Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 juni 2020

Ung företagsamhet lyfter Mora kommun

Morapolitikernas uttalade fokus på Ung Företagsamhet i skolorna börjar ge resultat. Fler lärare har gått UF-utbildning och fler gymnasieprogram får möjlighet att driva UF-företag som en del av utbildningen. UF har blivit en strategi för kompetensförsörjning.

Åsa Yngvesson, UF-lärare vid gymnasieskolan i Mora

På Mora gymnasium arbetar Årets UF-lärare i Dalarna, Åsa Yngvesson. Hon är klar över vad som är största vinsten med kommunens strategiska arbete med Ung Företagsamhet. Det egna ansvaret som ett UF-företag innebär gör att eleverna mognar snabbare.

– De blir bra personer att anställa redan efter gymnasiet. Jag kan ha elever som är blyga och tysta utan självförtroende. Men de växer med sitt UF-företag. De blir bättre på att prata med folk och hålla presentationer inför publik. Deras tro på sig själva blir så mycket större.

Tidigare har möjligheten till UF-företag bara funnits på ekonomiprogrammet, där Åsa Yngvesson är lärare. Men tack vare att kommunens näringslivsutvecklare Stefan Sjöberg började hålla dialogmöten våren 2019 ökade trycket på gymnasieskolan att införa UF på fler program. Under dialogerna fick skolans högsta chefer möta UF-lärarna för att diskutera UF-frågan.
– Våra rektorer har nog tyckt att UF är bra. Men då räcker det med att skicka några lärare på UF-utbildning och sedan kan de sätta ”check” på det. Nu finns ett uttalat mål från nämnden som sätter tryck på rektorerna att även få andra program att börja jobba med UF. Det känns jättebra, säger Åsa Yngvesson. Näringslivsutvecklare Stefan Sjöberg var den som fick uppdraget att få igång arbetet med UF. Enligt honom ligger det helt i linje med kommunens näringslivsstrategi till 2022. – Vi har fyra fokusområden och ett av dem är kompetensförsörjning. Nu har vi ett projekt kallat Morakontraktet som är en samverkan mellan skola och näringsliv. Det handlar bland annat om att få strukturerade kontaktytor mellan elever och arbetsliv. Där är UF en viktig del, säger Stefan Sjöberg.

För både Åsa Yngvesson och Stefan Sjöberg är det evidensen kring UF som lockar. Enligt organisationen Ung Företagsamhet gör entreprenörskapet att eleverna utvecklar färdigheter som de inte får i den vanliga undervisningen. I flera studier nämner eleverna själva förbättringar i samarbete, kommunikation, planering, ansvarstagande och självförtroende.

Nu växer antalet UF-företag på Mora Gymnasium, men även i grundskolan har företagandet fått ta större plats. Också det en medveten strategi. Ju tidigare entreprenörskapet kommer in i undervisningen, desto större chans att individen startar sitt eget företag i framtiden. Och desto mindre risk för arbetslöshet.
– Mora har Dalarnas största UF-skola just nu. Vi har fått till ett forum där pedagoger möter skolledning så att frågan aktualiseras på alla nivåer, säger Stefan Sjöberg.

Åsa Yngvesson har själv sett att UF ger resultat. Flera elever som varit UF-företagare på Mora Gymnasium har senare startat egna företag i Mora.

– Senast på en frukostträff med näringslivet var det två av mina gamla elever som kom. De driver nu båda egna företag. Och responsen från företagarna är jättepositiv. De gillar att träffa UF-eleverna och lyssna på deras presentationer. Vissa tar även chansen att rekrytera.

UNG FÖRETAGSAMHET.
Skriven avHelena Engberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist