NYHET17 december 2021

Fortsatt stark framtidstro hos företagen i Dalarna

Konjunkturen fortsätter uppåt även om tillväxten planar ut. Det syns i Svenskt Näringslivs företagarpanel för Dalarna.

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

54 procent av företag i panelen, som täcker alla branscher och storlekar på företag, säger att de både producerar och säljer mer nu än för sex månader sedan. Detta är högre än rikets siffra på 49 procent. Däremot är det ”bara” 44 procent som tror på fortsatt högre siffror framåt och det skönjs viss avmattning kring tillväxttron. Enligt Henrik Navjord på Svenskt Näringsliv i Dalarna finns ett antal parametrar som kan stjälpa den generellt sett goda framtidstron.

  • Kostnadsökningar på insatsvaror som i många branscher överstiger 50 procent.
  • Brist på komponenter samt dyrare och mer svårplanerade frakter.
  • Ett allt högre elpris ovanpå kostnadsinflationen som tynger elintensiv verksamhet och där räkningen är på väg ut i konsumentledet också.
  • Svårt att prognostisera och analysera hur smittspridning och pandemi utvecklas med nya varianter av viruset även om näringslivet har blivit duktiga på att hantera situationen.

I nuläget är besöksnäringen och byggbranschen de mest positiva näringarna när siffrorna bryts ner på branschnivå, följda av industrin och tjänstesektorn. Handeln växer och till viss del har kunderna hittat tillbaka till butikerna men det är fortsatt tufft och e-handeln står för den stora tillväxtandelen.

– I besöksnäringen utgör kompetensbristen det klart allvarligaste hotet mot fortsatt tillväxt. Besöksnäringen i Dalarna är den bransch, jämte handeln, som ökat antalet anställda minst av alla jämfört med för sex månader sedan. Detta säger lite om hur allvarligt läget är gällande kompetensförsörjningen, eftersom besöksnäringen samtidigt är den bransch som är mest positiva vad gäller försäljning och produktion både nu och framåt, säger Henrik Navjord.

När det kommer till anställningar uppger 31 procent av Dalarnas företagarpanel att de kommer vara fler anställda om sex månader än idag, i riket är samma siffra 39 procent. Många av Sveriges bristyrken finns i Dalarnas län därav avvikelsen.

– Kompetensbristen är inget nytt problem men förstärks i konjunkturuppgången, säger Henrik Navjord.

– Sammanfattningsvis är optimismen i de flesta branscher fortsatt hög både vad gäller nuläge och kommande halvår. Men det gäller att adressera hoten mot denna positiva bild och i nuläget är det främst kompetensförsörjningen för besöksnäringen vi är oroade för. Till industrin och bygg kan vi addera de skenande elpriserna och kostnadsinflationen även om den också är ett globalt bekymmer, säger Henrik Navjord.

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist