NYHET19 december 2023

Gävleborgs företag oroliga för framtiden

Lågkonjunkturen är ett faktum och skapar oro hos företagen i länet som upplever ökad risk för varsel och lägre försäljning. Detta visar Svenskt Näringslivs företagarpanel som består av 396 företag i Gävleborg. Samtidigt har inflationen börjat sjunka och med rätt förutsättningar från politiken finns goda möjligheter till en framgångsrik återhämtning.

Oro bland länets företagare över att behöva minska sin personalstyrka.Foto: Mostphotos/TT
Nu krävs långsiktiga strukturreformer för en mer konkurrens- och motståndskraftig ekonomi. Både på nationell, regional och kommunal nivå, menar Lotta Petterson.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Enligt företagarpanel uppger 3 av 10 företag i Gävleborg att det finns risk för varsel inom det närmaste halvåret. Samtidigt sjunker försäljningsvolymen och 25 procent av företagen i regionen uppger att de har mer personal en nödvändigt för att inte riskera att förlora viktig kompetens.

– Gävleborgs företag har det tufft nu. Det sista företag vill är att behöva säga upp personal. Men med fortsatt låga förväntningar på försäljning och en ökad oro för varsel är risken stor att arbetslösheten ökar och fler företag kan tvingas i konkurs, säger Lotta Petterson, regionchef i Gävleborg.

Ett av företagen som redan tvingats varsla är företaget SEHED Bygg Gävleborg AB, ett byggföretag som mestadels arbetar med kommunala och statliga beställare och en hel del mot industrin.

Per-Johan Johansson, vd SEHED Bygg Gävleborg AB, är en av de företagare som tvingats varsla delar av sin personal.
Foto: Privat

– Vi har fram till nyligen varit ca 90 anställda i bolaget men har tvingats varsla 39 medarbetare, varav de första gick hem nu i början av december. Fortsätter den negativa trenden för orderingång så går de sista hem i mitten av mars nästa år, berättar vd Per-Johan Johansson och menar att åtgärden helt och hållet är konjukturstyrd.

– Tidigare när vi har haft dippar har vi lyckats hitta alternativa marknader eller lånat ut vår personal till andra aktörer i branschen men den möjligheten finns inte nu. Alla entreprenörföretag kämpar, säger Per-Johan som tror att också hela 2024 kommer bli ett tufft år för branschen.

Samtidigt hoppas Per-Johan på att räntan snart stabiliserar sig på en lägre nivå och branschen ser att det går att göra affärer igen.

– Med rätt signaler i ekonomin är vi i gång igen. Till dess är det är viktigt att t.ex. kommuner och regioner som inte är lika räntekänsliga i största möjliga mån fortsätter med sina byggprojekt.

Arbetslösheten ligger på 6,2 procent i regionen, vilket placerar Gävleborg på en 19:e placering bland övriga regioner i Sverige. Den höga arbetslösheten i kombination med risken för varsel innebär stora utmaningar för Gävleborgs hushåll och företag. Nu menar regionchef Lotta Petterson att det krävs reformer från politiken för att stärka den nationella och regionala ekonomin.

– Företagen har historiskt haft en god förmåga att ta sig ur tuffa ekonomiska situationer för att komma ut starkare på andra sidan. Jag tror att vi kan göra det igen. Men det kräver långsiktiga strukturreformer för en mer konkurrens- och motståndskraftig ekonomi. Både på nationell, regional och kommunal nivå.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägekonjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist