Annette Riesbeck, kommunalråd Rättviks kommun och Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks trappfabrik

För Rättvik är bygglovshanteringen en akilleshäl

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Rättvik har i flera års tid hamnat i topp bland dalakommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. "Vi har jobbat långsiktigt för att komma hit", säger kommunalrådet Annette Riesbeck (C). Nu vill hon ta tag i bygglovshanteringen för att planprocesserna ska gå snabbare.

Annette Riesbeck, kommunalråd Rättvik 2019

Annette Riesbeck, kommunalråd i Rättviks kommun

Foto: M Litens

Rättvik ligger på plats 31 i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges 290 kommuner. Men för tio år sedan låg kommunen längre bak i statistiken.

– När vi låg som sämst där 2008, 2009 bestämde vi från politiskt håll att vi måste ta fram en långsiktig plan för vårt näringslivsarbete. Då tog vi ett avstamp i att jobba med bemötande, attityder och service till företag. Vi har en stark vilja från politiskt håll att jobba med näringslivsfrågor och många av oss i kommunstyrelsen driver eller har drivit egna företag. Företagandet är grunden för välfärd, vi kan prata om vård, skola och omsorg, men det hade inte fungerat om vi inte hade haft ett fungerande näringsliv, säger Annette Riesbeck.

Rättviks kommun har tagit fram konceptet Tillväxt & Tillsyn, som blivit känt i hela landet och som inte minst många andra dalakommuner jobbar med. Det handlar i korthet om att förenkla för företag när de tar kontakt med kommunen i regel- och tillståndsfrågor.

– Det som har varit så lyckat med konceptet är att det handlar om dialog först. Företagen måste få hjälp att göra rätt i stället för straffavgifter när de gör fel, säger Annette Riesbeck.

Kommunen har även gjort en satsning på upphandlingsfrågor.

– Vi har utbildat våra småföretagare tillsammans med vår lokala företagarorganisation om hur man kan vara med och lämna anbud. Det ledde till att vi fick en väldigt lyckosam livsmedelsupphandling för några år sedan, där vi i princip bara köper närproducerad mat. Vi har inget utländskt kött, ingen utländsk kyckling, bröd från Rättvik, fisk från Leksand och så vidare. Men vi skulle vilja bli bättre på att upphandla inom byggsektorn, den är mycket svårare och vi måste slåss med de stora drakarna i Sverige.  

Det område där Rättvik får sämst betyg i rankingen är bostadsbyggande och tillgång på tomter.

– Det är en akilleshäl för kommunen att bygglovsärenden tar för lång tid. Men vi jobbar med det för fullt och försöker bättra oss, det handlar mycket om rekrytering, säger Annette Riesbeck.

Precis som många andra dalakommuner känner Rättvik av kompetensbristen på arbetsmarknaden.

– Det är en jättesvår fråga. Vi har utökat lärlingsutbildningen på gymnasiet och har ett system där vi har gemensamma lärlingsplatser. Vi försöker också hitta samarbeten med andra kommuner om utbildningar. Men ibland fastnar man lite i rekryteringsfrågan: När vi pratar om kompetensförsörjning handlar det lika mycket om att få folk att vilja flytta hit, att det ska vara en attraktiv bostadsort, att det ska finnas fritidssysselsättning och liknande. Det är minst lika viktigt som utbildningar.

Vad tycker du att företagen själva kan göra för att förbättra företagsklimatet?
– Vi har duktiga och engagerade företagare och våra träffar sker inte bara på kommunens initiativ, utan även från företagen själva. Vi har en bra dialog, sedan skulle jag önska att fler företagare kom på sammankomsterna. Jag förstår att det inte är helt lätt att hinna avsätta tid när man är egenföretagare och därför försöker vi hitta tider som kan passa alla.

Företagarkommentar: Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks trappfabrik

Anna Grånäs Jakobsson

Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks Trappfabrik

”Handläggningstider för bygglov och mark- och planärenden generellt tar allt längre tid. Detta riskerar hämma tillväxt i kommunen. Vi hör om företag som inte kan rekrytera kompetens utifrån då denna ej hittar möjlighet till boende eller tomtmark att bygga nytt på, tiden för bygglov är lång etc. Likaså företag som vill expandera på orten - eller kommer utifrån och vill etablera sig finner inte mark/lokaler.

Vi ser ju att detta beror på svårighet för kommunen (inte bara Rättvik) att rekrytera bygglovshandläggare och liknande kompetens, som dessutom har lokalkännedom, kan historik etc som är viktiga parametrar för en bra dialog med företagen (och folk i allmänhet så klart).”

Mål för mandatperioden:
  • Att se över kommunens möjligheter att lägga ut mer på entreprenad.
  • Jobba för att ta fram och planlägga ny industrimark – och tomtmark.
  • Förbättra upphandlingsarbetet inom all kommunal verksamhet.
  • Jobba med kompetensförsörjning på flera plan.
  • Jobba för att få behålla trafiken på Dalabanan.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Rättviks kommun den 24 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.
NYHET Publicerad:

Brist på lönsamhet en utmaning för logistikbranschen

TRANSPORT Frakter och logistik får inte kosta pengar, det ska bara finnas och det ska fungera. Tyvärr är det en bild många har av en bransch som går på knäna för att överleva. ”Fler måste förstå att branschen har stora utmaningar på grund av bristen på lönsamhet”, säger Anna Gåsste som är CFO hos DalaFrakt.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.