Mathias Wijk
Foto: Krisztina Andersson

Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun.

Han ska få snurr på näringslivsarbetet i Karlshamn

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Om ett år ska lotsfunktionen vara tillbaka, samarbetet med företagen stärkt och näringslivsenheten utökad med ytterligare en näringslivsutvecklare. Det är målet för Karlshamns nye näringslivschef Mathias Wijk.

Mathias Wijk är sedan den 1 november på plats som ny näringslivschef i Karlshamns kommun. Han kommer närmast från näringslivsenheten i Karlskrona där han främst har ansvarat för etableringsfrågorna.

Tillsammans med medarbetarna på näringslivenheten i Karlshamn ska han nu få snurr på näringslivsarbetet i kommunen och få trenden att vända uppåt.

– Näringslivsutveckling handlar för mig om två saker, dels om att kommunen som organisation ska främja utveckling och tillväxt, dels om bemötande och attityder. I detta ligger hur vi ska utveckla det näringsliv som redan finns när det gäller befintliga företag men också vad vi har för plan för nya etableringar. Vi måste ställa oss frågan och tillsammans inventera möjligheter och förutsättningar, vad vi vill med vårt näringsliv, säger Mathias Wijk.

För att kommunen ska lyckas i arbetet krävs ett väl genomsyrat gemensamt tänk för näringslivsarbetet i hela kommunen. Det räcker inte med att en enhet eller tjänstemän driver frågorna själva på kammaren, alla verksamhetsdelar måste integreras i utvecklingsarbetet, menar Matias Wijk.

– Man måste vara överens och se till helheten, tillsammans se över vad vi har för slags företag, branscher och näringsliv nu och vad är det vi behöver komplettera med och utveckla och förstärka. Här är det befintliga näringslivet jätteviktigt, de är de etablerade företagen som bär kunskapen och ser behovet av vad som behöver förstärkas. För detta behövs en tydlig plan och viljeinriktning, det tror jag inte riktigt att man har i Karlshamn, man är inte tillräckligt sampratade, säger Mathias Wijk.

Mathias Wijk näringslivschef Karlshamn

Mathias Wijk

Foto: Krisztina Andersson

Hamnen och Netport Sciencepark har stått i fokus när man har pratat om näringslivsutvecklingen i Karlshamn, menar Mathias Wijk.

– Och det är inte fel men man behöver en bredare syn för att se till helheten i arbetet med näringslivsutvecklingen, förstå företagens betydelse för en stad eller region och vad tillväxt betyder för inflyttning, intäkter och attraktionskraft. Företagens betydelse har att göra med hur mycket pengar man har att röra sig med.

Attraktionskraften är en viktig faktor för att inspirera till nyetableringar. För att locka fler företag till en kommun krävs att man kan uppvisa stimulerande grogrund för företagande och företagsamhet.

– Att få större företag som säljer varor eller tjänster utanför den egna regionen att positionera sig i kommunen är oerhört viktigt, men man kan inte locka hit dessa företag om man inte kan uppvisa attraktivitet för företagande, säger Mathias Wijk. 

Svenskt Näringslivs senaste attitydmätning visar dystra siffror på hur företagen upplever företagsklimatet i kommunen. Kurvan över hur företagen upplever företagsklimatet i Karlshamn har sedan 2015 stadigt gått ner och i år handlar det om ett ras med 60 placeringar. Karlshamn ligger på 263:e plats bland landets 290 kommuner.

Karlshamn tappar i nära nog samtliga parametrar men det som sticker ut är hur företagen upplever tillämpningen av lagar och regler, servicen till företagen samt skolans och tjänstemännens attityder.

Företagen upplever bristande kommunikation och avsaknad av dialog med näringslivet vilket har skapat en oro och undran över om näringslivsfrågorna över huvud taget är prioriterade.

– Undersökningen är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Det är bestämt att det kommer någon form av analys för att ta reda på vad det beror på att företagen har den uppfattningen. Personligen tror jag inte att det är så illa som det verkar, en del av svarsresultatet tror jag handlar om att man inte har vetat vad som är på gång med näringslivsarbetet i Karlshamn. Där måste vi stärka upp aktiviteterna med stärkta kommunikationsinsatser utåt på olika sätt, återinföra lotsfunktionen och blåsa liv i nyhetsbrev och andra forum för att vi ska kommunicera med våra företag, säger Mathias Wijk.

Han blundar inte för att det kommer att krävas hårt arbete för att identifiera problemen och vända trenden för Karlshamns företagsklimat. Det första stora steget är att rikta strålkastarna på den interna organisationen och på vilka förbättringsåtgärder som krävs.

– Om ett år hoppas jag på att vi har sett en vändning i hur företagsklimatet upplevs, det är min ambition. Om ett år ska vi också ha en väl fungerande lotsfunktion och företagen känner att det finns en bra dialog med kommunen via näringslivsenheten.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Här trivs företagen bäst – och sämst

RANKING 2019 Tydlig, tillgänglig och professionell. Så vill många företag att deras hemkommun ska vara. Och alla dessa egenskaper hittar vi hos – just det – Solna. Kommunen är bäst på företagande för tolfte gången i rad, enligt en färsk näringslivsranking.
NYHET Publicerad:

Prao omtyckt återvändare till skolan

PRAO Under tre veckor i oktober är det återigen dags för elever från Vara kommuns två högstadieskolor att prova på arbetslivet. Kommunen anses som ett gott exempel på en lyckosam process för att återinföra den lagstadgade praktiska arbetslivsorienteringen för elever.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Landets bästa myndighetskommuner – så tycker företagarna 

FÖRETAGSKLIMAT Tillstånd, tillsyn, bygglov och tillgången till mark och lokaler. Kommuner hanterar frågor som påverkar företagandet på många sätt. Se vilket betyg det lokala näringslivet ger myndighetsutövningen i sin hemkommun.
NYHET Publicerad:

Här betalar företagarna livsmedelsfakturan utan att klaga

FÖRETAGSKLIMAT Surahammar sticker ut i positiv bemärkelse när det gäller myndighetsutövningen. Kommunen har bland annat infört en modell med efterhandsdebitering för sina livsmedelskontroller. "Inte en enda företagare har ifrågasatt varför de har fått en faktura", säger Minal Mistry, ansvarig för miljötillsyn.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Här finns bäst förutsättningar för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. ”Fler kommuner presterar bättre, färre fastnar i botten”, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

FÖRETAGSKLIMAT 2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", säger Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Gotland sätter fokus på företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Gotland har länge suttit fast i bottenskiktet i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Vid den senaste mätningen blev det placering 253 bland landets 290 kommuner. Ungefär i detta härad har Gotland befunnit sig under en lång rad år.
NYHET Publicerad:

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten växer snabbast i Jokkmokk

FÖRETAGSKLIMAT Jokkmokk kan stoltsera med Sveriges snabbast växande företagsamhet. Dessutom har kommunen landets sjunde högsta nyföretagsamhet och den tolfte högsta överlevandegraden. "Kommunens uppgift är att möjliggöra, inte att vara ett hinder", säger Stefan Andersson, tillväxtchef i Jokkmokks kommun.
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten på rekordlåg nivå

FÖRETAGSKLIMAT Samtidigt som Sverige behöver fler och växande företag för att säkra tillväxt och välstånd sjunker andelen personer som väljer att starta företag. "Det är anmärkningsvärt och oroväckande. Nyföretagsamheten för kvinnor är särskilt bekymmersam eftersom den fortsätter att sjunka från en redan låg nivå", säger projektledare Jakob Steinstö.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Handfasta råd till kommunpolitiker

FÖRETAGSKLIMAT Alla kommuner vill ha ett bra företagsklimat. Svårigheten är att veta vad man ska göra. Svenskt Näringsliv publicerar därför en serie guider riktade till kommunala politiker och chefer.
NYHET Publicerad:

"Det handlar om att använda vanligt bondförnuft"

GISLAVEDS FÖRETAGSRESA I två och ett halvt år har Gislaveds kommun arbetat aktivt för att stärka servicenivån i myndighetsutövningen. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Företagen uppskattar den nya inställningen och grannkommunen Tranemo har inlett ett samarbete med Gislaved över länsgränsen.