NYHET9 december 2020

Fortsatt utmanande för näringslivet i Dalarna

Coronakrisen fortsätter att påverka företag i Dalarna, uppger de svarande i Svenskt Näringslivs företagarpanel. Närmare 44 procent av de svarande företagen har en lägre produktion/försäljningsvolym jämfört med för sex månader sedan.

”Träffsäkra stödåtgärder är helt nödvändiga för att vi ska undvika en rad konkurser i Dalarna”, säger Henrik Navjord. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Det är fortsatt utmanande för många företag i Dalarna. Coronakrisen har under hela året försvårat för många verksamheter och med fortsatt smittspridning och nya restriktioner har det återigen blivit ett än allvarligare läge. Bristande likviditet är ofta en orsak till konkurser.

54 procent av de svarande företagen inom handel och transport uppger att de har en lägre försäljningsvolym än för sex månader sedan. Inom tjänstesektorn har det skett en minskning med närmare 35 procent.

44 procent av de tillfrågade företagen svarar att att de har finansierings- eller likviditetsproblem nu eller i en snar framtid. Av dessa uppger 22 procent att de skulle vara livskraftiga i 0 - 2 månader och 28 procent i 3 - 4 månader utan kapitaltillskott om den pågående pandemin fortsätter och inga nya/kraftigare stödåtgärder sjösätts.

– Företagarpanelen gör det tydligt hur allvarlig situationen fortfarande är för många företag. Träffsäkra stödåtgärder är helt nödvändiga för att vi ska undvika en rad konkurser i Dalarna, säger Henrik Navjord, regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna. Inte att förglömma gäller det även att handläggningstiderna kortas ner.

30 procent av företagen uppger att investeringarna har minskat jämfört med sex månader sedan. 37 procent av företagen uppger att de tror att de kommer att säga upp/permittera medarbetare inom den närmsta framtiden.

Jämfört med ett år sedan är det 85 000 fler arbetslösa i Sverige i dag, varav cirka 10 400 personer är inskrivna som arbetslösa i Dalarna. I länet syns en ökning av inskrivna arbetslösa med 22 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år. 

– Det är tydligt att arbetslösheten ökar som en följd av coronakrisen. För varje företag som kan få hjälp att hålla näsan över vattenytan kan vi undvika fler arbetslösa. Dessutom riskerar många unga som skulle fått jobb annars gå miste om dessa så de faktiska siffrorna är troligen ännu värre.  Det är avgörande att träffsäkra stöd fortsätter att tas fram till företagen i denna svåra tid, avslutar Henrik Navjord. 

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeFöretagarpanelenDalarna
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist