NYHET23 februari 2024

Vissa ljusglimtar i den blekingska konjunkturen

Ekonomin är fortsatt svag, men situationen är något mindre mörk än förra kvartalet. Många företag i Blekinge har det dock fortfarande svårt och därför är det extra viktigt att rätt beslut fattas. Det är dags för en offensiv reformpolitik.

Blekinges många tekniska spetsföretag vittnar om stora svårigheter att finna rätt medarbetare, samtidigt som arbetslösheten är stor. Kan den ekvationen lösas är mycket vunnet för både företagen och tillväxten i Blekinge.

Det finns dock ljusglimtar. Inflationen har fallit och alltmer tyder på att den kommer ned till målet under året och att räntan därför kommer att sänkas. Den något ljusare framtidstron syns också i Svenskt Näringslivs företagarpanel där förväntningarna om framtida produktion, antal anställda och investeringar vände uppåt under början av året i Blekinge hos företag inom flera branscher.

Johan Dalén
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Företagens framtidsutsikter har förbättrats något men ligger på det stora hela under en normal nivå. Den låga tillväxten och arbetslösheten i regionen är dock fortfarande ett orosmoln, säger Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.

Den lågkonjunktur Sverige nu befinner sig i kommer efter en lång period av svag tillväxt, och Sverige fortsätter tappa i den internationella välståndsligan. Prognoserna tyder på att inflationen under året kommer gå ner, vilket skapar förutsättningar för en mer offensiv ekonomisk politik.

Vi behöver politiska beslut i marknadsliberal anda som hjälper företagen att gasa i uppförsbacken
Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv

Åtgärderna bör spänna över flera områden såsom skatter och avgifter, samt rejäla investeringar i infrastruktur – men också kompetensförsörjning. Blekinges många tekniska spetsföretag vittnar om stora svårigheter att finna rätt medarbetare, samtidigt som arbetslösheten är stor. Kan den ekvationen lösas är mycket vunnet för både företagen och tillväxten i Blekinge.

– Vi behöver politiska beslut i marknadsliberal anda som hjälper företagen att gasa i uppförsbacken. När vi nu ser en tydlig nedgång i inflationen är det viktigt att politiken fokuserar på viktiga strukturreformer för att få fart på Sveriges och Blekinges ekonomi. Här bör reformer som underlättar för företagen ha hög prioritet, då det är företagen som är grunden för jobben, tillväxten och konkurrenskraften, säger Johan Dalén.

KonjunkturenFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist