NYHET7 december 2022

Vill att entreprenörskap ska bli en naturlig del i hela skolan

”Vi måste jobba med ökat fokus på entreprenörskap i skolan och det behöver börja redan i grundskolan”, säger Rekar Rebuwar Mahmoud som är grundskoleansvarig på Ung Företagsamhet i Södermanland.

Genom att i tidig ålder få prova på entreprenörskap lär eleverna sig vilken roll företagande har i samhället och sänker trösklarna för att själv driva företag.Foto: Ung Företagsamhet

Ung företagsamhet är en ideell organisation som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Rekar Rebuwar Mahmoud menar att grundskolematerialet ger nya infallsvinklar på hur man kan lära ut, utveckla förmågor hos elever som kreativitet, problemlösning och samarbetsförmåga.
Foto: Ung Företagsamhet

Som grundskoleansvarig för Ung Företagsamhet i Sörmland arbetar Rekar Rebuwar Mahmoud bland annat med att erbjuda läromedel kostnadsfritt till alla skolor. Han är också ett stöd i arbetet med att få elever att utveckla sin kreativitet och entreprenöriella tänkande. Ung företagsamhet genomför nu teknikutmaningen i Södermanland för att skapa större intresse för teknik hos elever i grundskolan. Teknikutmaningen sker i samarbete med Volvo CE och Region Sörmland som ger eleverna ett digitalt studiebesök för att sedan ta sig an tre olika utmaningar från Volvo CE.

– Responsen har varit otroligt rolig, det kommer fram nya kreativa idéer och barnen får öva på sina kreativa förmågor och att tänka innovativt, berättar Rekar.

– Det finns också ett tävlingsmoment där klasserna tävlar om ett besök på tekniska museet i Stockholm. Allt detta är kostnadsfritt för skolorna, läromedel, teknikutmaningen och framtidskoll.

I Teknikutmaningen får eleverna får öva på sina kreativa förmågor och att tänka innovativt.
Foto: Ung Företagsamhet

Framtidskoll är ett annat koncept som riktar sig till elever i årskurs 8-9. Framtidskoll är en digital sändning som innehåller tankeväckande föreläsningar på temat utbildning, jobb och privatekonomi. Syftet med Framtidskoll är att förbereda eleverna inför stundande vägval. Kort och gott – ge dem koll på framtiden. Första gången framtidskoll genomfördes i Sörmland var 700 elever och lärare med på det digitala eventet som sker i samarbete med Sparbankerna och Swedbank.

– Jag är ute och träffar lärare och presenterar vårt material och vad vi kan erbjuda. Det har varit en positiv respons och ett stort intresse att vilja arbeta med våra studiemedel som också är kopplat till Skolverkets läroplan. Det ger legitimitet och möjligheter att arbeta ämnesövergripande, berättar Rekar.

Syftet med materialet för grundskolan är att få in elevernas kreativitet i skolundervisningen, det handlar om att komma åt förmågorna som eleverna redan har.

– Vi vill att alla ska få träna på att tänka på ett entreprenöriellt sätt, och det handlar inte bara om att driva företag. Tanken är att det ska sänka trösklarna för att fler elever ska kunna driva UF företag oavsett om man sedan väljer en yrkesutbildning eller ett högskoleförberedande program. Vi vill också hjälpa eleverna att tänka till inför sitt gymnasieval. Vårt material förklarar saker som rör privatekonomi och mycket mer. Eleverna får arbeta med sig själva och resonera kring hur deras val kommer påverka deras egen framtid. Det handlar om eleven som person och det samhällsekonomiska kretsloppet.

– Jag drev själv UF företag och det gav mig möjlighet att träna på flera olika förmågor och se nya sidor hos mig själv. Det gjorde att jag vågade ta plats, träna på kundbemötande, ledarskapsförmågor, som jag visste att jag hade men tidigare inte haft möjlighet att använda praktiskt, säger Rekar.

– Ung Företagsamhet är för alla elever, och det är viktigt att börja de unga åren för att skapa de framtida uppfinnarna, entreprenörerna, och idésprutorna eller ekonomerna för att vi vet att 65% utav de som går på lågstadiet idag kommer att jobba med jobb som inte existerar idag. Våra läromedel utgör ett roligt moment i undervisningen, sparar tid för lärare eftersom materialet är färdigpacketerat och följer läroplanen och det ger läraren möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Materialet ger nya infallsvinklar på hur man kan lära ut, utveckla förmågor hos elever som kreativitet, problemlösning och samarbetsförmåga.

Så tycker lärarna om läromedlen från Ung företagsamhet:

89% anser att materialet utgör ett roligt moment i undervisningen      

87 % håller med om att det sparar tid i arbetet 

85 % tycker att materialet underlättar arbetet med entreprenörskap

79 % ser att detta ger möjlighet att arbeta ämnesövergripande

78 % tycker att materialet ger nya infallsvinklar i hur man bedriver undervisning 

86% håller med om att eleverna ökar sin förståelse om hur samhället fungerar

86 % håller med om att eleverna får en positiv bild av entreprenörskap

83 % ser att det utvecklar samarbetsförmågor 

83 % ser att eleverna utvecklar sina entreprenöriella förmågor 

79 % ser att eleverna utvecklar problemlösning

Mer om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet (JA Sweden) är en del i den globala organisationen Junior Achievment Worldwide som finns i fler än 115 länder över världen. Föreningen är ideell och bygger på att företag och organisationer bidrar med tid och ekonomiska medel. Vill du veta mer? Kontakta 

Rekar Rebuwar Mahmoud, projektledare, Ung Företagsamhet Södermanland: rekar.rebuwar@ungforetagsamhet.se eller : 076- 785 20 70

Entreprenörskap i skolanUNG FÖRETAGSAMHET.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist