Annette Riesbeck, kommunalråd Rättviks kommun och Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks trappfabrik

För Rättvik är bygglovshanteringen en akilleshäl

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Rättvik har i flera års tid hamnat i topp bland dalakommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. "Vi har jobbat långsiktigt för att komma hit", säger kommunalrådet Annette Riesbeck (C). Nu vill hon ta tag i bygglovshanteringen för att planprocesserna ska gå snabbare.

Annette Riesbeck, kommunalråd Rättvik 2019

Annette Riesbeck, kommunalråd i Rättviks kommun

Foto: M Litens

Rättvik ligger på plats 31 i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges 290 kommuner. Men för tio år sedan låg kommunen längre bak i statistiken.

– När vi låg som sämst där 2008, 2009 bestämde vi från politiskt håll att vi måste ta fram en långsiktig plan för vårt näringslivsarbete. Då tog vi ett avstamp i att jobba med bemötande, attityder och service till företag. Vi har en stark vilja från politiskt håll att jobba med näringslivsfrågor och många av oss i kommunstyrelsen driver eller har drivit egna företag. Företagandet är grunden för välfärd, vi kan prata om vård, skola och omsorg, men det hade inte fungerat om vi inte hade haft ett fungerande näringsliv, säger Annette Riesbeck.

Rättviks kommun har tagit fram konceptet Tillväxt & Tillsyn, som blivit känt i hela landet och som inte minst många andra dalakommuner jobbar med. Det handlar i korthet om att förenkla för företag när de tar kontakt med kommunen i regel- och tillståndsfrågor.

– Det som har varit så lyckat med konceptet är att det handlar om dialog först. Företagen måste få hjälp att göra rätt i stället för straffavgifter när de gör fel, säger Annette Riesbeck.

Kommunen har även gjort en satsning på upphandlingsfrågor.

– Vi har utbildat våra småföretagare tillsammans med vår lokala företagarorganisation om hur man kan vara med och lämna anbud. Det ledde till att vi fick en väldigt lyckosam livsmedelsupphandling för några år sedan, där vi i princip bara köper närproducerad mat. Vi har inget utländskt kött, ingen utländsk kyckling, bröd från Rättvik, fisk från Leksand och så vidare. Men vi skulle vilja bli bättre på att upphandla inom byggsektorn, den är mycket svårare och vi måste slåss med de stora drakarna i Sverige.  

Det område där Rättvik får sämst betyg i rankingen är bostadsbyggande och tillgång på tomter.

– Det är en akilleshäl för kommunen att bygglovsärenden tar för lång tid. Men vi jobbar med det för fullt och försöker bättra oss, det handlar mycket om rekrytering, säger Annette Riesbeck.

Precis som många andra dalakommuner känner Rättvik av kompetensbristen på arbetsmarknaden.

– Det är en jättesvår fråga. Vi har utökat lärlingsutbildningen på gymnasiet och har ett system där vi har gemensamma lärlingsplatser. Vi försöker också hitta samarbeten med andra kommuner om utbildningar. Men ibland fastnar man lite i rekryteringsfrågan: När vi pratar om kompetensförsörjning handlar det lika mycket om att få folk att vilja flytta hit, att det ska vara en attraktiv bostadsort, att det ska finnas fritidssysselsättning och liknande. Det är minst lika viktigt som utbildningar.

Vad tycker du att företagen själva kan göra för att förbättra företagsklimatet?
– Vi har duktiga och engagerade företagare och våra träffar sker inte bara på kommunens initiativ, utan även från företagen själva. Vi har en bra dialog, sedan skulle jag önska att fler företagare kom på sammankomsterna. Jag förstår att det inte är helt lätt att hinna avsätta tid när man är egenföretagare och därför försöker vi hitta tider som kan passa alla.

Företagarkommentar: Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks trappfabrik

Anna Grånäs Jakobsson

Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks Trappfabrik

”Handläggningstider för bygglov och mark- och planärenden generellt tar allt längre tid. Detta riskerar hämma tillväxt i kommunen. Vi hör om företag som inte kan rekrytera kompetens utifrån då denna ej hittar möjlighet till boende eller tomtmark att bygga nytt på, tiden för bygglov är lång etc. Likaså företag som vill expandera på orten - eller kommer utifrån och vill etablera sig finner inte mark/lokaler.

Vi ser ju att detta beror på svårighet för kommunen (inte bara Rättvik) att rekrytera bygglovshandläggare och liknande kompetens, som dessutom har lokalkännedom, kan historik etc som är viktiga parametrar för en bra dialog med företagen (och folk i allmänhet så klart).”

Mål för mandatperioden:
  • Att se över kommunens möjligheter att lägga ut mer på entreprenad.
  • Jobba för att ta fram och planlägga ny industrimark – och tomtmark.
  • Förbättra upphandlingsarbetet inom all kommunal verksamhet.
  • Jobba med kompetensförsörjning på flera plan.
  • Jobba för att få behålla trafiken på Dalabanan.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Rättviks kommun den 24 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Bygg- och tjänstesektorn visar starkast konjunktur i Dalarna

KONJUNKTUREN Arbetsmarknaden inom den privata sektorn i Dalarna har utvecklats något bättre det senaste halvåret jämfört med snittet för övriga Sverige. Störst tillväxt kommande halvår väntas inom bygg- och tjänstesektorn. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Gagnef vill vända den negativa trenden

FÖRETAGSKLIMAT "Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat", säger Fredrik Jarl (C) som är nytt kommunalråd i Gagnef.
NYHET Publicerad:

Leksand vill fortsätta växa

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).
NYHET Publicerad:

Falun behöver jobba på förtroendet för att främja tillväxten

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har haft en del olyckliga omständigheter som dragit ner förtroendet" säger kommunalrådet Joakim Storck (C). För att bygga upp förtroendet igen vill han att kommunen ska jobba för att främja tillväxten, samtidigt som myndighetsutövningen ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).
NYHET Publicerad:

Industrins konkurrenskraft högt på agendan i Borlänge

FÖRETAGSKLIMAT För några år sedan kunde en pappersrulle från Borlänge ta sig till Göteborgs hamn på åtta timmar. I dag tar det tolv timmar. Jan Bohman, kommunalråd i Borlänge, tycker det är dags att frågan om industrins konkurrenskraft lyfts regionalt.
NYHET Publicerad:

Orsa vill klättra i statistiken

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har som mål att vara bland de 100 bästa företagen i Svenskt Näringslivs kommunranking, senast år 2020. Det säger Mikael Thalin (C), kommunalråd i Orsa. För att nå dit ska kommunen bland annat jobba med bemötande och kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

FÖRETAGSKLIMAT Bostadsbyggandet rankades som den viktigaste frågan för Ludvika kommun att ta tag i vid den senaste mätningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Något som kommunalrådet Leif Pettersson (S) håller med om. "Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart".