NYHET15 mars 2024

Osund konkurrens – snart ett minne blott?

Regeringen vill öka möjligheterna att vidta åtgärder mot osund offentlig konkurrens. Tack alla ni småföretagare som gjort er röst hörd och fått frågan på bordet! Det skriver Stefan Sagebro, expert på Svenskt Näringsliv, och Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge, i en debattartikel.

Osund konkurrens är ett stort problem, bland annat för restauranger, enligt Stefan Sagebro, expert på Svenskt Näringsliv, och Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.

Under lång tid har osund konkurrens från offentliga aktörer – exempelvis kommuner och myndigheter– utgjort ett allvarligt problem för många små företag i Sverige. Den snedvridna konkurrensen har drabbat såväl det lilla caféet, gymmet som det lite större bussbolaget eller elfirman. De regler som funnits i Konkurrenslagen sedan 2010, och som infördes för att en gång för alla komma till rätta med dessa konkurrensproblem, har sedermera visat sig tandlösa. Svenskt Näringsliv har under många år kämpat för att det ska göras en översyn av regelverket, så att Konkurrensverket ges effektiva verktyg för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor och väl fungerande marknader.

Signalen är tydlig – offentliga aktörer ska inte agera i en juridisk gråzon och konkurrera med privata företag.

Nu ser vi äntligen ljusning i den här frågan. Regeringen har beslutat att göra en grundlig översyn av reglerna, med det övergripande syftet att skapa ökade möjligheter att utreda och vidta åtgärder mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Utredningen ska analysera hur genomslaget för reglerna ska öka. Man ska till exempel också överväga om också statliga verksamheter ska kunna förbjudas, om de snedvrider konkurrensen.

Det här är mycket kraftfulla och tydliga direktiv. Signalen är tydlig – offentliga aktörer ska inte agera i en juridisk gråzon och konkurrera med privata företag. Direktiven ligger mycket nära de förslag som vi på Svenskt Näringsliv under hösten skickade till regeringen, då vi hemställde om att reglerna skulle ses över. Vi kan bara tacka för den lyhördhet som regeringen har visat oss och alla de små företag som under lång tid haft bekymmer med detta. Nu gäller det bara att utredningen också kommer fram till bra lösningar som sedan kan verkställas till ett nytt, uppdaterat och effektivt regelverk.

Vi ser i våra mätningar över det lokala företagsklimatet hur problemet med osund konkurrens har vuxit under ett antal år

Slutligen – ett stort tack också till alla småföretagare som gjort sin röst hörd! Vi ser i våra mätningar över det lokala företagsklimatet hur problemet med osund konkurrens har vuxit under ett antal år, och vi får till oss fritextsvar där företagare beskriver hur man konkurreras ut av offentliga verksamheter som man samtidigt själv finansierar via skattsedeln. Många företag är samtidigt i beroendeställning till offentliga myndigheter och företag; inte sällan då man är beroende av att få diverse tillstånd från den offentliga aktören, eller så är denne en stor kund eller uppdragsgivare.

Ändå finns det företag som vågat höja sin röst och protestera mot det som man upplever är fel och ojuste. Till alla er vill jag säga att det är mycket tack vare er som det nu finns förutsättningar att få till en verklig förändring. Så sträck på er och känn er extra nöjda mer er insats, så ska vi göra allt vi kan från vår sida för att det här ska leda till en förändring som märks.

Johan Dalén
regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge

Stefan Sagebro
expert industripolitik, konkurrens och statsstöd Svenskt Näringsliv

Osund konkurrens
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist