Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 juni 2021

”Snabb handläggning krävs för att rädda företag” 

”Vi behöver tydliga besked om statens fortsatta åtgärder för att rädda företag nu under pandemin. Det krävs en snabb handläggning. Vi har ingen stor skattkista att ösa ur”, säger Cecilia Aldén, vd på Arqly. 

Foto: Arqly

När det däremot gäller statsmakternas agerande under pandemins inledning, den första vågen, har hon mycket beröm att ge. 

– Regelverken kring permitteringar, sjuklön, skatter och avgifter kom på plats direkt. Regeringen förstod att det var kris och att det behövdes omedelbara insatser. Då överträffades verkligen våra förväntningar, förklarar Cecilia Aldén.  

Det gjorde att Arqly kunde klara sig hyggligt när ett antal kunder tvärbromsade och tryckte på panikknappen för ungefär ett år sedan. 

Tidigarelägga beställningar    

Cecilia Aldén tycker att först och främst kommuner kan underlätta situationen för företag genom att tidigarelägga beställningar.  

– Man kanske har fattat beslut om att bygga en ny skola eller förskola om något år. Varför inte ge klartecken för att starta projektet redan nu? Då kan såväl konsulter som byggföretag hålla sin verksamhet igång.  

Arqly beskrivs som ”din partner inom arkitektur, byggledning, projektledning och konstruktion”. Huvudkontoret finns i Norrköping. Av de totalt åtta kontoren ligger två i Dalarna, närmare bestämt i Borlänge och Ludvika.  

Det i Ludvika kommer med stor sannolikhet att, åtminstone tillfälligt, läggas ned. Anledningen är dels pandemin och att medarbetare som följd av den arbetar hemifrån, dels att kontoret i sin utformning inte är ändamålsenligt. 

– Redan för några år sedan inledde vi processen med att se över hur vår lokal ska vara utformad för att möta såväl medarbetarnas som kundernas behov. Vi arbetar utifrån planen om att, precis som i Borlänge, hitta ett bra markläge.  

Kommuner, privata bolag som exempelvis fastighetsbolag och entreprenörer samt industriföretag är de dominerande kunderna. Det händer också att en del privatpersoner anlitar Arqly. Företaget överväger att i ännu större utsträckning arbeta mot privatmarknaden.   

Följa kunderna  

– Vi kan följa våra kunder i hela processen eller i delar av den. Ju tidigare vi kommer in desto mer kostnads- och tidseffektivt blir det för kunden, poängterar Cecilia Aldén.  

Ett bekymmer för Arqly, också i tider utan någon pandemi, är de offentliga upphandlingarna.  

– Det har blivit allt vanligare att flera kommuner går samman och gör gemensamma upphandlingar. Detta är oerhört problematiskt då det innebär att endast ett fåtal får del av kakan. Det innebär också att det blir en prispress som kortsiktigt kan ses som positiv utifrån kommunernas perspektiv, men på lång sikt betyder det att antalet aktörer som överlever blir begränsat. Kommunerna borde därför handla upp var och en för sig, säger Cecilia Aldén.  

Hon föreslår också att kommunerna arbetar efter en modell där upphandlingarna inte bara kommer den aktör som vinner till gagn, utan att ett visst antal av projekten ska ”spilla över” på nummer två och tre om de lever upp till det som krävs.  

Se över rimligheten  

– Det finns också anledning att se över rimligheten i vissa kravspecifikationer. Framför allt bör kommunerna införa rutiner och processer för att följa upp att de krav som efterfrågats också följs, menar Cecilia Aldén. 

Arqly har 60 medarbetare. Under normala förhållanden brukar kompetensförsörjningen vara den trånga sektorn. Företaget måste hitta lämpliga personer att anställa. Just nu är verkligheten den motsatta. 

– Vi gör vårt yttersta för att kunna behålla våra medarbetare. Jag är rädd att vi inte kommer att klara det fullt ut, säger Cecilia Aldén. 

Skriven avSören Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist