Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 mars 2021

Brottsligheten bekämpas tillsammans 

Brottsligheten är ett stort problem för Sveriges företag. Enligt polisen Patrik Vallin är nyckeln för att vända situationen att kommuner, företag och polisen börjar arbeta mer tillsammans.  

”Det gäller att hitta ett bra gemensamt samarbete i många frågor gällande brottsförebyggande arbete. Ju fler som arbetar tillsammans desto mer effektivt blir det”, säger Patrik Vallin. Foto: Polismyndigheten

27 procent av företagarna påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet. Och 6 av 10 företag uppger att de drabbats av brott det senaste året. Detta enligt Svenskt Näringslivs undersökning Brott och otrygghet i näringslivet – hotet mot företagandet.   

Patrik Vallin är regional brottsförebyggande samordnare för polisregion Bergslagen och har erfarenhet från trygghetsskapande arbete i bland annat Örebro kommun. Hans jobb på polisen innebär att han är spindeln i nätet när det kommer till brottsförebyggande arbete inom polisregionen.  

– Det finns mycket att vinna på att jobba tillsammans, vilket jag inte minst har erfarenhet ifrån när det gäller Örebro. Där finns ett gott trygghetsskapande samarbete i många av länets kommuner, något jag hoppas vi kommer att få se i samtliga län.  

– Andra goda exempel att titta på är Hallsberg, Mora och Karlstad.  Det finns en bra samverkan mellan lokalpolisområdena, kommuner, företagare och andra aktörer. 

Ju fler som engagerar sig desto bättre

Patrik Vallin berättar att det avgörande för att få till ett långsiktigt och effektivt brottsförebyggande arbete är att så många som möjligt engagerar sig.  

– Det gäller att hitta ett bra gemensamt samarbete i många frågor gällande brottsförebyggande arbete. Ju fler som arbetar tillsammans desto mer effektivt blir det. Därför är det enormt betydelsefullt att företag och det offentliga väljer att engagera sig gemensamt, vilket alla har att vinna på.  

Han berättar hur det brottsförebyggande arbetet går till.  

– Egentligen är det inte särskilt knepigt. Ett bra brottsförebyggande arbete har fyra delar. Först görs en kartläggning av problem, sedan en orsaksanalys om varför man har dessa problem. Därefter sätts relevanta åtgärder in och slutligen ska åtgärderna följas upp och återkoppling ske till berörda personer. Detta kan även enskilda aktörer som företag göra och den lokala polisen kan stötta med detta, om man vill genomföra processen.  

”Handlar inte om att andra ska göras polisens arbete”  

Patrik Vallin berättar att det särskilt i media kan framställas som att situationen är nattsvart, men han vill säga att det finns stora gradskillnader och det finns mycket som kan göras för att förändra situationen.  

– Ett gemensamt brottsförebyggande arbete handlar inte om att vi från polisens håll vill att andra ska göra våra uppgifter, utan det handlar om att varje aktör gör rätt sak. Det kan vara små åtgärder som inte behöver kosta någonting, men som får stor effekt om alla jobbar tillsammans, säger han.  

I dagsläget är det endast hälften av företagen som uppger att de kontaktar polisen när de drabbas av brott.  

– Detta är väldigt synd och något vi ständigt arbetar med att förändra. Att begångna brott anmäls är helt avgörande för att vi ska kunna skapa oss en korrekt verklighetsbild att jobba utifrån, avslutar Patrik Vallin.  

Brottslighet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist