NYHET16 februari 2021

Svagt nuläge i ekonomin men ljusare framtidsutsikter 

Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg. Men framtidsutsikterna har ljusnat betydligt. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel med svar från 5 100 företag. 

Sverige har lyckats undvika de värsta katastrofscenarierna och fallet i BNP är hittills lägre än i många jämförbara länder, konstaterar Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi.Foto: Carl Bredberg/SvD/TT

Ett av tre företag uppger att sysselsättning och investeringar är lägre nu än för sex månader sedan. Nästan vartannat företag svarar att produktion/försäljning är lägre än för sex månader sedan

Samtidigt ser många företag ett ljus i tunneln. Fler företag svarar att den närmaste sexmånadersperioden kommer att innebära ett förbättrat läge när det gäller antal anställda, investeringar samt produktion/försäljning.

– Vi ser att krisstöden har haft effekt. Sverige har lyckats undvika de värsta katastrofscenarierna och fallet i BNP är hittills lägre än i många jämförbara länder, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi.

Den ökade framtidstron hos företagen bygger på att vaccinationsprogrammen fungerar snabbt och effektivt.
Bettina Kashefi
Chefekonom

– Den ökade framtidstron hos företagen bygger på att vaccinationsprogrammen fungerar snabbt och effektivt. Sverige får inte halka efter andra länder här.

Bettina Kashefi sätter upp ett varningens finger och konstaterar att krisen inte är över än, som fortsätter att slå asymmetriskt med stora skillnader mellan branscherna. Inte minst för många hotell, restauranger och upplevelseföretag är läget fortfarande akut, anser hon.

– Därför är det helt avgörande att stöden snabbt når de företag som behöver dem. Tyvärr vittnar många företagare om att stöden är administrativt svåra att söka och att det dessutom tar för lång tid innan pengarna kommer fram. Om inte detta snabbt förbättras finns en stor risk för ännu fler konkurser och uppsägningar innan ekonomin vänder.

– Arbetslösheten är nu på en mycket hög nivå och är bland den högsta på 23 år. En farhåga är dessutom att långtidsarbetslösheten biter sig fast på en högre nivå, säger Bettina Kashefi.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska läge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist