Upprorsstämning bland Dalaföretagare

NYHET Publicerad

SKATTER Dalaföretagarna går till storms mot regeringens förslag att försämra de så kallade 3:12-reglerna. För nykläckte företagaren Niklas Jonsson är entreprenörsbanan inte lika attraktiv längre. "Jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå", säger han.

Niklas Jonsson.

"Jag tar klivet ut i det okända och riskerar att förlora upparbetat riskkapital. Går det bra kan jag skapa många arbetstillfällen, men de nya 3:12-reglerna gör att risktagarviljan minskar". Det säger företagaren Niklas Jonsson.

Johan Boberg.

Konsekvensen av skattereglerna blir att nuvarande företagare gör vad de kan för att freda sina tillgångar genom skatteplanering, anser företagaren Johan Boberg.

Mattias Richert är vd för Lammet & Grisen AB i Sälen.

När företagsbeskattningen är gynnsam så gynnas hela samhället, anser företagaren Mattias Richert.

Redan tidigare upplevdes 3:12-reglerna som ett lapptäcke som få företagare kunde överblicka. Det nya förslaget innebär ytterligare hinder, som alla begränsar entreprenörers möjligheter att göra vinst. Entreprenörsskatten väntas träda i kraft den 1 januari 2018. Vissa av reglerna börjar gälla redan under 2017.

De tre företagarna är inte ensamma om sin oro. De ingår i en grupp av 58 Dalaföretagare som förra veckan undertecknade en debattartikel om 3:12-reglerna i Dalarnas Tidningar. Flera av dem har dessutom valt att skicka personliga brev till skatteutskottet.

Kan välja att avstå företagandet

Niklas Jonsson har arbetat 20 år som anställd vd, bland annat på Dellner Brakes och Hiak AB. Men nu siktar han i stället på att bli sin egen lyckas smed och driva bolag i eget ägande genom förvärv, vid till exempel generationsskiften. Men de nya 3:12-reglerna innebär smolk i bägaren.

– Jag tar klivet ut i det okända och riskerar att förlora upparbetat riskkapital. Går det bra kan jag skapa många arbetstillfällen, men de nya 3:12-reglerna gör att risktagarviljan minskar.

Niklas Jonsson är rädd att detta kan komma att drabba överlåtelser och generationsskiften generellt – extra kännbart för ett län som Dalarna som redan har stora utmaningar på det området.

– Om jag ska våga ta den här risken så förväntar jag mig att kunna få en belöning för detta längre fram. Men jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå. Det är ju inte tidiga pensionsavgångar Sverige behöver. Snarare fler entreprenörssjälar, säger Niklas Jonsson.

Sälens utveckling kan bromsas rejält

Mattias Richert är vd för Lammet & Grisen AB i Sälen. Han har varit småföretagare i besöksnäringen sedan 1990. Under de 26 åren har han tydligt sett hur företagsvänliga skatteändringar ger tydlig samhällseffekt.

– När företagsbeskattningen är gynnsam så gynnas hela samhället. Entreprenörer vågar satsa på sina idéer. Vi kan anställa fler och bygden lever upp, vilket även gynnar andra verksamheter i området, säger Mattias Richert.

I en ort som Sälen, som är beroende av säsongsbetonad turistnäring, är viljan att starta företag en viktig drivkraft för att området ska kunna utvecklas. De nya reglerna kommer få många oväntade och tråkiga effekter som också leder till färre skatteintäkter på sikt.

– Nu vill regeringen skicka oss tillbaka till en tid då företagandet ansågs fult. Förslaget kommer leda till ökad skatteplanering, återgång till en svart marknad och minskat småföretagande. De enda vinnarna är skattejurister och rådgivare. Småföretagarnas incitament försvinner och landsbygden som är så beroende av småföretag riskerar att avfolkas, säger Mattias Richert.

”Avråder mina barn att bli företagare”

Johan Boberg är vd på Edita Bobergs AB i Falun. Företaget har varit i hans familjs ägo i snart hundra år. Han har sett de positiva effekterna av entreprenöriell drivkraft och dess betydelse för tillväxt och skapande av arbetstillfällen.

– Min farfar och hans bror pantsatte allt de ägde för att starta vårt företag. Förväntan om att få det bättre i framtiden ledde till att de vågade ta steget. Utan dessa incitament skulle de aldrig ha vågat. Hundratals arbetstillfällen under åren skulle ha gått förlorade.

Att regeringen vill ta bort dessa incitament tror han kommer att få förödande verkan. Konsekvensen blir att nuvarande företagare gör vad de kan för att freda sina tillgångar genom skatteplanering samtidigt som väldigt få kommer våga starta eget.

– I dag, snart hundra år efter att min farfar startade sitt företag, kan jag tyvärr konstatera att jag aldrig skulle uppmuntra mina barn att bli företagare om de föreslagna 3:12-reglerna träder i kraft, säger Johan Boberg.

Henrik Sjögren

Tre dalaföretagare

Johan Boberg, Falun:
Driver företaget Edita Bobergs AB i tredje generationen. Företaget bedriver produktion och försäljning av trycksaker. Men sina runt 100 anställda en av Faluns största privata arbetsgivare. Företaget grundades 1920 av Johans farfar och hans bror.

Mattias Richert, Sälen:

Driver restaurangen Lammet & Grisen AB i Sälen. Mattias har varit företagare inom besöksnäringen i Sälen sedan 1990. Företaget har 25 heltidsanställda, men antalet säsongssysselsatta är högre.

Niklas Jonsson, Falun

Niklas Jonsson har 20 års erfarenhet av att leda industriföretag. Han har bland annat varit vd för Dellner Brakes AB i Falun och Hiak AB i Hedemora. Nu har han valt att starta ett eget investmentbolag med målsättning att förvärva och leda industribolag på helt egna villkor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lägre kapitalskatt ger ökat välstånd

SKATT En ny studie från forskningsinstitutet Ifo visar att en kapitalskatt på konkurrenskraftig nivå kan skapa tusentals nya jobb och höja svenskarnas levnadsstandard med över tre procent. För ett hushåll med två vuxna motsvarar det cirka 30 000 kronor per år, skriver skattechef Johan Fall, Svenskt Näringsliv, och professor Clemens Fuest, president vid Ifo institutet.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

NSD mediapris 2018 till Lotta Engzell Larsson

PRIS Näringslivets Skattedelegations (NSD) mediapris 2018 gick till Lotta Engzell Larsson, ledarskribent på Dagens Industri. Mediapriset är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Blås inte liv i skadliga skatter

KOMMENTAR Socialdemokraterna dammar av det hårt kritiserade förslaget om en bankskatt. Men motiveringen att ”de som tjänar mest ska också vara med och betala" saknar grund. Dessutom är bankskatten sedan tidigare såväl utredd som utdömd och behovet av ytterligare skattehöjningar existerar inte, skriver nationalekonom Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Studie: "Ojämlikhet bra för tillväxten"

ÄGARSKATTER Att ojämlikhet skulle vara skadligt för ekonomiskt tillväxt är felaktigt menar Dr. Florian Neumeier. Hans analyser visar att det, åtminstone i rika länder, finns ett positivt förhållande mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt. Här svarar han på fem frågor om ägarskatter.
NYHET Publicerad:

Ägarkapitalet tål inte höga skatter

SKATTER Kapitalskatter slår hårt mot entreprenörskap, visar en rapport som jämför ägarskatter i 16 OECD-länder från Svenskt Näringsliv. Sverige sticker ut jämfört med omvärlden genom att ha de i särklass högsta ägarskatterna.
NYHET Publicerad:

Sänkt ägarskatt bra för investeringsviljan

KOMMENTAR Svenska ägarskatter är höga i en internationell jämförelse. Det hämmar viljan hos entreprenörer att satsa och investera. En färsk kartläggning landar bland annat i slutsatsen att skatten på kapitalvinster och utdelningar bör sänkas från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Kapitalskatter hämmar entreprenörskap

SKATT Sänk kapitalskatterna med 100 miljarder. Det är ett förslag från Timbros chefsekonom Jacob Lundberg. ”Skatterna på bolagsvinster, kapitalinkomster och fastigheter gör investeringar, sparande och entreprenörskap mindre lönsamt”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Utmärkt att regeringen drar tillbaka exitskatt"

SKATTER Carola Lemne: "Exitskatten och det tidigare förslaget till förändringar av entreprenörsskatten är två exempel på skadliga förslag. Tack och lov har båda dragits tillbaka."
NYHET Publicerad:

Höj ambitionen med skattereformer

KOMMENTAR Statsminister Stefan Löfven flaggar för en skatteuppgörelse över blockgränsen efter valet. Det behövs många skattereformer, men framför allt rätt skattereformer på en rad områden som till exempel bolags-, ägar- och marginalskatter. Utgångspunkten bör vara hur skattesystemet kan förbättra Sveriges konkurrenskraft, skriver Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot exitskatten: ”Ännu en företagsfientlig skatt”

SKATTER Remisstiden för exitskatten har gått ut och kritiken är svidande. För familjeföretagare är den föreslagna skatten ännu en i ledet av företagsfientliga skatter. ”Det känns som att synen som fanns på företagandet på 1970-talet är tillbaka”, säger familjeföretagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Exit utflyttningsskatt

REMISS Näringslivets Skattedelegation riktar skarp kritik mot förslaget till exitskatt i ett remissvar. Ett undermåligt utrett förslag som riskerar att slå hårt mot näringslivet, är slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.