NYHET20 april 2021

Låt företagen göra mer för klimatet 

På senaste tiden har flera stora industrisatsningar presenterats, bland annat produktion av ”grönt stål”. Gemensamt för satsningarna är att de ligger i norra delen av landet. Blekinge riskerar att halka efter när det gäller industriinvesteringar till följd av bristerna i elsystemet, som är en allt större hämsko för utveckling i det sydsvenska näringslivet.

”Vi har alltså stora möjligheter att gå före i klimatarbetet. Men för att möjligheterna ska bli verklighet måste de företag som vill satsa på utveckling ha rimliga förutsättningar i hela landet”, skriver Johan Dalén och Lina Håkansdotter i en debattartikel.

Sverige ska ha ambitiösa nationella klimatmål. Det är rätt med tanke på våra goda förutsättningar för klimatomställning. En nästan helt koldioxidfri elproduktion, hög kunskapsnivå, effektiva industriprocesser och en bred uppslutning bakom omställningsmålen både inom politik och näringsliv är viktiga fördelar i vårt arbete för att nå klimatmålen.

Men det räcker inte med goda förutsättningar och höga ambitioner. Det krävs också politisk vilja och förmåga att ta svåra beslut. Man måste se den potential som finns i Sverige när det gäller att göra ett globalt avtryck i klimatomställningen.

Svensk export genererade 2018 klimatnytta motsvarande 26 miljoner ton koldioxid genom att tränga undan smutsigare produktion i andra delar av världen. Det motsvarar hälften av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Enligt samma beräkningar skulle denna positiva undanträngningseffekt kunna öka till 65 miljoner ton fram till 2040.

Vi har alltså stora möjligheter att gå före i klimatarbetet. Men för att möjligheterna ska bli verklighet måste de företag som vill satsa på utveckling ha rimliga förutsättningar i hela landet.

Politiken måste nu hantera tre viktiga utmaningar:

  • Först och främst handlar det om bristerna i elsystemet. Idag finns ett överskott i norr, men hela Sverige ska leva. Ökad överföringskapacitet från norr till söder kommer inte ensamt att lösa problemen. Det behövs mer planerbar elproduktion i söder.
  • De verksamheter som nu växer fram är beroende av god tillgång på kompetens. Redan idag är kompetensförsörjningen problematisk för många företag. Det riskerar att bromsa arbetet med klimatomställningen.
  • De långa tiderna för tillståndshantering är orimliga. Om vi ska kunna konkurrera om nya investeringar kan det inte ta ett decennium att få ett nödvändigt miljötillstånd.

Sverige har goda förutsättningar för klimatomställningen. Men det finns flera problem som måste lösas. Nu är det dags att visa politisk handlingskraft.

Artikeln är tidigare publicerad i:

Blekinge Läns Tidning 7 april 2021
Det behövs mer planerbar elproduktion i söder

ElförsörjningklimatomställningBlekinge
Skriven avJohan DalénLina Håkansdotter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist