Upprorsstämning bland Dalaföretagare

NYHET Publicerad

SKATTER Dalaföretagarna går till storms mot regeringens förslag att försämra de så kallade 3:12-reglerna. För nykläckte företagaren Niklas Jonsson är entreprenörsbanan inte lika attraktiv längre. "Jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå", säger han.

Niklas Jonsson.

"Jag tar klivet ut i det okända och riskerar att förlora upparbetat riskkapital. Går det bra kan jag skapa många arbetstillfällen, men de nya 3:12-reglerna gör att risktagarviljan minskar". Det säger företagaren Niklas Jonsson.

Johan Boberg.

Konsekvensen av skattereglerna blir att nuvarande företagare gör vad de kan för att freda sina tillgångar genom skatteplanering, anser företagaren Johan Boberg.

Mattias Richert är vd för Lammet & Grisen AB i Sälen.

När företagsbeskattningen är gynnsam så gynnas hela samhället, anser företagaren Mattias Richert.

Redan tidigare upplevdes 3:12-reglerna som ett lapptäcke som få företagare kunde överblicka. Det nya förslaget innebär ytterligare hinder, som alla begränsar entreprenörers möjligheter att göra vinst. Entreprenörsskatten väntas träda i kraft den 1 januari 2018. Vissa av reglerna börjar gälla redan under 2017.

De tre företagarna är inte ensamma om sin oro. De ingår i en grupp av 58 Dalaföretagare som förra veckan undertecknade en debattartikel om 3:12-reglerna i Dalarnas Tidningar. Flera av dem har dessutom valt att skicka personliga brev till skatteutskottet.

Kan välja att avstå företagandet

Niklas Jonsson har arbetat 20 år som anställd vd, bland annat på Dellner Brakes och Hiak AB. Men nu siktar han i stället på att bli sin egen lyckas smed och driva bolag i eget ägande genom förvärv, vid till exempel generationsskiften. Men de nya 3:12-reglerna innebär smolk i bägaren.

– Jag tar klivet ut i det okända och riskerar att förlora upparbetat riskkapital. Går det bra kan jag skapa många arbetstillfällen, men de nya 3:12-reglerna gör att risktagarviljan minskar.

Niklas Jonsson är rädd att detta kan komma att drabba överlåtelser och generationsskiften generellt – extra kännbart för ett län som Dalarna som redan har stora utmaningar på det området.

– Om jag ska våga ta den här risken så förväntar jag mig att kunna få en belöning för detta längre fram. Men jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå. Det är ju inte tidiga pensionsavgångar Sverige behöver. Snarare fler entreprenörssjälar, säger Niklas Jonsson.

Sälens utveckling kan bromsas rejält

Mattias Richert är vd för Lammet & Grisen AB i Sälen. Han har varit småföretagare i besöksnäringen sedan 1990. Under de 26 åren har han tydligt sett hur företagsvänliga skatteändringar ger tydlig samhällseffekt.

– När företagsbeskattningen är gynnsam så gynnas hela samhället. Entreprenörer vågar satsa på sina idéer. Vi kan anställa fler och bygden lever upp, vilket även gynnar andra verksamheter i området, säger Mattias Richert.

I en ort som Sälen, som är beroende av säsongsbetonad turistnäring, är viljan att starta företag en viktig drivkraft för att området ska kunna utvecklas. De nya reglerna kommer få många oväntade och tråkiga effekter som också leder till färre skatteintäkter på sikt.

– Nu vill regeringen skicka oss tillbaka till en tid då företagandet ansågs fult. Förslaget kommer leda till ökad skatteplanering, återgång till en svart marknad och minskat småföretagande. De enda vinnarna är skattejurister och rådgivare. Småföretagarnas incitament försvinner och landsbygden som är så beroende av småföretag riskerar att avfolkas, säger Mattias Richert.

”Avråder mina barn att bli företagare”

Johan Boberg är vd på Edita Bobergs AB i Falun. Företaget har varit i hans familjs ägo i snart hundra år. Han har sett de positiva effekterna av entreprenöriell drivkraft och dess betydelse för tillväxt och skapande av arbetstillfällen.

– Min farfar och hans bror pantsatte allt de ägde för att starta vårt företag. Förväntan om att få det bättre i framtiden ledde till att de vågade ta steget. Utan dessa incitament skulle de aldrig ha vågat. Hundratals arbetstillfällen under åren skulle ha gått förlorade.

Att regeringen vill ta bort dessa incitament tror han kommer att få förödande verkan. Konsekvensen blir att nuvarande företagare gör vad de kan för att freda sina tillgångar genom skatteplanering samtidigt som väldigt få kommer våga starta eget.

– I dag, snart hundra år efter att min farfar startade sitt företag, kan jag tyvärr konstatera att jag aldrig skulle uppmuntra mina barn att bli företagare om de föreslagna 3:12-reglerna träder i kraft, säger Johan Boberg.

Henrik Sjögren

Tre dalaföretagare

Johan Boberg, Falun:
Driver företaget Edita Bobergs AB i tredje generationen. Företaget bedriver produktion och försäljning av trycksaker. Men sina runt 100 anställda en av Faluns största privata arbetsgivare. Företaget grundades 1920 av Johans farfar och hans bror.

Mattias Richert, Sälen:

Driver restaurangen Lammet & Grisen AB i Sälen. Mattias har varit företagare inom besöksnäringen i Sälen sedan 1990. Företaget har 25 heltidsanställda, men antalet säsongssysselsatta är högre.

Niklas Jonsson, Falun

Niklas Jonsson har 20 års erfarenhet av att leda industriföretag. Han har bland annat varit vd för Dellner Brakes AB i Falun och Hiak AB i Hedemora. Nu har han valt att starta ett eget investmentbolag med målsättning att förvärva och leda industribolag på helt egna villkor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

Regeringens nya 3:12- regler klen tröst

ENTREPRENÖRSSKATTEN Regeringen har beslutat att gå vidare med förslag som ökar beskattningen av entreprenörer och småföretagare. Det är illavarslande och skickar en bedövande tydlig signal om att regeringen vill försämra villkoren för företagande. Visserligen backar regeringen något efter omfattande kritik från Företagarsverige, men det är en klen tröst, skriver skatteexpert Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Upprorsstämning bland Dalaföretagare

SKATTER Dalaföretagarna går till storms mot regeringens förslag att försämra de så kallade 3:12-reglerna. För nykläckte företagaren Niklas Jonsson är entreprenörsbanan inte lika attraktiv längre. "Jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå", säger han.
NYHET Publicerad:

"Det skadligaste förslaget någonsin"

ENTREPRENÖRSKATT Andreas Löfström tog steget och startade företaget Miljöanalys Scandinavia AB. Ett år senare, driver han två bolag och ett tredje ligger i startgroparna. Men om de så kallade 3:12-reglerna införs kommer han behöva lägga ner det ena bolaget och inte starta det som är på gång.
NYHET Publicerad:

Förslag om entreprenörskatt hotar jobben

KOMMENTAR En utredning förslår försämringar av skattereglerna för delägare i fåmansbolag. Skattechef Johan Fall befarar att det leder till att färre vill bli entreprenörer, att satsningar läggs på is, att företagare överväger att lägga ned sin verksamhet och flytta ut från Sverige eller jobba svart.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskatten: En smäll för småföretagen

ENTREPRENÖRSSKATT Den föreslagna entreprenörskatten innebär höjd skatt för 150 000 små och medelstora företag. "Ett anmärkningsvärt dåligt förslag särskilt för de företag som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige", menar Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv som uppmanar företagen att reagera och agera.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

3:12-förslaget hård skattesmäll mot entreprenörskap

KOMMENTAR Den så kallade 3:12-utredningen har lämnat sitt betänkande till regeringen. Förslagen innebär sammantaget skatteskärpningar på närmare 5 miljarder kronor. Om skärpningarna genomförs skulle det slå hårt mot entreprenörskap. Det skriver Johan Fall, chef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Låt förmögenhetsskatten vila i frid

KOMMENTAR Inför de stundande budgetförhandlingarna driver Vänsterpartiet skadliga, historielösa och världsfrånvända krav på återinförd förmögenhetsskatt. Det är djupt olyckligt, skriver Krister Andersson, avdelningschef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbättra entreprenörsskatten

KOMMENTAR Bättre skatteregler för entreprenörer behövs. Lär av historien och ta fasta på de positiva effekter som följt av tidigare förbättringar av de så kallade 3:12-reglerna, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Nytänkande bättre än gamla skatter

DEBATT Sverige står inför en rad tuffa utmaningar på både kort och lång sikt. Vi kan klara dem – om vi förmår att tänka nytt och reformera. Men tyvärr märks inte mycket nytänkande inom politiken. Det skriver ordförande Jens Spendrup på Di Debatt.
NYHET Publicerad:

Arvs- och gåvoskatten mellan pärmarna

NY BOK Det är tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag. I en ny bok berättar författarna Anders Ydstedt och Amanda Wollstad om reformen som underlättade generationsskiften.
NYHET Publicerad:

Låt arvs- och gåvoskatten vila i frid

SKATTER LO och Saco skriver om reformerade skatter på DN Debatt. "En del kloka synpunkter framförs, men insikt saknas om behovet av konkurrenskraftiga skatter. Förslaget att utreda återinförd arvs- och gåvoskatt är skadligt och förlegat", skriver skattechef Krister Andersson, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Bättre skattepolitik krävs för att säkra pensionerna

KOMMENTAR En ny prognos visar att pensionerna kommer att växa framöver. Men de förslag till skattehöjningar på arbete som lagts i budgetpropositionen kommer att leda till lägre sysselsättning och göra att pensionerna utvecklas sämre på längre sikt. För att säkra framtidens pensioner behövs i stället reformer som stärker arbetslinjen.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga ägandets skattesits

KOMMENTAR Att långsiktigt ägande behöver bättre skattevillkor håller i stort sett alla med om men inget händer. En möjlighet som föreslogs av Per Börjesson, vd för Investment AB Spiltan i Svenska Dagbladet häromdagen, vore att sänka skattesatsen till tio procent för alla innehav över tio år. Det skulle uppmana till ett mer långsiktigt agerande. Det finns dock bättre sätt att förbättra skattevillkoren på, anser Krister Andersson, chef för skatteavdelningen.