Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än i motsvarande mätning från Svenskt Näringsliv i maj förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.

Kommunen har gjort en imponerande resa med sitt företagsklimat. För bara fem-sex år sedan parkerade Hofors på plats 284 med bara sex kommuner efter sig i rankingen. Hösten 2018 hade man avancerat till plats 91. I september i år kommer Svenskt Näringsliv med en ny ranking.

Lotta Petterson

Lotta Petterson

Foto: PER ERIK JADERBERG

– Ni kämpar på. Jag är inte orolig för Hofors, förklarade Svenskt Näringslivs regionchef Lotta Petterson när hon presenterade enkätsvaren vid ett möte med politiker, tjänstemän och företagare.

Enligt enkäten hade 61 procent av företagen haft anledning att höra av sig till tjänstemän i kommunen under det senaste året. Motsvarande siffra för kontakter med politiker var 42 procent. 13 procent hade gått via kommunens webbplats. 34 procent svarade att de inte haft några kontakter alls med kommunen.

Servicen får höjt betyg

Kommunens service till företagen har fått höjt betyg. Däremot har betyget sänkts när det gäller exempelvis konkurrensen från kommunal verksamhet och tillämpningen av lagar och regler.

Lägre skatter och avgifter, ökad förståelse för företagens villkor, en bättre dialog, kortare handläggningstider och bättre rutiner vid upphandlingar är prioriterade punkter för företagen i Hofors.

Johanna Grönlund, Sorption

"Våra politiker har en tydlig vilja att lösa problem som uppstår", menar Johanna Grönlund.

Johanna Grönlund och hennes syster Anna-Cari Westlund driver företaget Sorption AB. Med pappersmassa från Stora Enso som utgångsmaterial tillverkar man varje år åtskilliga miljoner liter katt- och smådjursströ.

– Det är inga konstigheter att vara företagare i Hofors. Vi har ett bra geografiskt läge. Våra politiker har en tydlig vilja att lösa problem som uppstår. Politiker och företagare lever hyggligt nära varandra, konstaterar hon.

Johanna Grönlund tycker att det vilar ett visst ansvar på dem som bor här att i möjligaste mån anlita företagen i kommunen.

– Det blir tuffare för butikerna när näthandeln växer. Nya restauranger och matställen har öppnat. Där är det kanske en överetablering, säger Johanna Grönlund.

Ny kommunchef

Vid årsskiftet började Jonatan Alamo Block som ny kommunchef i Hofors. Han kom närmast från tjänsten som skolchef i Falun.

Jonatan Alamo Block, kommunchef Hofors

"Företagen och kommunen lever i en symbios", säger Jonatan Alamo Block.

– Vi är jättenöjda med att fortfarande vara bäst i Gävleborg. Politikerna är intresserade av företagsfrågor på riktigt. Företagen och kommunen lever i en symbios. Fungerar kommunen bra så fungerar företagen bra och tvärtom.

Den bild som Jonatan Alamo Block hunnit få är att dialogen numera sköts på ett utmärkt sätt.

– Entré Hofors har visat sig vara en viktig aktör i sammanhanget, men ansvaret för att skapa bästa möjliga företagsklimat ligger på oss alla. På kommunens ledningsgruppsmöten är näringslivsfrågor ständigt aktuella. Som jag ser det är Hofors på rätt väg, säger Jonatan Alamo Block.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet viktigt för Gävleborg

ENTREPRENÖRSKAP I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav föreligger är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Det skriver styrelsen för Ung Företagsamhet Gävleborg i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Allt blinkar rött – ekonomin bromsar in

KRÖNIKA Vi möts i rask takt av att världskonjunkturen försämras. Att Sverige och vår region dras med i den globala konjunktursvackan är därmed ingen överraskning. Detta scenario har flera bedömare förutspått sedan en bra tid tillbaka. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Välbesökt Arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Gävleborg en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Intresset för de nio valbara seminarierna var stort och över 100 personer deltog.
NYHET Publicerad:

Fem av tio kommuner faller i årets ranking

RANKING 2019 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors. Däremot faller kommunen med hela 50 placeringar från förra årets mätning. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Överdramatisera inte Arbetsförmedlingens omdaning

KRÖNIKA I januariavtalet slås det fast att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Det är lovvärt och kommer inte en dag för sent. Samtidigt pågår en omdaning av såväl kontorsnät och personalstyrka. I det läge som råder ska vi varken överdriva, eller underdriva, konsekvenserna av en sådan omställning. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Mattias Durnik

FÖRETAGSKLIMAT Den 1 augusti började Mattias Durnik som näringslivsdirektör i Gävle kommun. Vi passade på att gratulera och ställa några frågor.
NYHET Publicerad:

Nytt spännande läsår med UF

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Gävleborg kickar i dagarna igång ett nytt läsår och nya elever ska utbildas i entreprenörskap, starta och driva sina UF-företag. ”Vi tror på unga människor och vill att de ska våga tro på sin egen företagsamhet”, säger Anna Leima, regionchef Ung Företagsamhet Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.