Nina Andersson

Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge.

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare.

Jag ser att Blekinges kommuner nu påbörjat arbetet med att näringslivsarbetet måste genomsyra hela den kommunala organisationen – bygglovshandläggarna, upphandlingsenheten och tillsynsinspektörerna, för att nämna några. Alla medarbetare i en kommun är en del av hur det lokala företagsklimatet utvecklas, medarbetare som hjälper eller stjälper företagen när de vill verka och utvecklas i kommunen.

En kommun är inte ett företag, det är jag väl medveten om, men jag tror man skulle kunna plocka vissa delar från företagsvärlden in i den offentligt styrda organisationen, såsom ledarskap, service och bemötande.  

När jag drev företag var det för mig, mina medarbetare och för min verksamhet väldigt viktigt att det fanns en stadig grund att stå på. Att det fanns en värdegrund som alla medarbetare omfattades av. Det fanns styrdokument med regler som gällde på arbetsplatsen och det fanns tydliga beskrivningar hur vi alla ansvarade för att hålla god service, ha en bra attityd och ett gott bemötande.

Självklart är det även viktigt med kreativa medarbetare som tycker olika, tänker utanför boxen och ifrågasätter. Men vissa grundläggande områden kopplat till mjuka värden som service och bemötande behöver enligt mig inte vara förhandlingsbara utan bör vara en norm som alla ska se till att leverera – chefer som medarbetare. Ju större verksamhet desto svårare är min gissning, men kanske desto viktigare med en tydlighet när det gäller värdegrund och organisationens målsättning, så att alla styr mot samma håll, vet vad som gäller och vilka krav som ställs, men också vilka möjligheter man som anställd har att påverka sin egen och organisationens framtid. Saknar en offentlig verksamhet denna tydlighet ökar risken enligt mig, att enskilda tjänstepersoners känslor och tyckande styr beslut som ska fattas, vilket i sin tur hotar rättssäkerheten. Regeltillämpningen ser väldigt olika ut i olika städer och regioner. Det är ett problem idag och en större tydlighet tror jag är nödvändig.

Många pratar om visioner. Visioner i all ära, men utan mål och delmål blir det enligt mig otroligt svårt att styra små som stora organisationer framgångsrikt och resurseffektivt. Jag gillar att sätta mål utifrån SMART-metoden. Korta och långsiktiga mål som är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda. Lek med tanken att det görs i en kommun kopplat till att skapa ett gott lokalt företagsklimat. Låt mig illustrera med ett exempel:

”Vi vill ha en mer serviceinriktad myndighetsutövning och för att föra det arbetet framåt har vi satt upp några SMARTA mål för 2020. Vi ska...

  • ha infört tjänstegarantier på företagsärende.
  • kompetensutveckla alla medarbetare i service och bemötande.
  • bjuda in till 10 lunch/frukostmöten där näringsliv och kommun möts och samtalar kring aktuella näringslivsfrågor
  • införa efterhandsdebitering på vår tillsyn istället för som det är nu, förfakturering, ibland utan utförd tillsyn.
  • se till att 200 företagsbesök kommer göras av politiker och tjänstemän med syfte att lyssna in företagens upplevda bild av det lokala företagsklimatet.
  • ortsätta stödja Ung Företagsamhets arbete med att utbilda unga entreprenörer.”

Och så vidare…

Sätt gärna målen i samråd med näringslivet och bryt ner dem på en nivå så alla medarbetare oavsett avdelning eller arbetsuppgifter kan jobba mot samma håll. Jag tror det hade gett en transparens i det arbete som pågår för att skapa goda förutsättningar för kommunens företag. Det sänder också ut tydliga signaler att näringslivsarbetet är prioriterat och viktigt. 

Jag upplever att många av Blekinges kommuner aktivt jobbar med ett förändringsarbete kopplat till det lokala företagsklimatet. För att lyckas är det viktigt att ledare får till en förståelse och acceptans hos alla medarbetare för förändringsarbetet, och att arbetet görs i rätt ordning. Först när alla i organisationen själva förstår meningen med en förändring och vet vart kommunen är på väg, hur och varför uppgifter ska genomföras kan förändringsarbetet ge riktigt goda resultat. Man kan liksom inte klä granen innan man huggit den om den ska fylla sin fulla funktion.

Det har varit ett enormt roligt första år för mig på Svenskt Näringsliv. Jag ser Blekinges möjligheter och jag ser hur vi – näringsliv, kommuner och region tillsammans kan stärka Blekinges konkurrenskraft. Men det är inget arbete som gör sig själv. Det krävs modiga politiker, bra ledare och en tydlig målbild.

Tack säger jag, framför allt till alla företagare jag mött under året, men också till er politiker och tjänstemän som jag har haft förmånen att träffa och samtala med under året som gått. Jag ser fram emot 2020 – då fortsätter mitt arbete med att försöka skapa så goda förutsättningar för Blekinges företag som möjligt.

Ett bättre företagsklimat för ett bättre Sverige – det är Svenskt Näringslivs uppdrag.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställningsvåg

ARBETSMARKNAD Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, TSL Trygghetsfonden region Syd.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen tvingar restaurang Kronolaxen att tänka om

FÖRETAGSAMHET Fiskepremiären i Mörrum lockar årligen tusentals besökare och brukar vara den bästa tiden på året för restaurang Kronolaxen. I år blev den inte alls av. Likt många andra företag inom restaurangnäringen har restaurang Kronolaxen drabbats hårt av inställda arrangemang och av att folk stannar hemma. Nu försöker de ställa om genom att baka frallor till lokalbefolkningen och erbjuda hemkörning av mat.
NYHET Publicerad:

Krafttag behövs mot krisen – även lokalt

CORONA Försäljningen minskar för två av tre företag i Blekinge. Vart tredje bolag planerar att varsla. Det visar en ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemmar. ”Läget är extremt allvarligt. Många företag som i grunden är livskraftiga har nu stora och akuta problem”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så vill Blekinges kommuner stötta företagen i coronakrisen

CORONA Från såväl nationellt som lokalt håll genomförs nu många åtgärder för att mildra krisen som följer i coronavirusets spår. Om du är intresserad av vad som görs i just din kommun så samlar vi här länkar till de åtgärder som är beslutade runt om i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företag och jobb måste räddas

CORONA Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan i sviterna av corona/covid-19 och framförallt på grund av insatserna för att stoppa dess spridning.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Åtgärder mot coronakrisen på lokal nivå

CORONA Många företag drabbas nu hårt av den rådande coronakrisen. Det behövs kraftfulla och snabba åtgärder för att dämpa fallet. På lokal nivå finns det åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra för att mildra effekterna av krisen. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Tid för konstruktiv samverkan

LIKVIDITET Svenskt Näringsliv skrev i måndags till regeringen och la fram en rad konstruktiva förslag som behöver komma på plats för att stötta företagen i den rådande kris som är på grund av covid-19.
NYHET Publicerad:

Alla elever borde få möjlighet att driva UF-företag

UNG FÖRETAGSAMHET Skola och näringsliv behöver fler arenor för möten och dialog för att kunna stärka och utveckla samarbetet. Det vittnar inte minst lärare och unga entreprenörer om. Tillfällen som frukostträffar stärker de ungas entreprenörskap.
NYHET Publicerad:

“Sorgligt med myndigheter som missbrukar möjligheterna att skapa företagsnytta”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen som stannar i sin utveckling istället för att expandera. Per Brunberg som driver Björketorps gård utanför Ronneby delar bilden av den långa tillståndsprocessen. 
NYHET Publicerad:

Tobakslagen slår olika

FÖRETAGSKLIMAT Regeltillämpningen av den nya tobakslagen slår olika mot företagen. I vissa kommuner räcker det med att skicka in en blankett med ansökan om att få sälja tobaksvaror men det i andra kommuner krävs olika intyg tillsammans med ansökan.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.