Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 februari 2021

Framtidstron hos Blekinges företag hänger på vaccinet 

Mer än vart tredje företag i Blekinge har sett sin produktion eller försäljning minska under de senaste sex månaderna. Men många tror på en bättre framtid. 

Coronapandemin beräknas kosta svenska ekonomin 25 miljarder i månaden i förlorad BNP. Varje veckas försening av vaccineringen kan kosta miljarder. Foto: Mostphotos

Detta visar Svenskt Näringslivs företagarpanel, som besvaras av 5 159 företag i Sverige. Det industritunga Blekinge har gått bättre än landet som helhet under coronakrisen, så även under smittspridningens andra våg. Men bilden är tudelad. De branscher, främst inom handel och besöksnäring, som drabbats hårdast av krisen har drabbats lika hårt även här. Trots att krisåtgärderna har räddat många jobb ligger arbetslösheten kvar på en hög nivå. Från tidigare kriser vet vi att de som blivit arbetslösa, eller inte fått in en fot på arbetsmarknaden, riskerar att fastna i utanförskap.

Johan Dalén
Foto: Ernst Henry Photography AB

– De drabbade branscherna är väldigt centrala för att skapa viktiga instegsjobb på arbetsmarknaden. Det behövs åtgärder för att göra det billigare och mer riskfritt att anställa, säger Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge. 

Samtidigt börjar framtidstron nu vända. Nästan hälften av företagen i Blekinge tror att produktion eller försäljning kommer öka de närmaste sex månaderna. Bara en av tio tror att den kommer minska. Vaccinet ger hopp om en återgång till det normala. Varje vecka är betydelsefull. Coronapandemin beräknas kosta svenska ekonomin 25 miljarder i månaden i förlorad BNP. Varje veckas försening av vaccineringen kan kosta miljarder. 

– Att vaccineringen fungerar och håller den planerade tidtabellen är en av de viktigaste frågorna för näringslivet just nu. Jobb och företag står och faller med det, säger Johan Dalén. 

Även om hoppet nu börjar återvända till företagen är förväntningarna på framtida investeringar och anställningar lägre än i en normal konjunktur. Ett år av pandemi och hårda restriktioner har drabbat näringslivet hårt och risken är att många företag saknar musklerna för att satsa när ekonomin vänder. I stället måste lån och anstånd betalas tillbaka. Långa ansökningstider och oklara regler gör att stöden till drabbade företag drar ut på tiden, eller inte når dem överhuvudtaget. 

– Att stöden nu verkligen når ut till de företag som behöver det är avgörande, inte bara för att klara krisen utan också för att ekonomin ska återhämta sig så snabbt som möjligt efteråt, säger Johan Dalén. 

Om företagarpanelen

Svenskt Näringslivs företagarpanel gick ut till 201 företag i Blekinge med en mätperiod mellan 19 januari och 5 februari. 91 företag besvarade enkät vilket ger en svarsfrekvens på 45 procent.

På alla tre områden (produktion/försäljning, investeringar, antal anställda) har företagen fått svara på om de ökat, minskat eller varit oförändrade de senaste sex månaderna, samt hur de förväntar sig utvecklingen de kommande sex månaderna.

KonjunkturenFöretagarpanelenBlekinge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist