”Medlemskapet har gjort det enklare att för mig att föra min talan”

Ulrika Ek driver ett ullstickeri på Gotland, likt många andra har Gotlands Strumpfabrik tacklats med hårda omständigheter de senaste åren. På Gotlands Strumpfabrik vill man bevisa att det går att bedriva textilproduktion i Sverige, betala avtalsenliga svenska löner och uteslutande använda ull, som garanterar sund djurhållning. Produktionen bygger på mekanik och flinka fingrar, inte kemikalier och barnarbete. Gotlands Strumpfabrik har tre butiker på Gotland och webbutik.

Ulrika Ek debatterade myndighetskontakter i Almedalen tillsammans med Svenskt Näringsliv. ”Detta resulterade i en mycket godare kontakt med regionen. Jag tror inte att kontakten hade varit så bra om jag inte deltagit i panelen. Medlemskapet har gjort det enklare att för mig att föra min talan och mina intressen.”
Foto: SÖREN ANDERSSON

Hur är det att driva företag på Gotland, vad är det roligaste med att driva ett ullstickeri?

– Generellt tror jag inte Gotland har annorlunda förutsättningar för företagande men i vårt fall tror jag att det underlättar för verksamheten. Vi vill inte jobba med mellanhänder och jobbar alltid mot slutkund. ”Gotlandssäsongen” gör detta möjligt, på sommarmånaderna har vi högre butiksförsäljning och under resten av året säljer vi mer på nätet och utvecklar nya produkter.

Hur har omvärldsläget påverkat tillgången och priset på ullgarnet ni använder?

– Redan sedan vi startade vår verksamhet har vi tampats med stigande råvarupriser, Mohair kostar idag tre gånger mer jämfört med då vi startade, detta är ett av de material vi använder oss mest av. Dessutom har högre drivmedelspriser och elkostnader påverkat verksamheten. Däremot har jag alltid velat erbjuda mina kunder högkvalitativa produkter, högt pris eller inte, jag vill inte byta till råvaror av sämre kvalitet, det är en inställning jag haft sedan start.

Vad betyder medlemskapet i TEKO och Svenskt Näringsliv för dig, hur har det hjälpt dig?

– Nätverket! Jag tycker att det är fantastiskt att både kunna ta del av andras problem och lösningar. Genom att bolla idéer med andra företag känner man sig mindre ensam men man får också nya perspektiv. Det kan vara tröstande att höra att man inte är den enda som har det tufft och det är motiverande att se andra ta sig ur tuffa perioder. Jag har närvarat på Svenskt Näringslivs Företagardagar två gånger och tycker att det är ett bra forum för påverkan och en bra mötesplats.

2012 startade du din verksamhet och ni blev medlemmar 2018, kan du lyfta något som hänt till följd av att ni blev medlemmar?

– Jag deltog i ett panelsamtal som Svenskt Näringsliv anordnande under Almedalen 2018, vi debatterade myndighetskontakter. Detta resulterade i en mycket godare kontakt med regionen. Jag tror inte att kontakten hade varit så bra om jag inte deltagit i panelen. Medlemskapet har gjort det enklare att för mig att föra min talan och mina intressen.

Har du några tips till en som överväger att bli medlem eller är en ny medlem? Hur kan man på bästa sätt påverka och göra företagande enklare?

– Företag står inför olika förutsättningar och utmaningar, främst skulle jag tipsa om att ta tillvara på expertisen som Svenskt Näringsliv och TEKO tillhandahåller. Det är omöjligt att vara kunnig inom alla områden som företagare. Det främsta fokuset måste ändå ligga på att utveckla sin egen verksamhet, då gör det extra stödet en stor skillnad.

MedlemskapSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist