workshop
Foto: Krisztina Andersson

Irene Robertsson, kommunchef i Olofström, Madeleine Kidell, Olofströms Näringsliv AB, och Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn, i dialog vid inspirationsdagen.

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

NYHET Publicerad

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.

Rättvik har gått i bräschen med att införa efterhandsfakturering vid tillsyn, en modell som till en början ifrågasattes men som nu fungerar som föredöme och inspiration för andra kommuner i landet. Rättviksmodellen är som helhet en mer serviceinriktad myndighetsutövning som bygger på dialog, rådgivning och kundfokus.

– Företagen ifrågasatte vår då dåliga service och vad det egentligen var de betalade för eftersom de betalade för tillsyn som inte hade gjorts, sa Markus Svensson, hållbarhetsstrateg i Rättviks kommun, tidigare näringslivschef och representant för föreningen Tillväxt och Tillsyn, mer känd som Rättviksmodellen, vid en inspirationsdag i Blekinge.

Rättviksmodellen Blekinge M och M
Foto: Krisztina Andersson

Markus Svensson, hållbarhetsstrateg, och Martin Clarstedt, miljö- och byggchef i Rättviks kommun, berättade om införandet av Rättviksmodellen vid en inspirationsdag för Blekinges kommuner.

Han och kollegan Martin Clarstedt, miljö- och byggchef i Rättviks kommun, besöker kommuner och myndigheter runt om i Sverige för att berätta om förändringsarbetet och inspirera till att hitta samverkansformer för ett bättre företagsklimat.

Vid inspirationsdagen som Svenskt Näringsliv anordnade i Sölvesborg, samlades representanter från samtliga Blekinges kommuner, tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst och Bromölla kommun.

Rättviksmodellen Blekinge workshops
Foto: Krisztina Andersson

I workshops diskuterade deltagarna kommunernas utgångsläge när det handlar om lokalt företagsklimat.

– För tio år sedan påbörjade Rättviks kommun ett samarbete internt i organisationen. Det var ett arbete som vi inledde för Rättvik och som snart uppmärksammades även av andra kommuner som ville veta hur vi arbetade med näringslivsutveckling och företagsfrågor, sa Markus Svensson när han inledde inspirationsdagen.

Anledningen till den kraftsamling och satsning som genomfördes, var det dåliga företagsklimatet, vilket i sin tur var kopplat till avsaknaden av samarbete internt inom den kommunala organisationen. Det saknades en gemensam målsättning och plattform kring näringslivsutvecklingen och företagsfrågorna.

Idag hamnar Rättvik högt upp i rankinglistan när det handlar om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet i sin kommun. För tio år sedan såg det annorlunda ut.

– Rättviks kommun låg på plats 240 av Sveriges 290 kommuner. Våra företagare var missnöjda i vår kommun. Under de senaste tio åren har vi haft ett medvetet arbete och gått in för att hjälpa våra företagare och privatpersoner att göra rätt, sa Martin Clarstedt.

Det man gjorde i Rättviks kommun, och som har gett eko runt om i landet, är regelförenkling på kommunal nivå. I dialog med näringslivet utformade Rättviks kommun egna modeller för att möta företagen utifrån deras villkor och förutsättningar.

– Vi ställde oss inte bara frågan hur vi ska få ett riktigt bra företagsklimat utan att tulla på säkerhet, kvalitet och miljö, vi frågade oss hur vi ska få ett riktigt bra företagsklimat och samtidigt höja nivåerna på säkerhet, kvalitet och miljö. Varje kommun är unik och det går inte att bara planka exakt vad en annan kommun har gjort. Oavsett vad för typ av förändring det handlar om så måste man definiera utgångsläget. Företagens upplevda bild av företagsklimatet måste få vara den sanna, sa Markus Svensson.

När man i Rättvik skulle påbörja sitt förändringsarbete bjöd man in det lokala näringslivet för att ringa in vad det var som gjorde att företagen var missnöjda med företagsklimatet. Man tittade på regelverk kring företagande och om det gick att göra något på annat sätt. Man tog sedan vidare en sak i taget och försökte få till förbättringar.

Sverige förlorar som hållbart tillväxtland om kommunerna inte satsar på att utveckla företagsklimatet och arbetar fram gemensamma plattformar för det lokala näringslivet. Det måste falla ett nytt ljus över det klassiska myndighetsutövandet som handlar om rådgivning, menade Markus Svensson.

– Vi i kommunerna är fenomenalt duktiga på att förbereda och förstudera, om vi kan hitta ett sätt att som kommun skapa ett mod och tillåtande klimat, så kommer vi fortare till ett resultat. Tjänstepersoner måste få våga att prova nytt med risk för att det kan bli fel.

Rättviksmodellen Blekinge workshop
Foto: Krisztina Andersson

Helena Nerbring Lisell, myndighetschef i Bromölla, Helena Revelj, stadsarkitekt i Ronneby, och Claes Sandvig, regionchef Visita, diskuterar hur företagsklimatet kan stärkas.

Rolf Jönsson, C, oppositionsråd i Olofströms kommun betonade att det rådgivande arbetet inte behöver kosta extra och kräva mer resurser om man samtidigt vid exempelvis en inspektion också svarar på frågor och är hjälpande.

Per-Ola Mattsson, s, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun, höll med om att det handlar om att skapa tillåtande kultur och klimat för att tjänstepersoner ska kunna känna att de har mandat att agera.

Inspirationsdagen var ett viktigt startskott för det fortsatta utvecklingsarbetet när det handlar om en mer serviceinriktad myndighetsutövning och det lokala företagsklimatet.

– Klart jag hoppas dagen har gett kommunerna både inspiration och bra verktyg till att kunna implementera en mer serviceinriktad myndighetsutövning även i Blekinge. Det hade underlättat vardagen mycket för länets företagare, sa Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv Blekinge.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så vill Blekinges kommuner stötta företagen i coronakrisen

CORONA Från såväl nationellt som lokalt håll genomförs nu många åtgärder för att mildra krisen som följer i coronavirusets spår. Om du är intresserad av vad som görs i just din kommun så samlar vi här länkar till de åtgärder som är beslutade runt om i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företag och jobb måste räddas

CORONA Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan i sviterna av corona/covid-19 och framförallt på grund av insatserna för att stoppa dess spridning.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Åtgärder mot coronakrisen på lokal nivå

CORONA Många företag drabbas nu hårt av den rådande coronakrisen. Det behövs kraftfulla och snabba åtgärder för att dämpa fallet. På lokal nivå finns det åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra för att mildra effekterna av krisen. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Tid för konstruktiv samverkan

LIKVIDITET Svenskt Näringsliv skrev i måndags till regeringen och la fram en rad konstruktiva förslag som behöver komma på plats för att stötta företagen i den rådande kris som är på grund av covid-19.
NYHET Publicerad:

Alla elever borde få möjlighet att driva UF-företag

UNG FÖRETAGSAMHET Skola och näringsliv behöver fler arenor för möten och dialog för att kunna stärka och utveckla samarbetet. Det vittnar inte minst lärare och unga entreprenörer om. Tillfällen som frukostträffar stärker de ungas entreprenörskap.
NYHET Publicerad:

“Sorgligt med myndigheter som missbrukar möjligheterna att skapa företagsnytta”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen som stannar i sin utveckling istället för att expandera. Per Brunberg som driver Björketorps gård utanför Ronneby delar bilden av den långa tillståndsprocessen. 
NYHET Publicerad:

Tobakslagen slår olika

FÖRETAGSKLIMAT Regeltillämpningen av den nya tobakslagen slår olika mot företagen. I vissa kommuner räcker det med att skicka in en blankett med ansökan om att få sälja tobaksvaror men det i andra kommuner krävs olika intyg tillsammans med ansökan.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.