Jan Bohman, kommunalråd Borlänge kommun och Niclas Granér, Totalsport Scandinavia

Industrins konkurrenskraft högt på agendan i Borlänge

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Under den nya mandatperioden vill Borlänges kommunalråd Jan Bohman (S) satsa på kompetensförsörjning och infrastruktur. "Industrins konkurrenskraft skadas av att transporterna tar för lång tid. Nu måste regionen prioritera godstrafiken".

Jan Bohman, kommunalråd i Borlänge 2019

Jan Bohman, kommunalråd i Borlänge

Foto: Per Eriksson

För några år sedan kunde en pappersrulle från Borlänge ta sig till Göteborgs hamn på åtta timmar. I dag tar det tolv timmar. Jan Bohman tycker det är dags att frågan lyfts regionalt.

– Vi måste revidera vårt arbetssätt inom länet och klara av att prioritera. Det håller inte att alla kommuner kommer dragandes till infrastrukturutskottet med sina favoritprojekt. Fokus har legat på persontrafiken tidigare och nu är det dags att industrin blir prio ett. Våra industrier ligger inte vid hamn och när en del av leveranskedjan inte fungerar skadas vår konkurrenskraft.

Borlänge har tagit ett initiativ tillsammans med flera andra industrikommuner, som Sandviken, Hofors, Avesta och Smedjebacken, för att diskutera infrastruktur och kompetensförsörjning. Arbetsnamnet är ”Steelicon Valley”.

– Det är i sin linda ännu, men vi vill visa för omvärlden att här har vi flera världsledande företag. Jag är lite förbaskad på synen på industrin, många pratar om att den är på väg att försvinna när det i själva verket är industrin som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Vi vill också att man slutar prata om basindustri, när det handlar om råvarubaserad spetsindustri.

En viktig fråga att lösa för framtiden är kompetensförsörjningen.

– Vi måste bli bättre på att marknadsföra de företag och jobb som finns mot våra ungdomar, samtidigt som vi behöver vara långsiktiga i analysen. Vilka jobb behövs om tio till femton år? Det skapar förutsättning för högskolan att bygga upp de utbildningarna. Men det är ingen quickfix, det handlar om att skapa intresse redan i gymnasiet för teknik och naturvetenskap, där bristen är störst. Där jobbar vi tillsammans med Dalarna Science Park. Vi måste också satsa på yrkesutbildningar och samarbeta mellan dalakommunerna för att komplettera varandras behov.

För att ungdomar ska få en chans att prova på olika yrken vill Jan Bohman att kommunen erbjuder alla 15- till 17-åringar sommarjobb i minst två veckor.

– Här behövs samordning med näringslivet. Riktigt hur det ska gå till ska vi fortsätta att jobba fram, kanske behöver vi en sommarjobbsförmedling?

Under hösten har Borlänge kommun drivit projektet Dubbelt upp, där kommunen utmanade företagarna att anställa långtidsarbetslösa personer. Totalt ledde det till att 370 personer ur målgruppen kom ut på arbetsmarknaden. Företagen vann utmaningen och anställde 20 personer fler än kommunen.

– Det här har minskat långtidsarbetslösheten i kommunen rejält och det visade inte minst att vi har en väldigt stor arbetskraftsreserv bland nyanlända. Jag tror att många företagare är lite rädda för att anställa nyanlända och de måste släppa sargen, för det finns väldigt mycket kompetens att hämta.

Kommunen jobbar också med myndighetskontakten, för att förbättra servicen till företagen.

– Om en företagare ringer till kommunen så ska vi möta upp och hjälpa till att göra rätt. Vi ska till exempel skräddarsy möten efter behov. Säg att det är någon som vill starta en restaurang, då ska alkoholhandläggare, livsmedelshandläggare, bygglovshandläggare och en näringslivshandläggare finnas med vid bordet så att det blir ett möte i stället för fyra.

En annan viktig framtidsfråga är att stärka handeln.

– E-handeln är en jätteutmaning som vi måste följa och skapa förutsättningar för att möta. Men både när det gäller handeln och kompetensförsörjningen handlar det om att bygga varumärket Borlänge och stadens attraktionskraft.

Jan Bohman låter sig inte nedslås av att föreningen Arkitektupproret utsåg Borlänge till Sveriges fulaste stad i höstas.

– Vi var snabbt ute från kommunens sida med en motkampanj som jag tycker är väldigt sann: Vi kanske inte är snyggast, men vi är jävligt trevliga.

Företagarkommentar: Niclas Granér, Totalsport Scandinavia

Niclas Granér

Niclas Granér, Totalsport Scandinavia

”Jag tycker att kommunens näringslivsarbete via näringslivskontoret är bra. De försöker verkligen skapa dialog med företagare för att få in synpunkter vad som kan förbättras genom regelbundna informationsträffar och månadsvisa frukostmöten som arrangeras tillsammans med Företagarna lokalt.

Sedan kan man alltid förbättra förståelsen för företagare hos politiker som kanske inte alltid har den naturliga kontakten. Här kanske man oftast vill prata och träffa de företag som lyckas, men kanske bör även bör träffa de mindre företag och startup-företag som verkligen har det tufft och som förutom ekonomin även kämpar med administration av alla de slag.

Förbättringsområden: Snabba upp och förenkla vissa processer. Vissa tillstånd som utskänkningstillstånd som är centraliserade för ett antal kommuner tar väldigt lång tid och bör kunna snabbas upp med dagens information som myndigheter har tillgång till.

Mål för mandatperioden:
  • Ta fram en aktuell näringslivsstrategi i samråd med företagen.
  • Jobba med kompetensförsörjningsfrågor på bred front (marknadsföring mot ungdomar, utbildningar, stötta högskolan).
  • Jobba för att lyfta infrastrukturfrågor för industrin i regionsamarbetet.
  • Bygga varumärket Borlänge och jobba med stadens attraktionskraft.
  • Implementera erfarenheterna från projektet Främjande myndighetsutövning, i kommunens arbete.
     

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Borlänge kommun den 21 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Bygg- och tjänstesektorn visar starkast konjunktur i Dalarna

KONJUNKTUREN Arbetsmarknaden inom den privata sektorn i Dalarna har utvecklats något bättre det senaste halvåret jämfört med snittet för övriga Sverige. Störst tillväxt kommande halvår väntas inom bygg- och tjänstesektorn. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Gagnef vill vända den negativa trenden

FÖRETAGSKLIMAT "Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat", säger Fredrik Jarl (C) som är nytt kommunalråd i Gagnef.
NYHET Publicerad:

Leksand vill fortsätta växa

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).
NYHET Publicerad:

Falun behöver jobba på förtroendet för att främja tillväxten

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har haft en del olyckliga omständigheter som dragit ner förtroendet" säger kommunalrådet Joakim Storck (C). För att bygga upp förtroendet igen vill han att kommunen ska jobba för att främja tillväxten, samtidigt som myndighetsutövningen ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).
NYHET Publicerad:

Industrins konkurrenskraft högt på agendan i Borlänge

FÖRETAGSKLIMAT För några år sedan kunde en pappersrulle från Borlänge ta sig till Göteborgs hamn på åtta timmar. I dag tar det tolv timmar. Jan Bohman, kommunalråd i Borlänge, tycker det är dags att frågan om industrins konkurrenskraft lyfts regionalt.
NYHET Publicerad:

Orsa vill klättra i statistiken

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har som mål att vara bland de 100 bästa företagen i Svenskt Näringslivs kommunranking, senast år 2020. Det säger Mikael Thalin (C), kommunalråd i Orsa. För att nå dit ska kommunen bland annat jobba med bemötande och kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

FÖRETAGSKLIMAT Bostadsbyggandet rankades som den viktigaste frågan för Ludvika kommun att ta tag i vid den senaste mätningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Något som kommunalrådet Leif Pettersson (S) håller med om. "Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart".