LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 december 2020

Krisen är inte över – var tredje företagare på Gotland tror att de tvingas permittera på nytt

En andra våg av smittspridning slår hårt mot redan utsatta branscher och riskerar att sätta Gotland i en djupgående lågkonjunktur. Det efterlängtade jullovet med ökad turism ser nu ut att utebli. Nu uppger hälften av de tillfrågade företagen på Gotland i Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel att de upplever finansierings- och likviditetsproblem.  

”Efter första vågen av smittspridning stod sommaren inför dörren vilket gav hopp, nu är det istället en lång vinter att vänta”, säger Olle Karstorp. 
Foto: Ernst Henry Photography AB

Vid den här tidpunkten förra året läste vi om ett virus som spred sig i Kina. Många kände en oro men få förstod de gigantiska proportioner viruset skulle få på världsekonomin. Det dröjde inte länge innan krisen var ett faktum och den ekonomiska nedgången även nådde Gotland. En fjärdedel av företagen i den senaste mätningen uppger att deras kapital har sjunkit med mellan 20 – 75% jämfört med för ett år sedan. Över hälften av företagen uppger att de kommer ha svårt att klara sig längre än fyra månader framåt utan nya eller förlängda stödåtgärder.

– Nu måste nya och kraftigare stödåtgärder införas. De behöver träffa rätt och komma de mest drabbade företagen till del. Det är också oerhört viktigt att företagen vågar investera igen, ökade investeringar leder till nya viktiga arbetstillfällen för Gotland. Tyvärr svarar knappt tio procent av företagen att de tror att deras investeringar kommer att öka under de närmaste sex månaderna. Vi vill göra det lönsamt att investera genom att sänka bolagsskatten till 18 procent. Vi önskar också underlätta investeringar i mindre företag genom att förbättra den så kallade förenklingsregeln inom 3:12, säger Olle Karstorp, regionchef Gotlands län.  

Den andra vågen har slagit än hårdare mot viktiga branscher för Gotland, som hotell och restauranger. Däremot har industrin inte drabbats lika hårt som i våras, då det för många företag blev svårt att få tag i varor och material från andra länder. 

– Besöksnäring, handel och transport drabbas på nytt extremt hårt i ett redan utsatt läge. Efter första vågen av smittspridning stod sommaren inför dörren vilket gav hopp, nu är det istället en lång vinter att vänta, säger Olle Karstorp. 

46 procent av företagen på Gotland har behövt korttidspermittera eller säga upp personal sedan i våras. Över en tredjedel av företagen uppger också att man kommer behöver göra det på nytt. Arbetslösheten stiger och jämfört med samma period förra året uppger elva procent fler att de har färre anställda än för sex månader sedan.

– När vi mäter under den här tidpunkten på året så hamnar Gotland alltid sist bland länen när det kommer till antal anställda nu jämfört med sex månader sedan. Det är inte konstigt med tanke på säsongsekonomin. Men om vi jämför nuvarande år med samma period förra året är det betydligt mörkare siffror i år, säger Olle Karstorp.

Mätningen visar även en sämre utveckling framåt i antal anställda. Drygt dubbelt så många fler företag tror att antalet anställda kommer vara färre om sex månader jämfört med förra årets prognos. Det visar hur pandemin påverkat den gotländska ekonomin oavsett säsong.

– För att motverka en ytterligare stigande arbetslöshet behövs stödåtgärder som gör det möjligt för företagen att våga anställa igen. Till exempel önskar vi utvidga och tidigarelägga sänkta arbetsgivaravgifter för unga som är tänkt att börja gälla från första april nästa år. Det är särskilt viktigt för de mest drabbade branscherna som normalt sett anställer många unga, säger Olle Karstorp. 

Fakta

I Svenskt Näringslivs företagarpanel får företag över hela Sverige svara på hur deras företag har utvecklats under det senaste halvåret, och vad de tror om de kommande sex månaderna. Stora delar av Gotlands näringsliv är grundat i en säsongsbaserad ekonomi vilket innebär att jämförelserna mellan kvartalen följer ett liknande mönster. För att skapa en bättre uppfattning om hur konjunkturen faktiskt utvecklas jämför vi istället med ett år tillbaka. I årets fjärde undersökning svarade 85 företag över hela Gotlands län. Tidsperiod 3 november - 20 november 2020.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist