Annette Riesbeck, kommunalråd Rättviks kommun och Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks trappfabrik

För Rättvik är bygglovshanteringen en akilleshäl

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Rättvik har i flera års tid hamnat i topp bland dalakommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. "Vi har jobbat långsiktigt för att komma hit", säger kommunalrådet Annette Riesbeck (C). Nu vill hon ta tag i bygglovshanteringen för att planprocesserna ska gå snabbare.

Annette Riesbeck, kommunalråd Rättvik 2019

Annette Riesbeck, kommunalråd i Rättviks kommun

Foto: M Litens

Rättvik ligger på plats 31 i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges 290 kommuner. Men för tio år sedan låg kommunen längre bak i statistiken.

– När vi låg som sämst där 2008, 2009 bestämde vi från politiskt håll att vi måste ta fram en långsiktig plan för vårt näringslivsarbete. Då tog vi ett avstamp i att jobba med bemötande, attityder och service till företag. Vi har en stark vilja från politiskt håll att jobba med näringslivsfrågor och många av oss i kommunstyrelsen driver eller har drivit egna företag. Företagandet är grunden för välfärd, vi kan prata om vård, skola och omsorg, men det hade inte fungerat om vi inte hade haft ett fungerande näringsliv, säger Annette Riesbeck.

Rättviks kommun har tagit fram konceptet Tillväxt & Tillsyn, som blivit känt i hela landet och som inte minst många andra dalakommuner jobbar med. Det handlar i korthet om att förenkla för företag när de tar kontakt med kommunen i regel- och tillståndsfrågor.

– Det som har varit så lyckat med konceptet är att det handlar om dialog först. Företagen måste få hjälp att göra rätt i stället för straffavgifter när de gör fel, säger Annette Riesbeck.

Kommunen har även gjort en satsning på upphandlingsfrågor.

– Vi har utbildat våra småföretagare tillsammans med vår lokala företagarorganisation om hur man kan vara med och lämna anbud. Det ledde till att vi fick en väldigt lyckosam livsmedelsupphandling för några år sedan, där vi i princip bara köper närproducerad mat. Vi har inget utländskt kött, ingen utländsk kyckling, bröd från Rättvik, fisk från Leksand och så vidare. Men vi skulle vilja bli bättre på att upphandla inom byggsektorn, den är mycket svårare och vi måste slåss med de stora drakarna i Sverige.  

Det område där Rättvik får sämst betyg i rankingen är bostadsbyggande och tillgång på tomter.

– Det är en akilleshäl för kommunen att bygglovsärenden tar för lång tid. Men vi jobbar med det för fullt och försöker bättra oss, det handlar mycket om rekrytering, säger Annette Riesbeck.

Precis som många andra dalakommuner känner Rättvik av kompetensbristen på arbetsmarknaden.

– Det är en jättesvår fråga. Vi har utökat lärlingsutbildningen på gymnasiet och har ett system där vi har gemensamma lärlingsplatser. Vi försöker också hitta samarbeten med andra kommuner om utbildningar. Men ibland fastnar man lite i rekryteringsfrågan: När vi pratar om kompetensförsörjning handlar det lika mycket om att få folk att vilja flytta hit, att det ska vara en attraktiv bostadsort, att det ska finnas fritidssysselsättning och liknande. Det är minst lika viktigt som utbildningar.

Vad tycker du att företagen själva kan göra för att förbättra företagsklimatet?
– Vi har duktiga och engagerade företagare och våra träffar sker inte bara på kommunens initiativ, utan även från företagen själva. Vi har en bra dialog, sedan skulle jag önska att fler företagare kom på sammankomsterna. Jag förstår att det inte är helt lätt att hinna avsätta tid när man är egenföretagare och därför försöker vi hitta tider som kan passa alla.

Företagarkommentar: Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks trappfabrik

Anna Grånäs Jakobsson

Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks Trappfabrik

”Handläggningstider för bygglov och mark- och planärenden generellt tar allt längre tid. Detta riskerar hämma tillväxt i kommunen. Vi hör om företag som inte kan rekrytera kompetens utifrån då denna ej hittar möjlighet till boende eller tomtmark att bygga nytt på, tiden för bygglov är lång etc. Likaså företag som vill expandera på orten - eller kommer utifrån och vill etablera sig finner inte mark/lokaler.

Vi ser ju att detta beror på svårighet för kommunen (inte bara Rättvik) att rekrytera bygglovshandläggare och liknande kompetens, som dessutom har lokalkännedom, kan historik etc som är viktiga parametrar för en bra dialog med företagen (och folk i allmänhet så klart).”

Mål för mandatperioden:
  • Att se över kommunens möjligheter att lägga ut mer på entreprenad.
  • Jobba för att ta fram och planlägga ny industrimark – och tomtmark.
  • Förbättra upphandlingsarbetet inom all kommunal verksamhet.
  • Jobba med kompetensförsörjning på flera plan.
  • Jobba för att få behålla trafiken på Dalabanan.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Rättviks kommun den 24 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ingen vanlig semester för Dalarnas företagare

I dagsläget har närmare 11 700 personer korttidspermitterats i länet. Hela 1 500 personer har varslats. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Det handlar bara om att överleva”  

CORONAKRISEN "Just nu är det helt värdelöst, det kommer inte in någonting", säger Lasse Söderberg, vd för Bergeå kem & vattentvätt AB.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet lyfter Mora kommun

UNG FÖRETAGSAMHET Morapolitikernas uttalade fokus på Ung Företagsamhet i skolorna börjar ge resultat. Fler lärare har gått UF-utbildning och fler gymnasieprogram får möjlighet att driva UF-företag som en del av utbildningen. UF har blivit en strategi för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.