Mathias Wijk
Foto: Krisztina Andersson

Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun.

Han ska få snurr på näringslivsarbetet i Karlshamn

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Om ett år ska lotsfunktionen vara tillbaka, samarbetet med företagen stärkt och näringslivsenheten utökad med ytterligare en näringslivsutvecklare. Det är målet för Karlshamns nye näringslivschef Mathias Wijk.

Mathias Wijk är sedan den 1 november på plats som ny näringslivschef i Karlshamns kommun. Han kommer närmast från näringslivsenheten i Karlskrona där han främst har ansvarat för etableringsfrågorna.

Tillsammans med medarbetarna på näringslivenheten i Karlshamn ska han nu få snurr på näringslivsarbetet i kommunen och få trenden att vända uppåt.

– Näringslivsutveckling handlar för mig om två saker, dels om att kommunen som organisation ska främja utveckling och tillväxt, dels om bemötande och attityder. I detta ligger hur vi ska utveckla det näringsliv som redan finns när det gäller befintliga företag men också vad vi har för plan för nya etableringar. Vi måste ställa oss frågan och tillsammans inventera möjligheter och förutsättningar, vad vi vill med vårt näringsliv, säger Mathias Wijk.

För att kommunen ska lyckas i arbetet krävs ett väl genomsyrat gemensamt tänk för näringslivsarbetet i hela kommunen. Det räcker inte med att en enhet eller tjänstemän driver frågorna själva på kammaren, alla verksamhetsdelar måste integreras i utvecklingsarbetet, menar Matias Wijk.

– Man måste vara överens och se till helheten, tillsammans se över vad vi har för slags företag, branscher och näringsliv nu och vad är det vi behöver komplettera med och utveckla och förstärka. Här är det befintliga näringslivet jätteviktigt, de är de etablerade företagen som bär kunskapen och ser behovet av vad som behöver förstärkas. För detta behövs en tydlig plan och viljeinriktning, det tror jag inte riktigt att man har i Karlshamn, man är inte tillräckligt sampratade, säger Mathias Wijk.

Mathias Wijk näringslivschef Karlshamn

Mathias Wijk

Foto: Krisztina Andersson

Hamnen och Netport Sciencepark har stått i fokus när man har pratat om näringslivsutvecklingen i Karlshamn, menar Mathias Wijk.

– Och det är inte fel men man behöver en bredare syn för att se till helheten i arbetet med näringslivsutvecklingen, förstå företagens betydelse för en stad eller region och vad tillväxt betyder för inflyttning, intäkter och attraktionskraft. Företagens betydelse har att göra med hur mycket pengar man har att röra sig med.

Attraktionskraften är en viktig faktor för att inspirera till nyetableringar. För att locka fler företag till en kommun krävs att man kan uppvisa stimulerande grogrund för företagande och företagsamhet.

– Att få större företag som säljer varor eller tjänster utanför den egna regionen att positionera sig i kommunen är oerhört viktigt, men man kan inte locka hit dessa företag om man inte kan uppvisa attraktivitet för företagande, säger Mathias Wijk. 

Svenskt Näringslivs senaste attitydmätning visar dystra siffror på hur företagen upplever företagsklimatet i kommunen. Kurvan över hur företagen upplever företagsklimatet i Karlshamn har sedan 2015 stadigt gått ner och i år handlar det om ett ras med 60 placeringar. Karlshamn ligger på 263:e plats bland landets 290 kommuner.

Karlshamn tappar i nära nog samtliga parametrar men det som sticker ut är hur företagen upplever tillämpningen av lagar och regler, servicen till företagen samt skolans och tjänstemännens attityder.

Företagen upplever bristande kommunikation och avsaknad av dialog med näringslivet vilket har skapat en oro och undran över om näringslivsfrågorna över huvud taget är prioriterade.

– Undersökningen är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Det är bestämt att det kommer någon form av analys för att ta reda på vad det beror på att företagen har den uppfattningen. Personligen tror jag inte att det är så illa som det verkar, en del av svarsresultatet tror jag handlar om att man inte har vetat vad som är på gång med näringslivsarbetet i Karlshamn. Där måste vi stärka upp aktiviteterna med stärkta kommunikationsinsatser utåt på olika sätt, återinföra lotsfunktionen och blåsa liv i nyhetsbrev och andra forum för att vi ska kommunicera med våra företag, säger Mathias Wijk.

Han blundar inte för att det kommer att krävas hårt arbete för att identifiera problemen och vända trenden för Karlshamns företagsklimat. Det första stora steget är att rikta strålkastarna på den interna organisationen och på vilka förbättringsåtgärder som krävs.

– Om ett år hoppas jag på att vi har sett en vändning i hur företagsklimatet upplevs, det är min ambition. Om ett år ska vi också ha en väl fungerande lotsfunktion och företagen känner att det finns en bra dialog med kommunen via näringslivsenheten.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

FÖRETAGSKLIMAT 2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", säger Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Gotland sätter fokus på företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Gotland har länge suttit fast i bottenskiktet i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Vid den senaste mätningen blev det placering 253 bland landets 290 kommuner. Ungefär i detta härad har Gotland befunnit sig under en lång rad år.
NYHET Publicerad:

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten växer snabbast i Jokkmokk

FÖRETAGSKLIMAT Jokkmokk kan stoltsera med Sveriges snabbast växande företagsamhet. Dessutom har kommunen landets sjunde högsta nyföretagsamhet och den tolfte högsta överlevandegraden. "Kommunens uppgift är att möjliggöra, inte att vara ett hinder", säger Stefan Andersson, tillväxtchef i Jokkmokks kommun.
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten på rekordlåg nivå

FÖRETAGSKLIMAT Samtidigt som Sverige behöver fler och växande företag för att säkra tillväxt och välstånd sjunker andelen personer som väljer att starta företag. "Det är anmärkningsvärt och oroväckande. Nyföretagsamheten för kvinnor är särskilt bekymmersam eftersom den fortsätter att sjunka från en redan låg nivå", säger projektledare Jakob Steinstö.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Handfasta råd till kommunpolitiker

FÖRETAGSKLIMAT Alla kommuner vill ha ett bra företagsklimat. Svårigheten är att veta vad man ska göra. Svenskt Näringsliv publicerar därför en serie guider riktade till kommunala politiker och chefer.
NYHET Publicerad:

"Det handlar om att använda vanligt bondförnuft"

GISLAVEDS FÖRETAGSRESA I två och ett halvt år har Gislaveds kommun arbetat aktivt för att stärka servicenivån i myndighetsutövningen. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Företagen uppskattar den nya inställningen och grannkommunen Tranemo har inlett ett samarbete med Gislaved över länsgränsen.
NYHET Publicerad:

Så blev Nordmaling topp tio

FEM FRAMGÅNGSFAKTORER Från botten till toppen på drygt fyra år. Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande, redogör för faktorerna bakom Nordmalings förbättrade företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

Kundfokus gav kortare bygglovstider i Eslöv

MYNDIGHETSUTÖVNING År 2014 tog det i genomsnitt fyra månader att få svar på sitt bygglov i Eslöv. Nu har handläggningstiden sjunkit till 5,7 veckor, även om företagsärenden i snitt tar längre tid, 6,9 veckor. "Även om vi tillämpar myndighetsutövning är företagen våra kunder som vi måste värna om", säger Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun.
NYHET Publicerad:

Så tydliga är kommunerna med sina mål om företagsklimatet

KARLÄGGNING Det ska vara enkelt för en företagare att se vilka mål kommunen satt upp för att förbättra företagsklimatet. Svenskt Näringslivs studentmedarbetare Emma Supponen har genomfört ett projekt där hon kartlagt hur tydliga kommunerna är med sina mål.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Skogsägare stämmer staten för utebliven ersättning

ÄGANDERÄTT Staten har slutat att ersätta skogsägare i fjällnära områden. Frågan ställs nu på sin spets i ett ärende i Mark- och miljödomstolen i Umeå.
NYHET Publicerad:

"Problemet att politiker inte förstår våra behov"

FÖRETAGARDAGEN Kompetensförsörjning, skatter och integration var några frågor i fokus när företagare, politiker och experter träffades under årets ”Företagardag” i Näringslivets Hus. Ett problem som lyftes var att politiker och företagare lever i olika världar.
NYHET Publicerad:

Debatt: Kompetens i klassrummen kräver nytänkande

DEBATT I dag, den 26 november, lanseras Svenskt Näringslivs rapport ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” där sex skribenter har fått i uppdrag att tänka fritt kring möjliga vägar för att förbättra kompetensförsörjningen, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert och Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Försämrat företagsklimat i Stockholm kräver nysatsning

BÄTTRE VILLKOR I senaste rankingen av företagsklimatet rasade Stockholm till en 123:e plats. Nu vill Stockholms nya blågröna styre skapa en ny näringslivstrategi. "Jag ser den nya strategin som en bra början på ett arbete där politiker och tjänstemän får förståelse för företagens behov", säger vd Jan Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Drop-in för företagare förenklar

FÖRETAGSKLIMAT Istället för att vänta på att företagarna hör av sig med frågor tar näringslivskontoret i Krokom initiativ till öppna möten. Satsningen "Näringslivskontoret med vänner" ger svar direkt på plats.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.