NYHET24 februari 2020

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.

– Stora företag har kanske de resurser som krävs både i form av pengar och expertkompetens, men vi har inte samma möjligheter. Jag skulle behöva ta konsulthjälp bara för att fylla i alla formulär som krävs, säger Anna-Karin Tyskhagen.

Dala Ledstång och Snickeri har sedan 2009 Sunda Hus-bedömda produkter. Inom branschen finns också Byggvarubedömningen och Svanen. Alla tre med ungefär samma syfte – att verka för hållbara och giftfria miljöer. Det är inte organisationerna i sig som Anna-Karin Tyskhagen reagerar på. Problemet är att företaget måste betala för tre olika miljöbedömningar eftersom olika byggbolag kräver olika bedömningar.

– Vi förlorade nyligen ett stort jobb just på grund av att vi inte mäktat med att godkänna våra produkter utifrån alla de olika bedömningssystemen, säger hon uppgivet.

Leveranserna blir inte bättre

Hon menar att intentionerna med de olika miljöbedömningarna och certifieringarna är goda men slår fel. De stora byggföretagen vill friskriva sig från ansvar och därmed blir kontroller och krav på underleverantörer orimliga. Dessutom menar Anna-Karin Tyskhagen att de kostsamma och tidskrävande processerna med att få produkter godkända inte förbättrar hennes leveranser.

– Vi jobbar i trä, det är redan ett sunt och giftfritt material. Det blir inte bättre än så, säger Anna-Karin Tyskhagen.

Hon skulle önska att det fanns ett gemensamt grönt certifikat inom branschen med en enklare hantering som styrdes från centralt håll.

– Detta behöver styras upp med en standard, en checklista och inspektörer som gör kontroller. Det är inte rimligt att det som idag finns tre olika organisationer som har fritt spelrum, säger Anna-Karin Tyskhagen.

RegelförbättringMiljö och hållbar tillväxtRegelkrånglet
Skriven avHelena Engberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist