Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET15 maj 2018

Företagsklimatet i Blekinge är upp och ner

Företagen i Blekinge ger bättre betyg i två av fem kommuner jämfört med föregående år och sämre i två kommuner. "Det är glädjande att företagsklimatet förbättras i två kommuner men självklart skulle jag vilja se förbättringar i alla fem", säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.

Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.

I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv genomfört enkätundersökningar för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet. I 2018 års undersökning var det nästan 31 000 företagare som svarade i Sverige, av dessa var det 559 företagare i Blekinge.

– Vi vill att våra mätningar av företagsklimatet ska sätta företagsfrågorna högre upp på agendan och att resultaten ska vara ett underlag för kommunernas arbete med att förbättra förutsättningarna för företagen. Förbättringsarbete handlar om att mäta, analysera och åtgärda och här kan vår mätning vara en del i det arbetet, säger Carina Centrén.

Företagen i Olofström ger i år, jämfört med 2017, bättre betyg för alla ingående faktorer i mätningen med ett undantag, infrastrukturen. Olofström har den högsta förbättringen i länet avseende ”Dialogen med kommunledningen”. En bra dialog mellan företag och kommun är en viktig och grundläggande del i arbetet med utveckling av näringslivets förutsättningar i kommunen.

– Sannolikt är det så att just dialogen i Olofström är bidragande faktor till att företagen nu ser och upplever förbättringar av företagsklimatet, säger Carina Centrén.

Även företagen i Sölvesborg ger bättre eller lika betyg för alla faktorer jämfört med föregående år. Men de vill självklart se en förbättring och man lyfter bl.a. fram en önskan om lägre skatter och avgifter samt snabbare handläggningstider.

Tjänstemännens attityd till företagande och att ge bra service till företagen är något som man ständigt måste arbeta med. I årets mätning kan konstateras att just dessa två faktorer är företagen i Ronneby inte lika nöjda med som förra året. Man efterfrågar bland annat snabbare handläggningstider.

I Karlshamn är dock företagen långt ifrån nöjda. För andra året i rad ger företagen sämre betyg på i princip de flesta faktorer och på nio av sexton är betyget inte ens godtagbart enligt företagen. Sex av tio företag efterfrågar bättre dialog med kommunledningen och en ökad förståelse för företagande hos politiker och tjänstemän.

– För kommunledningens del gäller det nu att verkligen ta en fördjupad dialog med företagen i kommunen och se till att vända den nedåtgående trenden. Företagen och kommunen måste gemensamt komma fram till vad som bör göras för att förbättringar av företagsklimatet ska bli verklighet, säger Carina Centrén.

Även företagen i Karlskrona ger sämre betyg i år inom flera faktorer och vart femte företag anser att kommunen bör prioritera bättre dialog mellan kommunledning och företag. Fyra av fem anser även att man bör anpassa utbildningar efter företagens behov.

Läs mer om resultaten för Blekinge och respektive kommun på www.foretagsklimat.se och i bilagan nedan.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist