Mathias Wijk
Foto: Krisztina Andersson

Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun.

Han ska få snurr på näringslivsarbetet i Karlshamn

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Om ett år ska lotsfunktionen vara tillbaka, samarbetet med företagen stärkt och näringslivsenheten utökad med ytterligare en näringslivsutvecklare. Det är målet för Karlshamns nye näringslivschef Mathias Wijk.

Mathias Wijk är sedan den 1 november på plats som ny näringslivschef i Karlshamns kommun. Han kommer närmast från näringslivsenheten i Karlskrona där han främst har ansvarat för etableringsfrågorna.

Tillsammans med medarbetarna på näringslivenheten i Karlshamn ska han nu få snurr på näringslivsarbetet i kommunen och få trenden att vända uppåt.

– Näringslivsutveckling handlar för mig om två saker, dels om att kommunen som organisation ska främja utveckling och tillväxt, dels om bemötande och attityder. I detta ligger hur vi ska utveckla det näringsliv som redan finns när det gäller befintliga företag men också vad vi har för plan för nya etableringar. Vi måste ställa oss frågan och tillsammans inventera möjligheter och förutsättningar, vad vi vill med vårt näringsliv, säger Mathias Wijk.

För att kommunen ska lyckas i arbetet krävs ett väl genomsyrat gemensamt tänk för näringslivsarbetet i hela kommunen. Det räcker inte med att en enhet eller tjänstemän driver frågorna själva på kammaren, alla verksamhetsdelar måste integreras i utvecklingsarbetet, menar Matias Wijk.

– Man måste vara överens och se till helheten, tillsammans se över vad vi har för slags företag, branscher och näringsliv nu och vad är det vi behöver komplettera med och utveckla och förstärka. Här är det befintliga näringslivet jätteviktigt, de är de etablerade företagen som bär kunskapen och ser behovet av vad som behöver förstärkas. För detta behövs en tydlig plan och viljeinriktning, det tror jag inte riktigt att man har i Karlshamn, man är inte tillräckligt sampratade, säger Mathias Wijk.

Mathias Wijk näringslivschef Karlshamn

Mathias Wijk

Foto: Krisztina Andersson

Hamnen och Netport Sciencepark har stått i fokus när man har pratat om näringslivsutvecklingen i Karlshamn, menar Mathias Wijk.

– Och det är inte fel men man behöver en bredare syn för att se till helheten i arbetet med näringslivsutvecklingen, förstå företagens betydelse för en stad eller region och vad tillväxt betyder för inflyttning, intäkter och attraktionskraft. Företagens betydelse har att göra med hur mycket pengar man har att röra sig med.

Attraktionskraften är en viktig faktor för att inspirera till nyetableringar. För att locka fler företag till en kommun krävs att man kan uppvisa stimulerande grogrund för företagande och företagsamhet.

– Att få större företag som säljer varor eller tjänster utanför den egna regionen att positionera sig i kommunen är oerhört viktigt, men man kan inte locka hit dessa företag om man inte kan uppvisa attraktivitet för företagande, säger Mathias Wijk. 

Svenskt Näringslivs senaste attitydmätning visar dystra siffror på hur företagen upplever företagsklimatet i kommunen. Kurvan över hur företagen upplever företagsklimatet i Karlshamn har sedan 2015 stadigt gått ner och i år handlar det om ett ras med 60 placeringar. Karlshamn ligger på 263:e plats bland landets 290 kommuner.

Karlshamn tappar i nära nog samtliga parametrar men det som sticker ut är hur företagen upplever tillämpningen av lagar och regler, servicen till företagen samt skolans och tjänstemännens attityder.

Företagen upplever bristande kommunikation och avsaknad av dialog med näringslivet vilket har skapat en oro och undran över om näringslivsfrågorna över huvud taget är prioriterade.

– Undersökningen är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Det är bestämt att det kommer någon form av analys för att ta reda på vad det beror på att företagen har den uppfattningen. Personligen tror jag inte att det är så illa som det verkar, en del av svarsresultatet tror jag handlar om att man inte har vetat vad som är på gång med näringslivsarbetet i Karlshamn. Där måste vi stärka upp aktiviteterna med stärkta kommunikationsinsatser utåt på olika sätt, återinföra lotsfunktionen och blåsa liv i nyhetsbrev och andra forum för att vi ska kommunicera med våra företag, säger Mathias Wijk.

Han blundar inte för att det kommer att krävas hårt arbete för att identifiera problemen och vända trenden för Karlshamns företagsklimat. Det första stora steget är att rikta strålkastarna på den interna organisationen och på vilka förbättringsåtgärder som krävs.

– Om ett år hoppas jag på att vi har sett en vändning i hur företagsklimatet upplevs, det är min ambition. Om ett år ska vi också ha en väl fungerande lotsfunktion och företagen känner att det finns en bra dialog med kommunen via näringslivsenheten.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Livsmedelskontroll debiteras i efterhand

FÖRETAGSKLIMAT Företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll kan glädjas. Regeringen vill införa obligatorisk efterhandsdebitering, framgår av en lagrådsremiss.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Kommuner som satsar på hyresrabatter

CORONAKRISEN Många företag har svårt att betala hyran. Utsatta branscher kan ta del av ett särskilt hyresstöd. Kiruna och Örnsköldsvik hjälper kämpande företag genom att vara generösa med hyran i de kommunala bostadsbolagen.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

Företagarenkäten uppdateras

FÖRETAGSKLIMAT Årets företagarenkät innehåller nya frågor och sakområden. Björn Lindgren, ansvarig för lokalt företagsklimat, hoppas att uppdateringarna bättre ska spegla vad företagarna tycker om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Så blev kommunen kvitt förlorarstämpeln

FÖRETAGSKLIMATET 195 platser uppåt i kommunrankingen på tre år. Det är effekten av att Kungsör lägger sig nära företagarnas hållning. ”Vi satte oss ner och började prata med varandra, inte om varandra. Det hade ingen gjort tidigare, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Här trivs företagen bäst – och sämst

RANKING 2019 Tydlig, tillgänglig och professionell. Så vill många företag att deras hemkommun ska vara. Och alla dessa egenskaper hittar vi hos – just det – Solna. Kommunen är bäst på företagande för tolfte gången i rad, enligt en färsk näringslivsranking.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Prao omtyckt återvändare till skolan

PRAO Under tre veckor i oktober är det återigen dags för elever från Vara kommuns två högstadieskolor att prova på arbetslivet. Kommunen anses som ett gott exempel på en lyckosam process för att återinföra den lagstadgade praktiska arbetslivsorienteringen för elever.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Landets bästa myndighetskommuner – så tycker företagarna 

FÖRETAGSKLIMAT Tillstånd, tillsyn, bygglov och tillgången till mark och lokaler. Kommuner hanterar frågor som påverkar företagandet på många sätt. Se vilket betyg det lokala näringslivet ger myndighetsutövningen i sin hemkommun.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Här finns bäst förutsättningar för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. ”Fler kommuner presterar bättre, färre fastnar i botten”, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Här betalar företagarna livsmedelsfakturan utan att klaga

FÖRETAGSKLIMAT Surahammar sticker ut i positiv bemärkelse när det gäller myndighetsutövningen. Kommunen har bland annat infört en modell med efterhandsdebitering för sina livsmedelskontroller. "Inte en enda företagare har ifrågasatt varför de har fått en faktura", säger Minal Mistry, ansvarig för miljötillsyn.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

FÖRETAGSKLIMAT 2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.