Annette Riesbeck, kommunalråd Rättviks kommun och Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks trappfabrik

För Rättvik är bygglovshanteringen en akilleshäl

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Rättvik har i flera års tid hamnat i topp bland dalakommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. "Vi har jobbat långsiktigt för att komma hit", säger kommunalrådet Annette Riesbeck (C). Nu vill hon ta tag i bygglovshanteringen för att planprocesserna ska gå snabbare.

Annette Riesbeck, kommunalråd Rättvik 2019

Annette Riesbeck, kommunalråd i Rättviks kommun

Foto: M Litens

Rättvik ligger på plats 31 i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges 290 kommuner. Men för tio år sedan låg kommunen längre bak i statistiken.

– När vi låg som sämst där 2008, 2009 bestämde vi från politiskt håll att vi måste ta fram en långsiktig plan för vårt näringslivsarbete. Då tog vi ett avstamp i att jobba med bemötande, attityder och service till företag. Vi har en stark vilja från politiskt håll att jobba med näringslivsfrågor och många av oss i kommunstyrelsen driver eller har drivit egna företag. Företagandet är grunden för välfärd, vi kan prata om vård, skola och omsorg, men det hade inte fungerat om vi inte hade haft ett fungerande näringsliv, säger Annette Riesbeck.

Rättviks kommun har tagit fram konceptet Tillväxt & Tillsyn, som blivit känt i hela landet och som inte minst många andra dalakommuner jobbar med. Det handlar i korthet om att förenkla för företag när de tar kontakt med kommunen i regel- och tillståndsfrågor.

– Det som har varit så lyckat med konceptet är att det handlar om dialog först. Företagen måste få hjälp att göra rätt i stället för straffavgifter när de gör fel, säger Annette Riesbeck.

Kommunen har även gjort en satsning på upphandlingsfrågor.

– Vi har utbildat våra småföretagare tillsammans med vår lokala företagarorganisation om hur man kan vara med och lämna anbud. Det ledde till att vi fick en väldigt lyckosam livsmedelsupphandling för några år sedan, där vi i princip bara köper närproducerad mat. Vi har inget utländskt kött, ingen utländsk kyckling, bröd från Rättvik, fisk från Leksand och så vidare. Men vi skulle vilja bli bättre på att upphandla inom byggsektorn, den är mycket svårare och vi måste slåss med de stora drakarna i Sverige.  

Det område där Rättvik får sämst betyg i rankingen är bostadsbyggande och tillgång på tomter.

– Det är en akilleshäl för kommunen att bygglovsärenden tar för lång tid. Men vi jobbar med det för fullt och försöker bättra oss, det handlar mycket om rekrytering, säger Annette Riesbeck.

Precis som många andra dalakommuner känner Rättvik av kompetensbristen på arbetsmarknaden.

– Det är en jättesvår fråga. Vi har utökat lärlingsutbildningen på gymnasiet och har ett system där vi har gemensamma lärlingsplatser. Vi försöker också hitta samarbeten med andra kommuner om utbildningar. Men ibland fastnar man lite i rekryteringsfrågan: När vi pratar om kompetensförsörjning handlar det lika mycket om att få folk att vilja flytta hit, att det ska vara en attraktiv bostadsort, att det ska finnas fritidssysselsättning och liknande. Det är minst lika viktigt som utbildningar.

Vad tycker du att företagen själva kan göra för att förbättra företagsklimatet?
– Vi har duktiga och engagerade företagare och våra träffar sker inte bara på kommunens initiativ, utan även från företagen själva. Vi har en bra dialog, sedan skulle jag önska att fler företagare kom på sammankomsterna. Jag förstår att det inte är helt lätt att hinna avsätta tid när man är egenföretagare och därför försöker vi hitta tider som kan passa alla.

Företagarkommentar: Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks trappfabrik

Anna Grånäs Jakobsson

Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks Trappfabrik

”Handläggningstider för bygglov och mark- och planärenden generellt tar allt längre tid. Detta riskerar hämma tillväxt i kommunen. Vi hör om företag som inte kan rekrytera kompetens utifrån då denna ej hittar möjlighet till boende eller tomtmark att bygga nytt på, tiden för bygglov är lång etc. Likaså företag som vill expandera på orten - eller kommer utifrån och vill etablera sig finner inte mark/lokaler.

Vi ser ju att detta beror på svårighet för kommunen (inte bara Rättvik) att rekrytera bygglovshandläggare och liknande kompetens, som dessutom har lokalkännedom, kan historik etc som är viktiga parametrar för en bra dialog med företagen (och folk i allmänhet så klart).”

Mål för mandatperioden:
  • Att se över kommunens möjligheter att lägga ut mer på entreprenad.
  • Jobba för att ta fram och planlägga ny industrimark – och tomtmark.
  • Förbättra upphandlingsarbetet inom all kommunal verksamhet.
  • Jobba med kompetensförsörjning på flera plan.
  • Jobba för att få behålla trafiken på Dalabanan.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Rättviks kommun den 24 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ett tillväxthinder för Dalab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De senaste åren har Dalab i Borlänge, som jobbar med luftbehandling, VVS och el, vuxit stort. Men bristen på kompetent arbetskraft gör det svårare för företaget att utvecklas ytterligare. ­"Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv för att lösa den här frågan", säger Henrik Ekgren, vd för Dalab Sverige AB.
NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.