Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.

Maria Strandqvist lämnar förslag
Foto: Krisztina Andersson
Hur kan företagsklimatet förbättras? Maria Strandqvist, äger och driver restaurang Utkiken i Karlskrona, gav sina förslag.
Ann-Christin Andersson, Marcus Fredriksson och Lars Magnusson
Foto: Krisztina Andersson
Ann-Christin Andersson, kundansvarig/konsultchef på Skill, Marcus Fredriksson, näringslivsenheten i Karlskrona kommun och Lars Magnusson, centerpartistiskt kommunalråd.
Patrik Hansson, Lars Fischer och Per Wimmerman
Foto: Krisztina Andersson
Patrik Hansson, kommunalråd (S), Lars Fischer, Lars Fischer Byggkonsult AB och Per Wimmerman (L) diskuterar förbättringar för företagen.
Camilla Brunsberg och Martin Strandberg
Foto: Krisztina Andersson
Camilla Brunsberg (M) och Martin Strandberg, vd Samfast AB.
diskussioner
Foto: Krisztina Andersson
Diskussioner om hur det lokala företagsklimatet i Karlskrona ska förbättras och hur trenden ska vändas fördes i smågrupper bestående av företagare, politiker och tjänstemän.

Det behövs målbilder för att kunna utveckla näringslivet och företagsklimatet – målbilder och förbättringsåtgärder som det finns en samsyn kring. Vid två dialogmöten i augusti mellan företagare, politiker och tjänstemän fördes diskussioner om hur det lokala företagsklimatet i Karlskrona ska förbättras. Vid båda tillfällena kom man fram till att samarbete och dialog är två avgörande byggstenar i arbetet, såväl på lång sikt som i närtid.

Karlskrona kommun har sedan ett dialogmöte i september förra året infört en rad insatser och aktiviteter för att stärka det lokala företagsklimatet. Insatserna har genomförts i dialog med företagen och utifrån näringslivets förslag på vad som behöver förbättrats.

Näringslivslotsen är ett exempel på företagsfrämjande insatser. 

– Funktionen är varit igång i drygt ett år. Hos oss fungerar Näringslivslotsen som en öppen dörr och forum där företagen varje fredag kan besöka oss på näringslivsenheten och få hjälp med sitt ärende. Då finns också representanter från olika berörda förvaltningar på plats för att möta företagen i deras frågor, sa Pia Holgersson, näringslivschef, i samband med dialogmöten som har hållits i Karlskrona vid två tillfällen i augusti tillsammans med företag, politiker och tjänstemän i Karlskrona.

Pia Holgersson
Foto: Krisztina Andersson

Pia Holgersson, näringslivschef i Karlskrona

För att stärka företagsklimatet har bland annat projektet Servicegarantin lanserats, en satsning där företagen garanteras service, till exempel beräkning på hur lång tid ett ärende kommer att ta. Kopplat till satsningen har även den nya funktionen ”Mina Sidor” lanserats på kommunens nya webbplats i syfte att öka tillgängligheten och informationen till företagen.

– Via Mina Sidor kan företagen logga in och följa sitt ärende. Det kan till exempel handla om hur långt ett bygglovsförfarande har kommit och vilken handläggare som hanterar ärendet. Men givetvis kan det handla om andra ärende beroende på verksamhet och bransch, sa Pia Holgersson.

Nytt är också att nystartade företag kontaktas och hälsas välkommen med information om kommunens service.  

Nyhetsbrev, frukostmöten och företagsbesök är andra exempel på företagsfrämjande insatser som har sjösatts för att förbättra företagsklimatet. Kopplat till frukostträffarna kommer näringslivsenheten att se över formerna för hur arrangemangen ska genomföras fortsättningsvis. För att möta företagen i sina intresseområden lovar näringslivschefen mer temabaserade och nätverksskapande frukostmöten istället för traditionell power-pointinformation.

Vidare är ambitionen att förstärka frekvensen av företagsbesöken.

– Vår ambition är att under året besöka cirka 100 företag i kommunen och vi har genomfört ungefär 90 procent av dessa besök. Det är näringslivsenheten tillsammans med politikerna som tillsammans besöker företagen för att fånga upp näringslivets frågor och synpunkter. 

Men även om mycket har gjorts behövs det göras ännu mer för att få snurr på företagsklimatet. Det visar inte minst Svenskt Näringslivs senaste enkätundersökning där 160 företag, verksamma i Karlskrona, har fått ge sin syn på hur de uppfattar det lokala företagsklimatet.

Resultat visar en försämring jämfört med förra årets undersökningsperiod. Kommunen dalar i omdöme när det gäller hur företagen betygsätter ”Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen” och landar på plats 187 bland landets 290 kommuner.

Attityden till företag och företagande är fortfarande en angelägen fråga som man måste jobba hårdare med, liksom tydlighet, återkoppling och uppföljning av företagsbesök, visar undersökningen.

Eva-Marie Andersson, vd Karlskrona Företags- och Hantverksförening, KFH, menade att det inte enbart räcker med företagsbesök.

Eva-Marie Andersson
Foto: Krisztina Andersson

Eva-Marie Andersson, vd Karlskrona Företags- och Hantverksförening, KFH.

– Min bild är att Karlskrona har en väldigt hög frekvens när det gäller företagsbesök, politikerna är duktiga på att besöka företagen. Men bara för att man får ett besök som företagare betyder inte det att man är nöjd. Vi behöver gå ett steg till, följ upp företagsbesöken med återkoppling och bevakning av de frågor som har kommit upp i samband med besöken. Annars faller viktiga förslag och synpunkter lätt mellan stolarna, sa Eva-Marie Andersson.

Ola Andersson, företagare LYSA i Karlskrona, menade att det handlar om bristande ansvar.

– Ingen på en mottagande enhet tar ägandeskapet av frågan och om ingen äger frågan så tar ju heller ingen ansvar för att den följs upp, hanteras och återkopplas, sa Ola Andersson och efterlyste en tydligare ansvarsfördelning.

Malin Jonasson och Samuel Gordér på företaget Biltema i Karlskrona, efterlyste förbättringar i samarbetet mellan näringslivet och skolan.

– Skola, utbildning och kompetensförsörjning hör ihop och här måste vi företag få vara med mer i utformningen av utbildningen, till exempel när det gäller praktikplatser, sa Samuel Gordér.

Malin Jonasson och Samuel Gordér
Foto: Krisztina Andersson

Malin Jonasson och Samuel Gordér, Biltema i Karlskrona,

Kollegan Malin Jonasson vill se bättre stöd och uppbackning till eleverna när de är ute på praktik.

– Ofta blir ungdomarna utslussade på en praktikplats utan att veta så mycket om arbetsplatsen. Och det är ingen som följer upp och backar upp eleverna under praktiktiden för att stämma av och höra hur det är. Här behövs bättre samordnat engagemang. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.
NYHET Publicerad:

Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.
NYHET Publicerad:

"Skicka inga bruna kuvert"

FÖRETAGSKLIMAT På initiativ av Svenskt Näringsliv deltar Östhammars kommun och ytterligare fyra kommuner runt om i landet i ett utvecklingsprogram för kommuner. Genom workshops med inspel från experter ges möjligheten att djupdyka i diskussioner, där syftet är att främja det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Kommunens ointresse ledde till företagsflytt

FÖRETAGSKLIMAT Var femte företagare överväger att lämna sin kommun. Det visar siffror från Företagsklimat.se. För Bengt Sahlberg, vd på Mellby Garage, gick flyttlasset till grannkommunen Vårgårda. ”Vi flyttade vårt företag och 21 arbetstillfällen över kommungränsen till ett bättre företagsklimat”, säger han.
NYHET Publicerad:

Sopkrig rasar på Gotland

KONKURRENS Med subventionerad återvinning konkurrerar Region Gotland ut de lokala företag som har som affärsidé att ta hand byggavfall. Men kommunen slår ifrån sig och en lösning på problemet dröjer. ”Det är helt snett”, säger Daniel Björkman som driver företaget Returbagen.
NYHET Publicerad:

En rad fördelar med privata alternativ

VALFRIHET I ÄLDREOMSORGEN - Vi har visat att det finns en rad fördelar med de privata alternativen. Det är nyttigt att se att det går att driva ett äldreboende i olika former, säger Yvonné Danielsson, verksamhetschef på Daljunkaregården i Falun.