTEN Regeringen har beslutat att gå vidare med förslag som ökar beskattningen av entreprenörer och småföretagare. Det är illavarslande och skickar en bedövande tydlig signal om att regeringen vill försämra villkoren för företagande. Visserligen backar regeringen något efter omfattande kritik från Företagarsverige, men det är en klen tröst, skriver skatteexpert Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Upprorsstämning bland Dalaföretagare

SKATTER Dalaföretagarna går till storms mot regeringens förslag att försämra de så kallade 3:12-reglerna. För nykläckte företagaren Niklas Jonsson är entreprenörsbanan inte lika attraktiv längre. "Jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå", säger han.
NYHET Publicerad:

"Det skadligaste förslaget någonsin"

ENTREPRENÖRSKATT Andreas Löfström tog steget och startade företaget Miljöanalys Scandinavia AB. Ett år senare, driver han två bolag och ett tredje ligger i startgroparna. Men om de så kallade 3:12-reglerna införs kommer han behöva lägga ner det ena bolaget och inte starta det som är på gång.
NYHET Publicerad:

Förslag om entreprenörskatt hotar jobben

KOMMENTAR En utredning förslår försämringar av skattereglerna för delägare i fåmansbolag. Skattechef Johan Fall befarar att det leder till att färre vill bli entreprenörer, att satsningar läggs på is, att företagare överväger att lägga ned sin verksamhet och flytta ut från Sverige eller jobba svart.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskatten: En smäll för småföretagen

ENTREPRENÖRSSKATT Den föreslagna entreprenörskatten innebär höjd skatt för 150 000 små och medelstora företag. "Ett anmärkningsvärt dåligt förslag särskilt för de företag som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige", menar Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv som uppmanar företagen att reagera och agera.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

3:12-förslaget hård skattesmäll mot entreprenörskap

KOMMENTAR Den så kallade 3:12-utredningen har lämnat sitt betänkande till regeringen. Förslagen innebär sammantaget skatteskärpningar på närmare 5 miljarder kronor. Om skärpningarna genomförs skulle det slå hårt mot entreprenörskap. Det skriver Johan Fall, chef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Låt förmögenhetsskatten vila i frid

KOMMENTAR Inför de stundande budgetförhandlingarna driver Vänsterpartiet skadliga, historielösa och världsfrånvända krav på återinförd förmögenhetsskatt. Det är djupt olyckligt, skriver Krister Andersson, avdelningschef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbättra entreprenörsskatten

KOMMENTAR Bättre skatteregler för entreprenörer behövs. Lär av historien och ta fasta på de positiva effekter som följt av tidigare förbättringar av de så kallade 3:12-reglerna, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Nytänkande bättre än gamla skatter

DEBATT Sverige står inför en rad tuffa utmaningar på både kort och lång sikt. Vi kan klara dem – om vi förmår att tänka nytt och reformera. Men tyvärr märks inte mycket nytänkande inom politiken. Det skriver ordförande Jens Spendrup på Di Debatt.
NYHET Publicerad:

Arvs- och gåvoskatten mellan pärmarna

NY BOK Det är tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag. I en ny bok berättar författarna Anders Ydstedt och Amanda Wollstad om reformen som underlättade generationsskiften.
NYHET Publicerad:

Låt arvs- och gåvoskatten vila i frid

SKATTER LO och Saco skriver om reformerade skatter på DN Debatt. "En del kloka synpunkter framförs, men insikt saknas om behovet av konkurrenskraftiga skatter. Förslaget att utreda återinförd arvs- och gåvoskatt är skadligt och förlegat", skriver skattechef Krister Andersson, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Bättre skattepolitik krävs för att säkra pensionerna

KOMMENTAR En ny prognos visar att pensionerna kommer att växa framöver. Men de förslag till skattehöjningar på arbete som lagts i budgetpropositionen kommer att leda till lägre sysselsättning och göra att pensionerna utvecklas sämre på längre sikt. För att säkra framtidens pensioner behövs i stället reformer som stärker arbetslinjen.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga ägandets skattesits

KOMMENTAR Att långsiktigt ägande behöver bättre skattevillkor håller i stort sett alla med om men inget händer. En möjlighet som föreslogs av Per Börjesson, vd för Investment AB Spiltan i Svenska Dagbladet häromdagen, vore att sänka skattesatsen till tio procent för alla innehav över tio år. Det skulle uppmana till ett mer långsiktigt agerande. Det finns dock bättre sätt att förbättra skattevillkoren på, anser Krister Andersson, chef för skatteavdelningen.